Những tính năng mới trong bản cập nhật Cầu Quỷ Suối Tam Đồ - Blade & Soul Vietnam

Những tính năng mới trong bản cập nhật Cầu Quỷ Suối Tam Đồ

Xin chào các Võ Hiệp,

Ngày 30.06.2020 này, bản cập nhật Cầu Quỷ Suối Tam Đồ sẽ chính thức ra mắt, cùng với đó là rất nhiều tính năng mới để các Võ hiệp khám phá.

Sau đây là chi tiết về những tính năng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật.

-*-

Phụ bản anh hùng mới: Cầu Quỷ Suối Tam Đồ

Người chết phải đi qua cây cầu dẫn sang thế giới bên kia. Nơi những linh hồn chỉ có thể từng bước tiến đến gần.

Nhiệm vụ ngày

Cầu Quỷ

Nhiệm vụ linh động

Phán quyết cuối cùng

Cửa hàng Thương Long

Xóa bỏ thẻ Mảnh nâng cấp và thêm thẻ Sự kiện, Đảo Xiềng Xích.

Xóa bỏ các vật phẩm trao đổi bằng Xu Chiến Thắng

Kể từ phiên bản Cầu Quỷ Suối Tam Đồ, các Võ hiệp sẽ không thể sử dụng Bùa sự kiện Kho Số 0 để trao đổi các phần thưởng trong Cửa hàng Thương Long vì vậy hãy chú ý sử dụng hết trước khi phiên bản mới ra mắt.

Thêm các vật phẩm trao đổi bằng Xu Gọi Mời

Trang bị mới

Vòng tay Quang Nộ, Quang Hoa, Quang Vũ

Tham gia Phụ bản Cầu Quỷ Suối Tam Đồ sẽ có cơ hội nhận được Vòng tay Quang Nộ, Quang Hoa, Quang Vũ Cấp 1.

Nâng cấp Vòng tay Quang Nộ, Quang Hoa, Quang Vũ sẽ có 2 kiểu bằng cách sử dụng Vòng tay Quang Nộ, Quang Hoa, Quang Vũ Cấp 1 hoặc Đá Xích Long.

Nâng cấp bằng Vòng tay Quang Nộ, Quang Hoa, Quang Vũ Cấp 1

Nâng cấp bằng Đá Xích Long

Đá Xích Long có thể kiếm được thông qua việc phân tách Vòng tay Quang Nộ, Quang Hoa, Quang Vũ Cấp 2 tới Cấp 10.

Đá Xích Long

Lưu ý:

  • Nâng cấp Vòng tay Quang Nộ, Quang Hoa, Quang Vũ Cấp 5 trở lên bằng Đá Xích Long sẽ có Khả năng thất bại.
  • Khi nâng cấp thất bại bằng sẽ có Tích lũy điểm.

Chỉ số Vòng tay Quang Nộ Cấp 10 của các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Pháp Sư

Cuồng Long

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư

Xạ Thủ

Đấu Sĩ

Cung Thủ

Chỉ số Vòng tay Quang Hoa Cấp 10 của các hệ phái.

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư

Xạ Thủ

Đấu Sĩ

Cung Thủ

Kiếm Sư

Võ Sư

Pháp Sư

Cuồng Long

Chỉ số Vòng tay Quang Vũ Cấp 10 của các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Cuồng Long

Tinh cầu Nộ Thần

Tinh Cầu Nộ Thần Cấp 1 được nâng cấp trực tiếp từ Tinh Cầu Phi Long Hoàn Thiện.

Khi nâng cấp từ Tinh Cầu Phi Long Hoàn Thiện lên Tinh Cầu Nộ Thần Cấp 1, ngoài những loại nguyên liệu nâng cấp thường, các Võ hiệp sẽ cần một số loại nguyên liệu mới như Mảnh Nộ Thần.

Mảnh Nộ Thần có thể

Nguyên liệu nâng cấp mỗi cấp của Tinh Cầu Nộ Thần.

Chỉ số Tinh Cầu Nộ Thần Hoàn Thiện.

Vệ thạch Thanh Thiên

Nâng cấp Vệ thạch Thiên Ân Hoàn Thiện sẽ nhận được Vệ thạch Thanh Thiên Cấp 1.

Giá nâng cấp từ Vệ thạch Thiên Ân Hoàn Thiện lên Vệ thạch Thanh Thiên Cấp 1.

Giá nâng cấp từ Vệ thạch Thanh Thiên Cấp 1 lên Vệ thạch Thanh Thiên Cấp 5.

Giá nâng cấp từ Vệ thạch Thanh Thiên Cấp 5 lên Vệ thạch Thanh Thiên Hoàn Thiện.

Chỉ số Vệ thạch Thanh Thiên Hoàn Thiện.

