Từ 19.06: Mở bán Bộ Sưu Tập Hồng Môn - Blade & Soul Vietnam

Từ 19.06: Mở bán Bộ Sưu Tập Hồng Môn

Xin chào các Võ hiệp,

Blade & Soul Việt Nam sẽ mở bán lại Bộ Sưu Tập Hồng Môn trong dịp cuối tháng 6 này!

Chi tiết xin mời tham khảo bài viết sau đây.

-*-

Thời gian sự kiện

Bộ Sưu Tập Hồng Môn sẽ được mở bán từ ngày 19.06.2020 cho đến hết ngày 27.06.2020.

Chi tiết sự kiện

Các Võ hiệp có thể mua Bộ Sưu Tập Hồng Môn ngay tại Cửa Hàng Kim Cương (F9).

Sau đây là chi tiết các gói trang phục mở bán trong dịp này.

Gói Hồng Kim Điệp

Giá bán: 19,900 Kim Cương

Gói Sao Mai – Sao Băng

Giá bán: 19,900 Kim Cương

Gói Tinh Hoa

Giá bán: 19,900 Kim Cương

Gói Kiệt Tác Thép

Giá bán: 19,900 Kim Cương

Gói Lá Phong Ngũ Sắc

Giá bán: 14,900 Kim Cương

Gói Vườn Địa Đàng

Giá bán: 14,900 Kim Cương

Gói Mãnh Thú Hoang Dã

Giá bán: 14,900 Kim Cương

Gói Quyết Chiến

Giá bán: 14,900 Kim Cương

Gói Mộng Tưởng

Giá bán: 14,900 Kim Cương

Gói Siêu Cảnh Sát

Giá bán: 14,900 Kim Cương

Gói Trạng Nguyên – Công Chúa

Giá bán: 14,900 Kim Cương

 Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/

-*-