Từ 02.06: Ra mắt Sự kiện Chân Long Loạn Chiến - Blade & Soul Vietnam

Từ 02.06: Ra mắt Sự kiện Chân Long Loạn Chiến

Xin chào các Võ hiệp,

Blade & Soul Việt Nam xin được mang tới cho các Võ hiệp sự kiện thứ 2 trong chuỗi sự kiện tháng 5 với tên gọi:”Chân Long Loạn Chiến”!

Chi tiết xin mời tham khảo bài viết sau đây.

-*-

Thời gian sự kiện

Sự kiện Chân Long Loạn Chiến sẽ diễn từ ngày 02.06.2020 cho đến hết ngày 21.06.2020.

Để tham gia sự kiện, các Võ hiệp vui lòng đăng nhập theo đường dẫn sau: LINK

Chi tiết sự kiện

Đúng như tên gọi, sự kiện lần này sẽ yêu cầu các Võ hiệp tham gia vào tính năng PvP trong Blade & Soul mà cụ thể là Chiến Trường 6v6.

Nhiệm vụ hàng ngày

Trong sự kiện lần này, kết quả từ trận đấu 6v6 đầu tiên trong ngày của mỗi bản đồ sẽ quyết định phần thưởng các Võ hiệp có thể nhận được.

Dựa theo kết quả của các trận đấu trên, các Võ hiệp sẽ nhận được phần thưởng như sau.

Kết quả Phần thưởng
Thắng Từ x2 Huy Hiệu Luyện Tập Võ Công tới x4 Huy Hiệu Luyện Tập Võ Công
Thua Từ x1 Huy Hiệu Luyện Tập Võ Công tới x3 Huy Hiệu Luyện Tập Võ Công
Hòa Từ x2 Huy Hiệu Luyện Tập Võ Công tới x4 Huy Hiệu Luyện Tập Võ Công

Lưu ý:

  • Các phần thưởng trên chỉ có thể nhận được duy nhất 01 lần mỗi ngày đối với mỗi tài khoản trong suốt thời gian sự kiện.

Nhiệm vụ đặc biệt

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Võ hiệp hoàn thành các nhiệm vụ đặc biệt sau đây sẽ nhận được phần thưởng từ sự kiện.

Nhiệm vụ Phần thưởng
Hạ gục 60 người chơi Vảy Hoàng Quy x1
Rương Quang Thạch Lấp Lánh x5
Thắng 50 trận Chiến Trường Vảy Hoàng Quy x1
Rương Quang Thạch Lấp Lánh x5
Tham gia 80 trận Chiến Trường Vảy Hoàng Quy x1
Rương Quang Thạch Lấp Lánh x5

Lưu ý:

  • Các phần thưởng trên chỉ có thể nhận được duy nhất 01 lần đối với mỗi tài khoản trong suốt thời gian sự kiện.

-*-