Thay đổi về kĩ năng hệ phái

Kiếm Sư

Chung

Phong Bạo Thần Kiếm (G)

-Chỉ số cân bằng PvP tăng từ 1.0 xuống 1.25.

Sao Băng Bạo (B)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.6.

Ngự Kiếm

Ngự Kiếm Bản Thể (Passive)

-Thời gian hồi chiêu tăng từ 15s thành 36s.

Thương Long (V), Thiên Vũ (RB), Ưng Vũ (LB), Thăng Hoa (LB)

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 1.0 xuống 0.8.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.8 xuống 0.25.

Trường Thiên (Tab)

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 1.0 xuống 0.1.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Hất Tung (F)

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 1.0 xuống 0.8.

Ngự Kiếm Phi Tán (F), Lôi Phạt (4)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Thương Lôi (X), Thương Long Kiếm (RB), Thương Long Kiếm Tối Thượng (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Vô Danh Kiếm (RB), Vô Danh Kiếm Tối Thượng (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.7 xuống 0.3.

Bão Kiếm (LB)

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 1.0 xuống 0.8.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Khí Kiếm

Cường Hóa (Passive)

-Trong hiệu ứng Bùng Cháy sát thương cộng thêm tăng từ 5% thành 10%.

Ngũ Liên Kích (3)

-Thời gian hồi chiêu giảm từ 36s thành 24s.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Ngũ Liên Kích (3)

Nguyệt Trảm (Tab), Lôi Phạt (4)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Thăng Hoa (LB), Thiên Vũ (RB), Xuyên Thấu (RB).

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Ưng Vũ (LB), Hỏa Long Trảm (RB), Hỏa Long Trảm Tối Thượng (RB), Bão Kiếm (X).

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Phân Định (Z)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

-Thêm: Khi sử dụng, giảm 5s thời gian hồi Nguyệt Trảm (Tab).

-Thêm: Xuyên phòng thủ, phản đòn.

Phân Định (Z)

Lôi Ảnh (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

-Thêm: Xuyên phản đòn.

Lôi Ảnh (V)

Băng Ngọc Kiếm (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Hỏa Phượng (V)

-Tăng sát thương

-Tăng sát thương cộng thêm cho Hỏa Long Trảm (RB) khi có Hỏa Phượng.

-Thêm: Khi sử dụng kháng 3 lần sát thương và kháng hiệu ứng trong 5s.

-Thêm: Trong Hỏa Phượng, Lực tấn công +12%, Sát thương chí mạng +20%.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.2.

Hỏa Phượng (V)

Lục Thần Kiếm (V)

-Thêm: Khi sử dụng kháng 3 lần sát thương và kháng hiệu ứng trong 5s.

Lục Thần Kiếm (V)

Hỏa Long Kích (Tab)

-Chỉ số cân bằng PvP tăng từ 1.0 thành 1.2.

-Thêm: Hiệu ứng Bùng Cháy trong 6s khi sử dụng.

-Thêm: Sử dụng trong 3 giây sau khi dùng Nguyệt Trảm (Có thể sử dụng kỹ năng khác trong thời gian này).

Hỏa Long Kích (Tab)

Khoái Kiếm

Ngũ Liên Kích (3)

-Thời gian hồi chiêu giảm từ 36s thành 24s.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Ngũ Liên Kích (3)

Phân Định (Z)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

-Thêm: Khi sử dụng, giảm 5s thời gian hồi Nguyệt Trảm (Tab).

-Thêm: Xuyên phòng thủ, phản đòn.

Lôi Ảnh (V)

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 1.0 xuống 0.8.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.8 xuống 0.2 đối với đặc tính Hữu Hình Vô Linh.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.8 xuống 0.4 đối với các đặc tính khác.

-Thêm: Xuyên phản đòn.

Lôi Ảnh (V)

Lục Thần Kiếm (V)

-Thêm: Khi sử dụng kháng 3 lần sát thương và kháng hiệu ứng trong 5s.

Lục Thần Kiếm (V)

Triệu Hồi Kiếm (V)

-Tăng sát thương

-Thêm: Khi sử dụng kháng 3 lần sát thương và kháng hiệu ứng trong 5s.

-Thêm: Trong Triệu Hồi Kiếm, Lực tấn công +12%, Sát thương chí mạng +20%.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.2.

Nguyệt Trảm (Tab), Lôi Phạt (4)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Tuyệt Mệnh Trảm (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.25.

Ưng Vũ (LB), Lôi Nguyệt Trảm (RB), Lôi Nguyệt Trảm Trảm Tối Thượng (RB), Bão Kiếm (X).

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Thăng Hoa (LB), Thiên Vũ (RB), Xuyên Thấu (RB).

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Thập Ma Linh Tụ (C)

-Tăng tốc độ xuất chiêu.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.5 xuống 0.25.

-Thêm: Trong lúc sử dụng kháng hiệu ứng trạng thái.

