Từ 22.07: Ra mắt sự kiện Rương Sáng Tạo - Blade & Soul Vietnam

Từ 22.07: Ra mắt sự kiện Rương Sáng Tạo

Xin chào các Võ hiệp,

Sự kiện Rương Sáng Tạo đã chính thức trở lại với bộ Trang phục Tiểu Nhị hoàn toàn mới!

Bên cạnh đó, các Võ hiệp cũng sẽ có cơ hội sở hữu rất nhiều nguyên liệu quý hiếm khác.

Chi tiết xin mời tham khảo bài viết sau đây.

-*-

Thời gian sự kiện

Sự kiện Rương Sáng Tạo sẽ diễn ra từ 22.07.2020 đến hết ngày 31.07.2020.

Các Võ hiệp vui lòng đăng nhập vào trang sự kiện tại đường dẫn: LINK

Chi tiết sự kiện

Sau khi đăng nhập vào trang sự kiện, các Võ hiệp sẽ thấy sự xuất hiện của Rương Sáng Tạo và Rương Cơ Bản.

Các Võ hiệp sẽ tiêu tốn 1,500 Kim Cương cho mỗi lần mở Rương Sáng Tạo hoặc 1,000 Kim Cương cho mỗi lần mở Rương Cơ Bản.

Ngoài ra các Võ hiệp cũng có thể lựa chọn mở 10 lần liên tiếp cho mỗi loại Rương và sẽ tiêu tốn gấp 10 lần lượng Kim Cương bên trên.

Rương Cơ Bản

Các Võ hiệp sẽ tiêu tốn 1,000 Kim Cương cho mỗi lần mở Rương Cơ Bản hoặc 10,000 Kim Cương cho 10 lần mở.

Khi mở Rương Cơ Bản, các Võ hiệp sẽ có cơ hội nhận được 01 vật phẩm trong danh sách sau đây.

Trang phục Tiểu Nhị
Thẻ Sáng Tạo x1
Thẻ Sáng Tạo x3
Thẻ Sáng Tạo x5
Thẻ Sáng Tạo x10
Linh thạch x20
Nguyệt thạch x10
Nguyên khí Thổ Tinh – Cấp 3
Nguyên khí Kim Tinh – Cấp 3
Rương Huy thạch Rực Lửa x1
Rương Quang thạch Rực Lửa x1

-*-

Rương Sáng Tạo

Các Võ hiệp sẽ tiêu tốn 1,500 Kim Cương cho mỗi lần mở Rương Sáng Tạo hoặc 15,000 Kim Cương cho 10 lần mở.

Khi mở Rương Sáng Tạo, các Võ hiệp sẽ có cơ hội nhận được 01 vật phẩm trong danh sách sau đây.

Trang phục Tiểu Nhị
Thẻ Sáng Tạo x5
Thẻ Sáng Tạo x10
Linh thạch x20
Nguyệt thạch x10
Nguyên khí Thổ Tinh – Cấp 3
Nguyên khí Kim Tinh – Cấp 3
Rương Huy thạch Rực Lửa x1
Rương Quang thạch Rực Lửa x1

-*-

Đặc biệt, các Võ hiệp có thể thêm 2 vật phẩm vào trong Rương Sáng Tạo từ danh sách sau đây.

Trang phục Tiểu Nhị
Cánh Bất Tử
Cánh Bất Tử Hắc Long
Cánh Bất Tử Vạn Cổ
Trang phục Tình Yêu Hoàn Mỹ
Trang phục Hoa Nguyệt
Trang phục Cô Bé Quàng Khăn Đỏ
Rương Bản Khắc Hồng Môn Rực Lửa
Thái cực Lam kim thạch – Cấp 2
Thái cực Anh kim thạch – Cấp 2
Đá Xích Long
Vảy Hoàng Quy
Vảy Thanh Xà
Đá Hào Kiệt
Nước thần bí
Thể kết tinh Hồng Môn
Bản Khắc Hồng Môn

Thẻ Sáng Tạo

Thẻ Sáng Tạo nhận được từ việc mở Rương Sáng Tạo và Rương Cơ Bản cũng có thể sử dụng để đổi lấy vật phẩm.

Sau đây là danh sách chi tiết về các vật phẩm các Võ hiệp có thể đổi bằng Thẻ Sáng Tạo.

Vật phẩmThẻ Sáng TạoGiới hạn
Trang phục Tiểu Nhị500
Cánh Bất Tử500
Cánh Bất Tử Hắc Long700
Cánh Bất Tử Vạn Cổ1000
Trang phục Tình Yêu Hoàn Mỹ500
Trang phục Hoa Nguyệt500
Trang phục Cô Bé Quàng Khăn Đỏ500
Rương Bản Khắc Hồng Môn Rực Lửa505
Đá Xích Long810
Vảy Hoàng Quy820
Vảy Thanh Xà420
Đá Hào Kiệt420
Nước thần bí55
Thể kết tinh Hồng Môn55
Bản Khắc Hồng Môn220
Thái cực Lam kim thạch – Cấp 22001
Thái cực Anh kim thạch – Cấp 22001

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và chuyển Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/

-*-