Từ 29/09 - 13/10: Thần Tài Xa Xỉ – Công Nghệ Tuyệt Tác - Blade & Soul Vietnam

Từ 29/09 – 13/10: Thần Tài Xa Xỉ – Công Nghệ Tuyệt Tác

Xin chào các Võ hiệp,

Sự kiện Thần Tài Xa Xỉ đã chính thức quay trở lại với Blade & Soul Việt Nam dưới cái tên hoàn toàn mới: Công Nghệ Tuyệt Tác.

Dưới đây là thông tin chi tiết về sự kiện “Thần Tài Xa Xỉ – Công Nghệ Tuyệt Tác“.

-*-

Thời gian sự kiện

Từ 12h00 ngày 29.09.2020 đến hết ngày 13.10.2020.

Để tham gia sự kiện, các Võ Hiệp cần đăng nhập vào trang: LINK

Chi tiết sự kiện

Tại trang sự kiện, sẽ có vòng quay hiện ra.

Để có thể sử dụng vòng quay, các Võ hiệp cần phải sử dụng Kim Cương để mua lượt quay.

Các Võ hiệp sẽ tiêu tốn 500 Kim Cương khi mua 1 Lượt quay và 4.500 Kim Cương khi mua 10 Lượt quay.

Danh sách các phần thưởng mà các Võ Hiệp có thể sở hữu được từ việc sử dụng vòng quay:

Phần thưởng Đặc biệt
Rương Huy thạch rực lửa DO x1
Rương Quang thạch rực lửa RE x1
Rương Nguyên Khí Cấp 3 (Thổ Kim) MI x1
Rương Nguyên Khí Cấp 3 (Thủy Mộc Hỏa) FA x1
Rương Bản Khắc Hồng Môn Rực Lửa SOL x1
Nguyệt thạch x5 LA x1
Linh thạch x20 SI x1
Trang phục Công Nghệ Tuyệt Tác

Phần thưởng giá trị nhất của sự kiện lần này chính là trọn bộ trang phục độc đáo: Công Nghệ Tuyệt Tác!

Trang phục Công Nghệ Tuyệt Tác

Cơ chế đặc biệt: THẦN TÀI GÕ CỬA

Với mỗi lượt quay của toàn server, toàn bộ người chơi sẽ có khả năng làm xuất hiện Phần thưởng đặc biệt trong mục Thần Tài Gõ Cửa.

Sau khi có phần thưởng đặc biệt xuất hiện trong mục Thần Tài Gõ Cửa, 01 Người Chơi May Mắn có thể nhận thêm tất cả phần thưởng nằm trong mục này nếu may mắn khi quay.

Dưới đây là danh sách các vật phẩm có thể xuất hiện trong mục Thần Tài Gõ Cửa:

Phần Thưởng Số Lượng
Thái cực Lam kim thạch – Cấp 2 1
Thái cực Anh kim thạch – Cấp 2 1
Thái cực Hồng kim thạch – Cấp 2 1
Thái cực Hổ kim thạch – Cấp 2 1
Thái cực Lục kim thạch – Cấp 2 1
Thái cực Bích kim thạch – Cấp 2 1
Thái cực Bảo kim thạch – Cấp 2 1
Thái cực Hoàng kim thạch – Cấp 2 1
Bùa phong ấn Sương Bạc lấp lánh 1
Bùa phong ấn Sương Bạc lấp lánh 5
Bùa phong ấn Sương Bạc lấp lánh 10
Nước Thánh Hộ Vệ 10
Nước Thánh Hộ Vệ 20
Nước Thánh Hộ Vệ 40
Nguyên khí Mộc tinh – Cấp 5 1
Nguyên khí Thủy tinh – Cấp 5 1
Nguyên khí Hỏa tinh – Cấp 5 1
Nguyên khí Thổ tinh – Cấp 5 1
Nguyên khí Kim tinh – Cấp 5 1
Thiên Huy Thạch Huyền Thoại (Lực tấn công PVE) x1 1
Địa Huy Thạch Huyền Thoại (Lực tấn công PVE) x1 1
Nhân Huy Thạch Huyền Thoại (Lực tấn công PVE) x1 1
Trang phục Công Nghệ Tuyệt Tác 1

Lưu ý:

  • Mỗi lượt quay của người chơi đều có xác suất làm xuất hiện vật phẩm đặc biệt trong mục Thần Tài Gõ Cửa.
  • Tối đa 4 vật phẩm sẽ xuất hiện cùng lúc trong mục Thần Tài Gõ Cửa.
  • Các vật phẩm xuất hiện trong Thần Tài Gõ Cửa là ngẫu nhiên từ danh sách trên và có thể trùng nhau khi xuất hiện.
  • Khi xuất hiện người chơi may mắn nhận được TOÀN BỘ CÁC VẬT PHẨM ĐANG CÓ TRONG THẦN TÀI GÕ CỬA, toàn bộ các vật phẩm trong Thần Tài Gõ Cửa sẽ biến mất và bắt đầu lại quá trình xuất hiện mới.

Điểm thời trang

Như các Võ hiệp đã thấy ở trên, khi tiến hành sử dụng vòng quay, các Võ hiệp sẽ nhận được thêm 1 phần thưởng đặc biệt là 1 trong các nốt nhạc DO – RE – MI – FA – SOL – LA – SI.

Các Võ hiệp có thể sử dụng các nốt nhạc này để quy đổi thành Điểm thời trang theo tỉ lệ 1:1.

VD: 1 nốt DO sẽ quy đổi thành 1 Điểm thời trang

Khi đạt đủ số lượng điểm yêu cầu, các Võ hiệp sẽ có thể đổi được trang phục Công Nghệ Tuyệt Tác:

Các Võ hiệp có thể đổi bộ Trang phục trên không giới hạn!

Ngoài ra, các Võ hiệp có thể sử dụng trực tiếp những nốt nhạc này để đổi lấy phần thưởng.

Danh sách các vật phẩm có thể đổi bằng nốt nhạc

Phần Thưởng Số Lượng Nốt Nhạc Cần Để Đổi
Trang phục Công Nghệ Tuyệt Tác 1 100 nốt nhạc bất kỳ
Rương vũ khí ngoại hình Ám Linh 1 MI 1x + FA 1x + SOL 1x
Thái cực Lam kim thạch – Cấp 2 1 DO 1x + RE 1x + MI 1x
Thái cực Anh kim thạch – Cấp 2 1 RE 1x + MI 1x + FA 1x
Thái cực Hồng kim thạch – Cấp 2 1 DO 1x + RE 1x + MI 1x
Thái cực Hổ kim thạch – Cấp 2 1 RE 1x + MI 1x + FA 1x
Thái cực Lục kim thạch – Cấp 2 1 DO 1x + RE 1x + MI 1x
Thái cực Bích kim thạch – Cấp 2 1 RE 1x + MI 1x + FA 1x
Thái cực Bảo kim thạch – Cấp 2 1 DO 1x + RE 1x + MI 1x
Thái cực Hoàng kim thạch – Cấp 2 1 RE 1x + MI 1x + FA 1x
Bùa phong ấn Sương Bạc lấp lánh 1 MI 1x + FA 1x + SOL 1x + LA 1x + SI 1x
Linh Thạch 10 SI 1x
Linh Thạch 20 LA 1x
Nguyệt Thạch 5 SOL 1x
Nguyệt Thạch 10 FA 1x

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/

-*-