Thập Ma Linh Tụ (C)

Kiếm Vũ

Chung

Xoáy Kiếm Hủy Diệt (G)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.7.

Trời Đánh (F), Phi Kiếm (LB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Cuồng Phong (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.25.

Thăng Hoa (LB), Ưng Vũ (LB), Thiên Vũ (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Đốn Chân (3)

-Thêm: Khóa những kỹ năng tiếp cận trong 6s.

Đốn Chân (3)

Phong Vân

Hồn Gió (Passive)

-Sát thương chí mạng tăng từ 15% thành 30%.

-Sát thương chí mạng tăng từ 35% thành 50% trong đặc tính Kiếm Sắc.

Đặc tính Săn Đuổi

-Thời gian hồi chiêu của Áp Sát (2) giảm từ 20s xuống 18s.

Áp Sát (2)

-Thời gian hồi chiêu của Chém Ngọn (X) giảm từ 35s xuống 24s.

Chém Ngọn (X)

Đặc tính Phong Vũ

-Sử dụng Né Tránh (SS), Oanh Tạc(Q), Điểm Mù (E) tăng lực tấn công 7% trong 10s, tối đa 3 cộng dồn.

Gió Cắt (C), Chém Thiên Không (X)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Tật Phong (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.7 xuống 0.2.

Chém Bão (F), Chém Bão Tối Thượng (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.45.

Chém Gió (RB), Chém Gió Tối Thượng (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.8.

Lôi Quang

Lưỡi Kiếm (RB)

-Xóa bỏ, thay bằng Tập Kích (RB).

Chém Sấm Sét (X), Nguyệt Kiếm (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Lôi Phạt (C)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Tuyệt Mệnh Trảm (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.8 xuống 0.2.

Sét Hủy Hoại (F), Sét Hủy Hoại Tối Thượng (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.42.

Chém Gió (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.8.

Tốc Kiếm (LB), Tốc Kiếm Tối Thượng (LB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Sát Thủ

Chung

Sơ Nguyệt Cước (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Phun Độc (4), Bom Khiêu Khích (4)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.7 xuống 0.45.

Xuyên Tâm Kích (RB)

-Tăng sát thương

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Xuyên Tâm Kích Tối Thượng (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Ném Mìn (Z), Ném Bom (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.32.

Độc Xuyên Tâm (RB), Lôi Trảm (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Nanh Độc (G)

-Chỉ số cân bằng PvP tăng từ 1.0 thành 1.5.

Nhiệt Huyết Chiến Đấu (V)

-Lôi Kích (4), Lôi Kích: Sát (4) gây thêm sát thương tương đương lực tấn công tăng từ 300% thành 420%.

-Xuyên Tâm Kích (RB) gây thêm sát thương tương đương lực tấn công tăng từ 100% thành 150%.

Nhiệt Huyết Chiến Đấu (V)

Vô Linh

Lôi Kích (4), Lôi Kích: Sát (4)

-Tăng sát thương

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.32.

Lôi Tâm Kích (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Lôi Tâm Kích: Sát (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Độc Linh

Chém Gió Độc (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Đấu Sĩ

Chung

Hoa Vũ (G)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.75.

Băng Liên (B)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.25.

Phong Trảm (LB), Trảm Ma Kiếm (Tab)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Chém Xoay (2), Phẫn Nộ (1)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Chém Lên (2)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.45.

Trăng Non (C), Phóng Đại Kiếm (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Giậm Đất (Tab)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Huyết Khí

Đặc tính Chiến Thuật – Tước Đoạt

-Thêm: Cường hóa Vòng Huyết Khí – Hiệu ứng Ma Huyết trong 6s khi đánh trúng người chơi (Tối đa 5 cộng dồn).

-Thêm: Cường hóa Vòng Huyết Khí – Hồi phục giảm 8% mỗi khi tạo tích trữ lên kẻ địch đang có Hiệu ứng Ma Huyết.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Vòng Huyết Khí (Passive)

Đặc tính Bắn Đá

-Tăng tốc độ xuất chiêu Phá Vỡ Thế Trận (4).

-Thay đổi hiệu ứng của Phá Vỡ Thế Trận (4) từ hất ngã 2s sau khi đẩy lùi 8m thành hất ngã 3s.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Phá Vỡ Thế Trận (4)

Liên Trảm (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Mở Đường Máu (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Thế Đơn (F), Thế Đơn Tối Thượng (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.25.

Nhất Đao Lưỡng Đoạn (4), Thế Liên Kích (RB), Huyết Trảm (RB), Huyết Trảm Tối Thượng (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Thế Liên Hoàn (F), Thế Liên Hoàn Tối Thượng (F), Chém Ngang (LB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Chia Cắt (2)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.65.

Thiên Kiếm

Nguyệt Quang Kiếm Khí (F), Nguyệt Quang Kiếm Khí Tối Thượng (F)

-Tăng sát thương.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.27.

