Từ 22.04: Ra mắt sự kiện Sáng Tạo Sứ Thần - Blade & Soul Vietnam

Từ 22.04: Ra mắt sự kiện Sáng Tạo Sứ Thần

Xin chào các Võ hiệp,

Blade & Soul Việt Nam xin hân hạnh mang tới cho các Võ hiệp sự kiện hoàn toàn mới mang tên Sáng Tạo Sứ Thần.

Với rất nhiều nguyên liệu quý hiếm cùng các Trang phục tuyệt đẹp, đây là dịp mà có lẽ các Võ hiệp sẽ không muốn bỏ qua!

Chi tiết xin mời tham khảo bài viết sau đây.

-*-

Thời gian sự kiện

Sự kiện Sáng Tạo Sứ Thần sẽ diễn ra từ 22.04.2020 đến hết ngày 01.05.2020

Các Võ hiệp vui lòng đăng nhập vào trang sự kiện tại đường dẫn: LINK

Chi tiết sự kiện

Sau khi đăng nhập vào trang sự kiện, các Võ hiệp sẽ thấy sự xuất hiện của Rương Sáng Tạo và Rương Sứ Thần.

 

Các Võ hiệp sẽ tiêu tốn 1,500 Kim Cương cho mỗi lần mở Rương Sáng Tạo hoặc 1,000 Kim Cương cho mỗi lần mở Rương Sứ Thần.

Ngoài ra các Võ hiệp cũng có thể lựa chọn mở 10 lần liên tiếp cho mỗi loại Rương và sẽ tiêu tốn gấp 10 lần lượng Kim Cương bên trên.

Rương Sứ Thần

Các Võ hiệp sẽ tiêu tốn 1,000 Kim Cương cho mỗi lần mở Rương Sứ Thần hoặc 10,000 Kim Cương cho 10 lần mở.

Khi mở Rương Sứ Thần, các Võ hiệp sẽ có cơ hội nhận được 01 vật phẩm trong danh sách sau đây.

Trang phục Sứ Thần
Thẻ Sáng Tạo x1
Thẻ Sáng Tạo x3
Thẻ Sáng Tạo x5
Thẻ Sáng Tạo x10
Linh thạch x20
Nguyệt thạch x10
Nguyên khí Thổ Tinh – Cấp 3
Nguyên khí Kim Tinh – Cấp 3
Rương Huy thạch Rực Lửa x1
Rương Quang thạch Rực Lửa x1

-*-

Rương Sáng Tạo

Các Võ hiệp sẽ tiêu tốn 1,500 Kim Cương cho mỗi lần mở Rương Sứ Thần hoặc 15,000 Kim Cương cho 10 lần mở.

Khi mở Rương Sáng Tạo, các Võ hiệp sẽ có cơ hội nhận được 01 vật phẩm trong danh sách sau đây.

Trang phục Sứ Thần
Thẻ Sáng Tạo x5
Thẻ Sáng Tạo x10
Linh thạch x20
Nguyệt thạch x10
Nguyên khí Thổ Tinh – Cấp 3
Nguyên khí Kim Tinh – Cấp 3
Rương Huy thạch Rực Lửa x1
Rương Quang thạch Rực Lửa x1

-*-

Đặc biệt, các Võ hiệp có thể thêm 2 vật phẩm vào trong Rương Sáng Tạo từ danh sách sau đây.

Trang phục Sứ Thần
Trang phục Sứ giả hư không
Trang phục Thảo dược
Hoa Điệp
Mỹ nữ nhân gian
Trang phục La hán
Đá Xích Long
Vảy Hoàng Quy
Vảy Thanh Xà
Đá Hào Kiệt
Kết tinh Ngọc Thái Cực
Thể kết tinh Hồng Môn
Thái cực Hồng kim thạch – Cấp 2
Thái cực Anh kim thạch – Cấp 2

Thẻ Sáng Tạo

Thẻ Sáng Tạo nhận được từ việc mở Rương Sáng Tạo và Rương Sứ Thần cũng có thể sử dụng để đổi lấy vật phẩm.

Sau đây là danh sách chi tiết về các vật phẩm các Võ hiệp có thể đổi bằng Thẻ Sáng Tạo.

Vật phẩm Thẻ Sáng Tạo Giới hạn
Trang phục Sứ Thần 150 0
Trang phục Sứ giả hư không 20 0
Trang phục Thảo dược 20 0
Hoa Điệp 20 0
Mỹ nữ nhân gian 20 0
Trang phục La hán 20 0
Đá Xích Long 8 10
Vảy Hoàng Quy 8 20
Vảy Thanh Xà 4 20
Đá Hào Kiệt 4 20
Nguyệt thạch x10 3 0
Linh thạch x100 3 0
Thái cực Hồng kim thạch – Cấp 2 200 1
Thái cực Anh kim thạch – Cấp 2 200 1

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và chuyển Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/

-*-