Từ 04.08 - 13.08: Ra mắt sự kiện Thần Tài Xa Xỉ – Tam Sinh Tam Thế - Blade & Soul Vietnam

Từ 04.08 – 13.08: Ra mắt sự kiện Thần Tài Xa Xỉ – Tam Sinh Tam Thế

Xin chào các Võ hiệp,

Sự kiện Thần Tài Xa Xỉ đã chính thức quay trở lại với Blade & Soul Việt Nam dưới cái tên hoàn toàn mới: Tam Sinh Tam Thế

Dưới đây là thông tin chi tiết về sự kiện “Thần Tài Xa Xỉ – Tam Sinh Tam Thế“.

-*-

Thời gian sự kiện

Từ 12h00 ngày 04.08.2020  đến hết ngày 13.08.2020.

Chi tiết sự kiện

Để tham gia sự kiện, các Võ hiệp cần đăng nhập vào trang: LINK.

Tại trang sự kiện, sẽ có vòng quay hiện ra.

Để có thể sử dụng vòng quay, các Võ hiệp cần phải sử dụng kim cương để mua lượt quay.

Các Võ hiệp sẽ tiêu tốn 500 kim cương khi mua 1 Lượt quay và 4.500 kim cương khi mua 10 Lượt quay.

Danh sách các phần thưởng mà các Võ hiệp có thể sở hữu được từ việc sử dụng vòng quay.

Phần thưởng Đặc biệt
Rương Huy thạch rực lửa DO x1
Rương Quang thạch rực lửa RE x1
Rương Nguyên Khí Cấp 3 (Thổ Kim) MI x1
Rương Nguyên Khí Cấp 3 (Thủy Mộc Hỏa) FA x1
Rương Bản Khắc Hồng Môn Rực Lửa SOL x1
Nguyệt thạch x5 LA x1
Linh thạch x20 SI x1
Trang phục Đông Hoa Phượng Cửu

Tóc Đông Hoa Phượng Cửu

Trâm cài tóc Đông Hoa Phượng Cửu

Phần thưởng giá trị nhất của sự kiện lần này chính là trọn bộ Trang phục độc đáo: Đông Hoa Phượng Cửu!

Trang phục Đông Hoa Phượng Cửu

Trang phục Đông Hoa Phượng Cửu

Cơ chế đặc biệt: THẦN TÀI GÕ CỬA

Với mỗi lượt quay của toàn server, toàn bộ người chơi sẽ có khả năng làm xuất hiện Phần thưởng đặc biệt trong mục Thần Tài Gõ Cửa.

Sau khi có phần thưởng đặc biệt xuất hiện trong mục Thần Tài Gõ Cửa01 Người chơi may mắn có thể nhận thêm tất cả phần thưởng nằm trong mục này nếu may mắn khi quay.

Dưới đây là danh sách các vật phẩm có thể xuất hiện trong mục Thần Tài Gõ Cửa.

-*-

Phần thưởng Số lượng
Thái Cực Lam Kim Thạch cấp 2 1
Thái Cực Anh Kim Thạch cấp 2 1
Thái Cực Hồng Kim Thạch cấp 2 1
Thái Cực Hổ Kim Thạch cấp 2 1
Thái Cực Lục Kim Thạch cấp 2 1
Thái Cực Bích Kim Thạch cấp 2 1
Thái Cực Bảo Kim Thạch cấp 2 1
Thái Cực Hoàng Kim Thạch cấp 2 1
Bùa phong ấn Sương Bạc lấp lánh 1
Bùa phong ấn Sương Bạc lấp lánh 5
Bùa phong ấn Sương Bạc lấp lánh 10
Nước thánh Thiên giới 1
Nước thánh Thiên giới 5
Nước thánh Thiên giới 10
Nguyên khí Mộc tinh cấp 5 1
Nguyên khí Thủy tinh cấp 5 1
Nguyên khí Hỏa tinh cấp 5 1
Nguyên khí Thổ tinh cấp 5 1
Nguyên khí Kim tinh cấp 5 1
Thiên Huy thạch (Lực tấn công PVE) x1 1
Địa Huy thạch (Lực tấn công PVE) x1 1
Nhân Huy thạch (Lực tấn công PVE) x1 1
Trang phục Đông Hoa Phượng Cửu 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

  • Mỗi lượt quay của người chơi đều có xác suất làm xuất hiện vật phẩm đặc biệt trong mục Thần Tài Gõ Cửa.
  • Tối đa 4 vật phẩm sẽ xuất hiện cùng lúc trong mục Thần Tài Gõ Cửa.
  • Các vật phẩm xuất hiện trong Thần Tài Gõ Cửa là ngẫu nhiên từ danh sách trên và có thể trùng nhau khi xuất hiện.
  • Khi xuất hiện người chơi may mắn nhận được TOÀN BỘ CÁC VẬT PHẨM ĐANG CÓ TRONG THẦN TÀI GÕ CỬA, toàn bộ các vật phẩm trong Thần Tài Gõ Cửa sẽ biến mất và bắt đầu lại quá trình xuất hiện mới.

Điểm thời trang

Như các Võ hiệp đã thấy ở trên, khi tiến hành sử dụng vòng quay, các Võ hiệp sẽ nhận được thêm 1 phần thưởng đặc biệt là 1 trong các nốt nhạc DO – RE – MI – FA – SOL – LA – SI.

Các Võ hiệp có thể sử dụng các nốt nhạc này để quy đổi thành Điểm thời trang theo tỉ lệ 1:1.

VD: 1 nốt DO sẽ quy đổi thành 1 Điểm thời trang

Khi đạt đủ số lượng điểm yêu cầu, các Võ hiệp sẽ có thể đổi được Bộ Trang phục như sau.

Các Võ hiệp có thể đổi bộ Trang phục trên không giới hạn!

Ngoài ra, các Võ hiệp có thể sử dụng trực tiếp những nốt nhạc này để đổi lấy phần thưởng.

-*-

Phần thưởng Nốt nhạc trao đổi
Thái Cực Lam kim thạch – Cấp 2 DO x1 + RE x1 + MI x1
Thái Cực Hổ Kim Thạch – Cấp 2 RE x1 + MI x1 + FA x1
Ngoại hình vệ thạch Bướm Gió MI x1 + FA x1 + SOL x1
Bùa phong ấn Sương Bạc lấp lánh MI x1 + FA x1 + SOL x1 + LA x1 + SI x1
Nguyệt thạch x5 SOL x1
Nguyệt thạch x10 FA x1
Linh thạch x10 SI x1
Linh thạch x20 LA x1

 Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/

-*-