Lời Chúc Phúc (Passive)

-Thay đổi từ Lực tấn công +8% thành Lực tấn công +12%.

Lời Chúc Phúc (Passive)

Nguyệt Dạ (F), Nguyệt Dạ Tối Thượng (F), Nhật Nguyệt Kiếm Khí (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.25.

Lóe Sáng Tối Thượng (2), Nguyệt Luân Tối Thượng (LB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Nhật Nguyệt Trảm (3), Phá Sập Toàn Bộ (4)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Quang Kiếm (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.42.

Thiên Kiếm Thuật (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Múa Kiếm (4)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.55.

Cung Thủ

Chung

Bão Tên (G)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.6.

Tâm Nhãn (B)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Bình Minh

Minh Nhật (Passive)

-Thay đổi từ Lực tấn công +6%, Sát thương chí mạng +10% thành Sát thương chí mạng +10%.

Thăm Dò (Tab)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.6.

Hào Quang (Tab)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.25.

Bắn Trên Không (F), Bắn Nối Tiếp (F), Nổ Đất (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Bắn Chùm (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.8 xuống 0.15.

Bắn Chế Áp (2)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.65.

Tập Kết (3), Đạn Chì (4)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.2.

Gió Đông (Q), Gió Tây (E)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.2.

-Thời gian kháng giảm từ 1.0s về 0.8s kể cả khi áp dụng Đặc tính Tinh Nhanh.

Tịnh Tiến (F), Công Minh (RB), Công Minh Tối Thượng (RB), Thoát Ly (SS)

-Chỉ số cân bằng PvP xuống 0.4.

Mũi Tên Nội Lực (Passive)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Mũi Tên Hủy Diệt (X)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.15 xuống 0.05.

Vọng Âm (C)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.7 xuống 0.55.

Cuồng Phong

Ưng Nhãn (Passive)

-Thêm: Khi đánh trúng Ngắm Chính Diện, Oanh Tạc Lực tấn công +5% trong 12s.

-Khi đánh trúng Ngắm Chính Diện, Oanh Tạc Tỉ lệ chí mạng +10% trong 8s thành 12s.

-Khi đánh trúng Ngắm Chính Diện, Oanh Tạc Sát thương chí mạng +10% trong 8s thành 12s.

Ngắm Chính Diện (4)

-Kể cả khi dừng tích trữ kỹ năng Ngắm Chính Diện (4) trong 0.8s, thì vẫn có thể sử dụng Ngắm Chính Diện (4) Cấp 1.

-Thêm: Trong khi Tích trữ không phá vỡ tàng hình.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.2 xuống 0.08.

Phản Đòn (1)

-Thời gian phản đòn kéo dài từ 0.5s thành 1s.

Luân Hồi (Z)

-Làm mới Phản Đòn (1) sau khi sử dụng.

Bắn Tịnh Tiến (F)

-Tăng sát thương cộng thêm trong hiệu ứng Đẩy Lùi.

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 1.0 xuống 0.8.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.2.

Đại Phong (F), Chuyên Gia (F), Bắn Xuyên Thấu (3), Bắn Ba Lần (RB), Bắn Ba Lần Tối Thượng (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm xuống 0.3.

Bắn Trên Không (2), Bắn Bồi: Trái (Q), Bắn Bồi: Phải (E)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Gió Lốc (RB), Gió Lốc Tối Thượng (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Oanh Tạc (X)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.4 xuống 0.15.

Mưa Tên (C)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.7 xuống 0.25.

Cuồng Long

Chung

Cuồng Long Bạo Nộ (G)

-Chỉ số cân bằng PvP tăng từ 1.0 thành 1.4.

Tâm Bão (B)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Thái Sơn

Bão Xoáy (Q)

-Giảm sát thương nhận vào từ 25% thành 40% trong đặc tính Kiên Nhẫn.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Bão Xoáy (Q)

Xoay Rìu (Tab), Đạp Lửa (3), Đỡ Trên (4)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.6.

Phân Thiên Địa (F), Phân Thiên Địa Tối Thượng (F), Đập Mạnh (Z), Thiêu Đốt (C)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Đóng Cọc (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.7.

Càn Lướt (2)

-Chỉ số cân bằng PvP tăng từ 1.0 thành 3.0.

Thịnh Nộ (LB), Bổ Rìu (RB), Bổ Rìu Tối Thượng (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm xuống 0.4.

Tàn Phá (X), Bóp Nát (X)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Hắc Ám

Hành Quyết (X)

-Tăng sát thương.

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 1.0 xuống 0.3.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.1.

Tuyên Cáo (X)

-Tăng sát thương.

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 1.0 xuống 0.3.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.1.

Cuồng Phong (F), Cuồng Phong Tối Thượng (F)

-Tăng sát thương.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Dậm Bão (3)

-Thêm: Trong Dậm Bão (3), mỗi khi sử dụng kĩ năng sẽ kháng Choáng, Gục Ngã, Hất ngã, Đẩy Lùi trong 2s.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.6.

