Những tính năng mới trong bản cập nhật Ảo Cảnh Hắc Long - Blade & Soul Vietnam

Những tính năng mới trong bản cập nhật Ảo Cảnh Hắc Long

Xin chào các Võ hiệp,

Ngày 19.02.2020 này, bản Update Ảo Cảnh Hắc Long sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Cùng với đó sẽ là rất nhiều tính năng mới để các Võ hiệp khám phá.

Sau đây là chi tiết về những tính năng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật.

-*-

Phụ bản Huyền thoại: Vườn An Dưỡng

Tòa nhà hiện lên sau khi kết giới của khu vườn bị phá vỡ. Bên trong chứa toàn các loại thực vật quái dị…

Nhiệm vụ hàng tuần

Chấp niệm của nhà nghiên cứu

Nhiệm vụ linh động

Nghiên cứu không ngừng nghỉ

Rương phần thưởng Ma Thú Lưỡng Thủ

Phụ bản Huyền thoại: Mật Thất Tham Vọng

Tòa nhà hiện lên sau khi kết giới của khu vườn bị phá vỡ. Bên trong tràn ngập ma khí.

Nhiệm vụ hàng tuần

Quái thú

Nhiệm vụ linh động

Ma thú của kẻ đã chết

Rương phần thưởng Ma Thú Tua Gai

Khu vực mới: Ảo Cảnh Hắc Long

Khu vực sự kiện trong phiên bản mới, các Võ hiệp có thể tham gia bằng cách di chuyển tới Nhà Vệ Hồn thuộc khu vực Giai Lệ.

Khu vực Ảo Cảnh Hắc Long sẽ cung cấp thêm tính năng hoàn toàn mới mang tên Tự động chiến đấu.

Ngoài ra, các Võ hiệp cũng có thể sử dụng tính năng PvP trong khu vực này.

Trong quá trình tiêu diệt quái vật ở khu vực Ảo Cảnh Hắc Long, các Võ hiệp sẽ có cơ hội nhận được Hoa Hắc Quang và Rương Nguyên Khí Cấp 3 (Thủy Mộc Hỏa).

Hoa Hắc Quang

Các Võ hiệp có thể sử dụng Hoa Hắc Quang để trao đổi tại Thương gia trao đổi Jin Ja Sim của Ảo Cảnh Hắc Long.

Phần thưởng trao đổi bằng Hoa Hắc Quang

Chiến trường

Thay đổi thời gian mở hàng ngày thành các khung giờ như sau.

08:00 tới 10:00
12:00 tới 16:00
18:00 tới 02:00

Ngoài các khung giờ trên, các Võ hiệp sẽ không thể tham gia Chiến trường 6v6.

Bên cạnh đó, Chiến trường 6v6 cũng sẽ không còn giờ cao điểm nữa.

Khi bấm tìm kiếm, hệ thống sẽ ngẫu nhiên sắp xếp người chơi vào 1 trong 3 bản đồ hiện tại.

Đấu trường

Thay đổi thời gian mở hàng ngày thành các khung giờ như sau.

09:00 tới 11:00
13:00 tới 15:00
20:00 tới 01:00

Ngoài các khung giờ trên, các Võ hiệp sẽ không thể tham gia Đấu trường 1v1 và 3v3.

Giờ cao điểm của Đấu trường sẽ được thay đổi thành như sau.

13:00 tới 15:00
20:00 tới 23:00

Ngoài các khung giờ trên, các Võ hiệp sẽ không thể tham gia Đấu trường 1v1 và 3v3.

Nguyên khí Cấp 6 và Cấp 7

Kể từ phiên bản Ảo Cảnh Hắc Long, 5 loại Nguyên Khí sẽ được mở cấp độ tối đa lên thành Cấp 6 và Cấp 7.

Kim Tinh, Thổ Tinh

Giá nâng cấp Nguyên Khí Kim, Thổ Cấp 6.

Giá nâng cấp Nguyên Khí Kim, Thổ Cấp 7.

Thủy Tinh, Mộc Tinh, Hỏa Tinh

Giá nâng cấp Nguyên Khí Thủy, Mộc, Hỏa Cấp 6.

Giá nâng cấp Nguyên Khí Thủy, Mộc, Hỏa Cấp 7.

Chỉ số các loại Nguyên Khí Cấp 6

Kim Tinh

Thổ Tinh

Thủy Tinh

Mộc Tinh

Hỏa Tinh

Chỉ số các loại Nguyên Khí Cấp 7

Kim Tinh

Thổ Tinh

Thủy Tinh

Mộc Tinh

Hỏa Tinh

Điểm cường hóa kỹ năng

Kể từ phiên bản Ảo Cảnh Hắc Long, các Võ hiệp sau khi hoàn thành Thành tựu Khai Mở Huyết Khí sẽ nhận được 01 điểm cường hóa kỹ năng.

Thành tựu cung cấp 01 điểm cường hóa kỹ năng

Các loại nguyên liệu để mở khóa Thành tựu có thể nhận được bằng cách trao đổi tại Thương gia trao đổi Mollang sau khi hạ gục Chúa tể Kaari của Kho Băng Giá.

Phần thưởng trao đổi tại Thương gia trao đổi Mollang

Các Võ hiệp sẽ cần loại nguyên liệu mới có tên Nhiệt Cầu.

Nhiệt Cầu có thể kiếm thông qua việc chinh phục Chúa tể Kaari của Kho Băng Giá hoặc Tế Đàn Thiên Mệnh

Ngoài ra 4 trên 5 loại Nguyên liệu trên còn có thể nhận được thông qua việc hạ gục quái vật thuộc Đảo Cửu Nguyệt.

Khu vực Nguyên liệu nhận được
Bờ biển Ngư Lộ Cỏ biển
Thôn Quỷ Nguyệt Thuốc Quỷ Nguyệt
Khu quần thể Nguyệt Quang Mộc Nguyệt ảnh khí
Đầm lầy Tử Sắc Rễ Tím

Tính năng khác

Đóng sự kiện giảm giá nâng cấp Vũ khí

Kể từ phiên bản Ảo Cảnh Hắc Long, Vũ khí Vua Quạ và Vũ khí Vệ Long sẽ không còn được giảm giá nâng cấp nữa.

Trao đổi hồn hiệu Huyền thoại

Kể từ phiên bản Ảo Cảnh Hắc Long, các loại Hồn hiệu Huyền thoại của 2 hệ phái Kiếm Sư và Võ Sư sẽ không thể trao đổi qua lại nữa.

Phụ bản Anh hùng

Chinh phục các Phụ bản có độ khó 2 sao và 3 sao sẽ có khả năng nhận được Chocolate Lễ Tình Nhân.

Chocolate Lễ Tình Nhân

-*-