Từ 06.02: Mở bán Kết tinh Ngọc Thái Cực! - Blade & Soul Vietnam

Từ 06.02: Mở bán Kết tinh Ngọc Thái Cực!

Xin chào các Võ hiệp,

Để trợ giúp cho các Võ hiệp trên con đường chinh phục Vườn Xích Mộng cũng như các thử thách sau này,

Chúng tôi xin được phép mở bán các gói Combo Kết Tinh Ngọc Thái Cực.

Chi tiết xin mời tham khảo bài viết sau đây!

-*-

Thời gian sự kiện

Kết tinh Ngọc Thái Cực sẽ được mở bán từ 15h00 ngày 06.02 đến hết ngày 12.02.2020.

Chi tiết sự kiện

Các gói vật phẩm được mở bán lần này có thể tìm thấy trên Cửa Hàng Kim Cương (F9) với mức giá như sau.

Combo Kết tinh Ngọc Thái Cực x100

Giá bán: 180.000 Kim Cương

Giới hạn: 1 lần với mỗi tài khoản

Combo Kết tinh Ngọc Thái Cực x10

Giá bán: 20.000 Kim Cương

Giới hạn: 5 lần với mỗi tài khoản

Combo Kết tinh Ngọc Thái Cực x5

Giá bán: 14.000 Kim Cương

Giới hạn: 10 lần với mỗi tài khoản

Kết tinh Ngọc Thái Cực x1

Giá bán: 4.000 Kim Cương

Giới hạn: Không giới hạn

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/

-*-