Dậm Bão (3)

Bão Xoáy (Q)

-Thêm: Giảm sát thương nhận vào 20% trong đặc tính Gió Tàn Phá.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Bão Xoáy (Q)

Xoay Rìu (Tab), Đạp Lửa (3), Đỡ Trên (4)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.6.

Đập Mạnh (Z), Thiêu Đốt (C)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Đóng Cọc (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.7.

Càn Lướt (2)

-Chỉ số cân bằng PvP tăng từ 1.0 thành 3.0.

Thịnh Nộ (LB), Tận Diệt (RB), Tận Diệt Tối Thượng (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm xuống 0.4.

Song Nguyệt

Bế Lưu (X)

-Trúng địch tăng lực tấn công trong 12s tăng từ 8% thành 10%.

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 0.7 xuống 0.5.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.7 xuống 0.35.

Bế Lưu (X)

Vô Tận (1)

-Thời gian hồi tăng từ 24s thành 36s trong đặc tính Tung Hoành.

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 0.7 xuống 0.5.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.7 xuống 0.3.

Vô Tận (1)

Bắt Giữ (F)

-Duy trì thế Song Nguyệt khi sử dụng trong thế Song Nguyệt.

Bắt Giữ (F)

Đặc tính Cai Trị: Hộ Giáp

-Tăng lực tấn công 8% trong 12s thành tăng lực tấn công 10% trong 15s.

Cai Trị (E)

Thần Phong (Q)

-Thời gian hồi chiêu tăng từ 6s thành 8s.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.45.

Thần Phong (Q)

Xoay Rìu (Tab)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.6.

Càn Lướt (2)

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 6.0 thành 4.0.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 6.0 thành 1.25.

Đóng Cọc (F)

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 1.0 thành 0.7.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.7.

Kim Nguyệt Trảm (F)

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 0.6 thành 0.45.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.6 xuống 0.2.

Phun Trào (F)

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 0.7 thành 0.5.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.7 xuống 0.35.

Quăng (LB)

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 1.0 thành 0.7.

Nguyệt Kích (RB), Nguyệt Kích Tối Thượng (RB), Song Nguyệt Kích (RB), Song Nguyệt Kích Tối Thượng (RB)

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 0.6 thành 0.45.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.6 xuống 0.3.

Vương Đạo (Passive)

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 1.0 thành 0.7.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Đập Mạnh (Z)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Dồn Dập (X)

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 0.8 thành 0.6.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.8 xuống 0.35.

Xuất Huyết Nặng (Debuff)

-Sát thương tăng thêm khi đánh trúng kẻ địch đang bị Xuất Huyết Nặng thay đổi từ 150% thành 500% Lực tấn công.

Xuất Huyết Nặng (Debuff)

Khí Công Sư

Chung

Hồn Liên Kích (G)

-Chỉ số cân bằng PvP tăng từ 1.0 thành 1.3.

Phát Tán Năng Lượng (B), Long Quyền Tối Thượng (RB), Hút Năng Lượng (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Sóng Đẩy Lùi (2), Hồi Thiên Quyền (X).

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.45.

Bão Xoáy (F)

-Có thể sử dụng đòn đánh thứ nhất của Bão Xoáy (F) lên kẻ địch đang bị Hất Tung.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Bão Xoáy (F)

Lướt Trái (Q), Lướt Phải (E)

-Thời gian kháng sát thương và hiệu ứng trạng thái tăng từ 0.8s thành 1.0s.

Long Quyền (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Kim Cang

Cường Hóa Nội Công (Passive)

-Khi sử dụng Nội Công, lực tấn công tăng 5% trong 5s thành tăng 12% trong 8s.

Cường Hóa Nội Công (Passive)

Phong Độ (Passive)

-Khi đánh trúng đòn đánh đầu tiên Vương Quyền (V) Lực tấn công PVE +70 trong 12s đổi thành Khi đánh trúng Vương Quyền (V) Lực tấn công PVE +70 trong 12s (Tối đa 2 cộng dồn).

Phong Độ (Passive)

Nội Năng Bảo Hộ (C)

-Thời gian hồi giảm từ 60s xuống 45s trong đặc tính Cường Hóa Thần Thể.

-Giảm sát thương 90% thành 50%.

Nội Năng Bảo Hộ (C)

Vương Quyền (V), Đế Vương Quyền (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.48.

Húc Vai (F), Nội Năng Chưởng (F), Nắm Đấm Thép (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Sóng Năng Lượng (F), Nắm Đấm Thép Tối Thượng (RB), Hấp Thụ Nội Lực (LB).

