Từ 16.06: Mở bán Trang phục tháng 6! - Blade & Soul Vietnam

Từ 16.06: Mở bán Trang phục tháng 6!

Xin chào các Võ hiệp,

Blade & Soul Việt Nam xin được mang tới cho các Võ hiệp chuỗi Trang phục tháng 6!

Chi tiết xin mời tham khảo bài viết sau đây.

-*-

Thời gian sự kiện

Trang phục tháng 6 sẽ được mở bán từ ngày 16.06.2020 cho đến hết ngày 24.06.2020.

Chi tiết sự kiện

Các Võ hiệp có thể mua chuỗi Trang phục tháng 6 ngay tại Cửa Hàng Kim Cương (F9).

Sau đây là chi tiết các gói trang phục mở bán trong dịp này.

Trang phục Mãn Nguyện

Giá bán: 12,900 Kim Cương

Trang phục Thanh Nhã

Giá bán: 12,900 Kim Cương

Trang phục Alice sở xứ thần tiên

Giá bán: 19,900 Kim Cương

Trang phục Đại Đô Đốc (Nam)

Giá bán: 14,900 Kim Cương

Trang phục Đại Đô Đốc (Nữ)

Giá bán: 14,900 Kim Cương

 Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/

-*-