Từ 09.09 - 19.09: Siêu Ưu Đãi Kết Tinh Ngọc Thái Cực - Blade & Soul Vietnam

Từ 09.09 – 19.09: Siêu Ưu Đãi Kết Tinh Ngọc Thái Cực

Xin chào các Võ Hiệp.

Tiếp tục với chuỗi sự kiện Siêu Ưu Đãi, Garena Blade and Soul xin mang tới sự kiện Siêu Ưu Đãi Kết Tinh Ngọc Thái Cực.

Chi tiết xin mời tham khảo bài viết dưới đây.

_*_

Thời gian sự kiện

Sự kiện Siêu Ưu Đãi Kết Tinh Ngọc Thái Cực sẽ diễn ra từ 12h00 ngày 09.09.2020 – 19.09.2020.

Các Võ Hiệp cần đăng nhập vào trang sự kiện (LINK) để có thể tham gia sự kiện.

Chi tiết sự kiện

Sau khi đăng nhập vào trang sự kiện, các Võ Hiệp sẽ thấy Gói Ưu Đãi Kết Tinh Ngọc Thái Cực được bán bằng Kim Cương.

_*_

Danh sách các vật phẩm có trong gói Ưu Đãi Kết Tinh Ngọc Thái Cực.

STT Vật phẩm Số lượng
1 Kết Tinh Ngọc Thái Cực 30
2 Địa Huy Thạch (Lực tấn công PVE) 1

Phần quà giá trị nhất của gói Siêu Ưu Đãi lần này chính là Địa Huy Thạch (Lực tấn công PVE).

_*_

Các liên kết cần thiết

Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang: https://napthe.vn/
Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/