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Tuần Hoàn

Băng Luân (F), Bão Băng (V), Chưởng Phải (RB), Long Quyền Tối Thượng (RB), Hội Tụ Nội Năng (Z), Húc Vai (F), Hàn Phong Cước (F), Băng Xoáy (F), Băng Phong (3), Băng Quang Chưởng (4), Băng Chưởng (LB), Băng Cầu (RB), Nội Năng Bảo Hộ (C), Hồi Sinh (C), Phản Thủ Vi Công (1)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Chưởng Phải Tối Thượng (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.45.

Vụ Nổ Băng Hà (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.25.

Võ Sư

Chung

Bá Vương Quyền (G)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.75.

Pháo Địa Chấn (B)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Xích Hổ

Dã Thú Đỏ (Passive)

-Xóa: Khi kháng có khả năng làm mới thời gian hồi Ảo Ảnh Cước (C)

-Thêm: Trong Xích Viêm, Lực tấn công +10%

Dã Thú Đỏ (Passive)

Diệt Vong (F)

-Tăng sát thương

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.45.

Kinh Thiên Động Địa (Tab),  Địa Chấn (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Hỏa Xà Quyền (F), Liên Hoàn Cước (LB), Điểm Huyệt

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Long Quyền (2), Long Quyền Tối Thượng (2), Xích Long Quyền (2), Xích Long Quyền Tối Thượng (2), Hắc Long Quyền (2), Hồi Hỏa Cước (LB), Cuồng Hỏa Cước (RB), Ảo Ảnh Cước (C)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Cách Không Quyền (4)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Long Hổ Bạo Chúa (X)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.25.

Thiên Không Cước (RB), Đá Hất Tung (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.6.

Lưu Tinh Cước (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.8.

Thanh Long

Dã Thú Xanh (Passive)

-Xóa: Khi kháng có khả năng làm mới thời gian hồi Kinh Thiên Động Địa (Tab)

-Thêm: Trong Phong Linh Lực tấn công +10%

Dã Thú Xanh (Passive)

Hồi Phong Cước (X)

-Trúng địch tăng sát thương chí mạng 20% trong 3s thành trong 15s.

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 1.0 xuống 0.4.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.2.

-Tăng sát thương.

-Thời gian hồi chiêu giảm từ 45s xuống 15s.

-Thêm: Khi đánh trúng, Lực tấn công +10%

Hồi Phong Cước (X)

Kinh Thiên Động Địa (Tab)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Phong Quyển Cước (F), Phong Quyển Cước Tối Thượng (F), Liên Hoàn Tam Cước (2), Phong Linh Cước (RB), Phong Linh Cước Tối Thượng (RB), Vùng Gió Lốc (V), Ảo Ảnh Cước (C), Vùng Bão Tố (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Lưu Tinh Cước (2)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 thành 1.2.

Cách Không Quyền (4)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Quyền Phong (Tab), Điểm Huyệt (X)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Húc Vai (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.45.

Thiên Không Cước (2), Đá Hất Tung (2)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.75.

Hắc Lang

Mở Tử Môn (Passive)

-Lực tấn công thay đổi từ +2% thành +7% trong đặc tính Tam Vị Nhất Thể.

Đặc tính Tam Vị Nhất Thể

-Lực tấn công thay đổi từ +5% thành +12% trong đặc tính Vượt Qua Giới Hạn.

Đặc tính Vượt Qua Giới Hạn

Tăng thời gian duy trì Thế Thiết Quyền từ 5s thành 6s.

Tam Vị Nhất Thể (Passive)

-Lực tấn công PvE +200, Công Lực + 200 thay đổi thành Lực tấn công PvE +300, Công Lực + 300.

Tam Vị Nhất Thể (Passive)

Trạng thái Tối Thượng

-Lực tấn công PvE +70 thay đổi thành +150.

Tối Thượng

Trạng thái Cực

-Sát thương chí mạng +5% thay đổi thành +10%.

Cực

Trạng thái Diệt

-Công Lực + 50 thay đổi thành +100.

Diệt

Hắc Thú (Passive)

-Lực tấn công PvE +65 thay đổi thành +130.

Cuồng Loạn (RB), Cuồng Loạn Tối Thượng (RB)

-Tăng sát thương.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Hắc Lang Thiết Quyền (Z), Hắc Linh Chí Tử (X), Hắc Linh Định Chú (C)

-Tăng sát thương.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Hắc Linh Bạo Thủy (V)

-Tăng sát thương Cấp 7 trong đặc tính Đánh Đâu Thắng Đó.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.25.

Hắc Linh Phá Hồn (4)

-Tăng sát thương.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Thêm kĩ năng mới: Giải Trừ Biến Thân (V)

Giải Trừ Biến Thân (V)

Song Chưởng (F), Song Chưởng Tối Thượng (F), Đá Hất Tung (2), Thiên Không Cước (2)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.6.

Cuồng Hỏa Cước (2), Thảm Sát (LB), Thảm Sát Tối Thượng (LB), Cuồng Loạn (RB), Cuồng Loạn Tối Thượng (RB), Lạc Phong Cước (X), Ảo Ảnh Cước (C)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Lưu Tinh Cước (2)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.8.

