Từ 26.05: Mở bán Kết tinh Ngọc Thái Cực và Bản Khắc Hồng Môn! - Blade & Soul Vietnam

Từ 26.05: Mở bán Kết tinh Ngọc Thái Cực và Bản Khắc Hồng Môn!

Xin chào các Võ hiệp,

Để hỗ trợ các Võ hiệp trong quá trình khám phá thế giới Blade & Soul cũng như trải nghiệm tính năng mới Long Thạch.

Chúng tôi xin được mang tới gói khuyến mãi Kết tinh Ngọc Thái Cực và Bản Khắc Hồng Môn!

Chi tiết xin mời tham khảo bài viết sau đây.

-*-

Thời gian sự kiện

Kết tinh Ngọc Thái Cực và Bản Khắc Hồng Môn sẽ được mở bán từ ngày 26.05.2020 đến hết ngày 08.06.2020.

Chi tiết sự kiện

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Võ Hiệp có thể mua các gói Combo Kết tinh Ngọc Thái Cực và Bản Khắc Hồng Môn trong Cửa hàng Kim Cương F9.

Kết tinh Ngọc Thái Cực

Giá: 4,000 Kim Cương

Giới hạn: Không

Kết tinh Ngọc Thái Cực và Bản Khắc Hồng Môn

Giá: 20,000 Kim Cương

Giới hạn: 05 lần

Kết tinh Ngọc Thái Cực và Bản Khắc Hồng Môn Lấp Lánh

Giá: 80,000 Kim Cương

Giới hạn: 01 lần

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/

-*-