Từ 29.08 - 08.09: Siêu ưu đãi Nước thánh Hồng Môn - Blade & Soul Vietnam

Từ 29.08 – 08.09: Siêu ưu đãi Nước thánh Hồng Môn

Xin chào các Võ Hiệp.

Tiếp tục với chuỗi Sự kiện Siêu ưu đãi, Garena Blade and Soul xin mang tới sự kiện Siêu ưu đãi Nước thánh Hồng Môn.

Chi tiết xin mời tham khảo bài viết dưới đây.

_*_

Thời gian sự kiện

Sự kiện Siêu ưu đãi Nước thánh Hồng Môn sẽ diễn ra từ 12h00 ngày 29.08.2020 – 08.09.2020.

Các Võ Hiệp cần đăng nhập vào trang sự kiện (LINK) để có thể tham gia sự kiện.

Chi tiết sự kiện

Sau khi đăng nhập vào trang sự kiện, các Võ Hiệp sẽ thấy gói Ưu đãi Nước thánh Hồng Môn được bán bằng Kim Cương.

_*_

Danh sách các vật phẩm có trong gói Ưu đãi Nước Thánh Hồng Môn.

STT Vật phẩm Số lượng
1 Nước thánh Hồng Môn 50
2 Nước Thánh Hồng Môn phán quyết 50
3 Thiên Huy thạch (Lực tấn công PVE) 1

Phần quà giá trị nhất của gói Siêu ưu đãi Nước thánh Hồng Môn lần này là Thiên Huy thạch (Lực tấn công PVE).

_*_

Các liên kết cần thiết

Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang: https://napthe.vn/
Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/