Sơn Đạo (4), Hắc Linh Thiết Pháo (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Gầm Rú (3), Điệu Nhảy Dã Lang (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Đại Sát (4)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.7 xuống 0.45.

Nhược Bộ Định Chú (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.7.

Hắc Linh Đại Phong (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.25.

Đấng Xích Lang (Q), Đấng Thanh Lang (E)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Thuật Sư

Chung

Diệt Sinh Chú (G)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.75.

Hút Hồn (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Thời Không

Tua Lại (Passive)

-Lực tấn công PVE +80 trong 6s đổi thành Lực tấn công +8% trong 6s.

Tua Lại (Passive)

Giam Cầm (3)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Giáng Long Thuật (4), Giáng Long Thuật Tối Thượng (4)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.23.

Pháo Không Giang (RB), Pháo Không Gian Tối Thượng (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Bão Bùa Chú (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.25.

Nhảy Góc (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Thần Chú

Hoang Phế Hóa (2)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Mở Quỷ Môn (3), Hấp Thụ (RB), Diệt Trừ Tối Thượng (RB), Tiếng Khóc Ma Quỷ (3)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Ám Long Chú (4), Ám Long Chú Tối Thượng (4), Quỷ Ùa Tới (V), Hấp Thụ Chính Khí (V), Bùa Suy Yếu (3)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.25.

Xạ Thủ

Chung

Ngắm Bắn Chí Mạng (G)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Dập Đất (C)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.75.

Luật Trời (1), Bắn Lên Không (C), Phát Súng Chấn Động (C)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Nổ Liên Kết (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm xuống 0.5.

Ma Đạn

Tốc Xạ (RB), Tốc Xạ Tối Thượng (RB)

-Tăng sát thương.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.5 xuống 0.4.

Nổ Bung (F), Nhắm Chuẩn Xác (F), Sa Đọa (C)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm xuống 0.5.

Đạn Vực Thẳm (3)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.8.

Mộng Tưởng (RB), Mộng Tưởng Tối Thượng (RB), Thiêu Hủy (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm xuống 0.45.

Phát Tán (4)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.6.

Hỏa Lực

Nổ Bung (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.5 xuống 0.23.

Tốc Xạ (F), Tốc Xạ Tối Thượng (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.5 xuống 0.12.

Bắn Xuyên Thấu (3), Đạn Khuếch Tán (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Phát Súng Thiêu Đốt (4)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.6.

Bắn Liên Hoàn (RB), Bắn Liên Hoàn Tối Thượng (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.7 xuống 0.3.

Hoa Rụng (C)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.45.

Triệu Hồi Sư

Chung

Ong Vàng (G)

-Chỉ số cân bằng PvP tăng từ 1.0 xuống 1.20.

Tiếp Sức (1)

-Có thể sử dụng trong trạng thái Choáng, Gục Ngã, Hất Ngã với đặc tính Sâu Bụi (Tạo Hóa) hoặc Dược Thảo (Thiên Nhiên), thời gian hồi 90s. Khi bị tấn công lúc thi triển không bị hất ngã trong 1s.

Tiếp Sức (1)

Búa Tạ (C)

-Chỉ có thể sử dụng với đặc tính Sâu Bụi (Tạo Hóa) hoặc Dược Thảo (Thiên Nhiên).

Trở Về (E) (kháng sát thương và hiệu ứng trạng thái)

-Đổi tên thành Hoa Dương Liễu.

-Đổi phím tắt thành C.

-Chỉ có thể sử dụng trong đặc tính Nhanh Nhẹn (Tạo Hóa – Thiên Nhiên), Tràn Đầy Dinh Dưỡng (Tạo Hóa), Ngập Tràn Ánh Nắng (Thiên Nhiên).

Trở Về (E)

-Thêm: Tốc độ di chuyển +60% trong 1s sau khi sử dụng.

Trở Về (E)

Kĩ năng mới: Đồng Lòng (2)

-Chỉ có thể sử dụng với đặc tính Sâu Bụi (Tạo Hóa) hoặc Dược Thảo (Thiên Nhiên).

Đồng Lòng (2)

Nở Hoa (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Thả Gai (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Roi Dây Leo (2)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.7 xuống 0.4.

Hoa Hồng Gai (LB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Xoay Búa (C)

-Đổi phím tắt thành V.

Tạo Hóa

Đặc tính Ong Bắp Cày

-Tách riêng icon kĩ năng Ong Vò Vẽ và Ong Bắp Cày.

-Có thể thi triển ngay lập tức Ong Bắp Cày Cấp 2 khi đang tàng hình.

-Không giải trừ trạng thái tàng hình kể cả khi sử dụng Ong Bắp Cày Cấp 2 khi đang tàng hình.

-Có thể sử dụng ngay lập tức Ong Bắp Cày Cấp 2 lên kẻ địch bị hất tung.

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 1.0 xuống 0.5.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.8 xuống 0.3.

Đặc tính Ong Bắp Cày

Ong Vò Vẽ (RB), Ong Vò Vẽ Tối Thượng

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.8 xuống 0.3.

Hạt Dẻ Tẩm Mật (F)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.8 xuống 0.2.

Thiên Nhiên

Đặc tính Tia Sáng Mặt Trời 

-Loại bỏ trạng thái tích trữ, đổi thành sử dụng ngay lập tức.

-Cộng dồn Sung Túc mỗi khi lặp lại.

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 1.0 xuống 0.4.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Đặc tính Tia Sáng Mặt Trời

Hoa Hướng Dương (RB), Siêu Hướng Dương (RB), Hoa Hướng Dương Tối Thượng (RB)

-Tăng sát thương.

-Chỉ số cân bằng tiêu chuẩn giảm từ 1.0 xuống 0.65.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.25.

Lăn Hạt Dẻ

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.25.

Pháp Sư

Chung

Thần Long Thịnh Nộ (G)

-Chỉ số cân bằng PvP tăng từ 1.0 thành 1.4.

Hỏa Chưởng (LB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.7.

Siêu Nhiệt

Băng Hộ Thể (V)

-Đổi tên thành Hoa Lửa.

Băng Hộ Thể (V)

Nổ Hàng Loạt (Passive)

-Lực tấn công +2% đổi thành Lực tấn công +3%.

Nổ Hàng Loạt (Passive)

Siêu Nhiệt (Passive)

-Sát thương tăng 5% đổi thành Sát thương tăng 10%.

Siêu Nhiệt (Passive)

Hỏa Khí Thăng Thiên (C)

-Xóa: Tiêu hao Tinh Cầu Lửa khi sử dụng.

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Hỏa Khí Thăng Thiên (C)

Ngòi Nổ (Tab)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.25.

Bão Lửa (Tab)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.5.

Song Long Chưởng (F), Hỏa Cầu (X)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.3.

Hỏa Long Chưởng (2), Lửa Bùng Nổ (2), Hỏa Long Chưởng Tối Thượng (2), Mưa Thiên Thạch (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Hỏa Thảo (X)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.6.

Thảm Lửa (C)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Mưa Sao Băng (Z)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.5 xuống 0.8.

Cực Hàn

Sóng Nhiệt (Z)/ Hỏa Cuồng Nộ (Z)

-Đổi tên thành Tuyết Băng (Z)/ Phá Băng (Z).

Sóng Nhiệt (Z)/ Hỏa Cuồng Nộ (Z)

Băng Giáp (Tab)

-Thời gian hồi chiêu giảm từ 60s xuống 30s.

-Thời gian tác dụng giảm từ 8s xuống 5s.

Băng Giáp (Tab)

Song Long Chưởng (F), Vạn Niên Băng (X), Sương Giá (X)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.25.

Bạch Băng (2), Bạch Băng Tối Thượng (2), Băng Cầu (X)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.4.

Mưa Băng (2), Vùng Băng Giá (C)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.35.

Băng Cuồng (RB)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.7.

Bão Tuyết (X)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 0.7 xuống 0.15.

Băng Xoáy (V)

-Chỉ số cân bằng PvP giảm từ 1.0 xuống 0.8.

Phụ bản Anh hùng

Bổ sung thêm Rương phần thưởng chế độ Khó vào nhiệm vụ linh động khi tham gia chinh phục chế độ Khó của 2 Phụ bản Kho Số 0 và Cầu Quỷ Suối Tam Đồ.

Rương phần thưởng chế độ Khó

Sự kiện của phiên bản Vườn Thiên Quy Trở Lại

Xóa bỏ Bản Khắc Hồng Môn và Bản Khắc Hồng Môn Lấp Lánh khỏi nhiệm vụ thử thách ngày và nhiệm vụ thử thách tuần.

Nhiệm vụ thử thách ngày

Nhiệm vụ thử thách tuần

Xếp hạng Thử thách

Thay đổi Phụ bản Thử thách từ Kho Số 0 thành Cầu Quỷ Suối Tam Đồ.

Các Võ hiệp có thể sử dụng Chứng nhận chinh phục Cầu Quỷ Suối Tam Đồ để trao đổi phần thưởng tại Thương gia trao đổi Kangcha của Tháp võ thần.

Mùa 1 Cầu Quỷ Suối Tam Đồ sẽ bắt đầu từ ngày 30.06.2020.

Ảo Cảnh Hắc Long

Khoáng thạch đen của phiên bản trước sẽ không thể trao đổi vật phẩm trong Ảo Cảnh Hắc Long, các Võ hiệp hãy sử dụng hết trước khi phiên bản mới ra mắt.

-*-