Những tính năng mới trong bản cập nhật: Pháp Sư Âm Dương - Blade & Soul Vietnam

Những tính năng mới trong bản cập nhật: Pháp Sư Âm Dương

Xin chào các Võ Hiệp

Bản cập nhật Pháp Sư Âm Dương sắp tới hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều điều thú vị và bất ngờ. Hãy cùng điểm qua các điều đáng chú ý trong bản cập nhật mới nhé!

_*_

Phụ bản Sự Kiện

Đóng phụ bản sự kiện Trường Bắn Tuyết

Phụ bản sự kiện Trường Bắn Tuyết sẽ đóng lại khi bản cập nhật Pháp Sư Âm Dương ra mắt.

Lưu ý: Kết Tinh Băng vẫn có thể dùng để thay thế cho một số vật phẩm khi nâng cấp trang sức trong phiên bản Pháp Sư Âm Dương.

Phụ bản sự kiện mới

Phòng thí nghiệm trung tâm nơi có cơ quan mất kiểm soát đang làm loạn.

Phòng thí nghiệm của Hongsil

Thư nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng ngày

Nhiệm vụ linh động

Pháp Sư Âm Dương

Đặc tính Âm Dương

Bảng kĩ năng Hắc Âm

Bảng kĩ năng Bạch Dương

Cửa hàng Thương Long

Xóa bỏ các phần thưởng trao đổi bằng Mảnh Băng

Xóa bỏ các phần thưởng trao đổi bằng xu Hoa Vũ

Bổ sung các phần thưởng trao đổi bằng Kẹo Halloween và Hình Nhân Xương

Bổ sung các phần thưởng trao đổi bằng Xu Tuyển Thủ

Bổ sung các phần thưởng trao đổi bằng Biểu tượng Hồng Môn

Thương nhân Rồng Jeon Seo Ri

Tách riêng gian hàng đổi Hồn Hiệu và Huy Hiệu.

Sự kiện nâng cấp Vũ Khí

Sự kiện nâng cấp Vũ Khí bằng Mảnh Băng

Mảnh Băng sẽ không thể sử dụng để nâng cấp Vũ Khí trong Bản cập nhật Pháp Sư Âm Dương . Thay vào đó, Hình Nhân Xương sẽ thay thế Mảnh Băng trong sự kiện Nâng cấp Vũ Khí.

Vũ khí Sao Băng

Nâng cấp vũ khí Sao Băng – Thiên Thạch

Vũ khí Vua Quạ

Nâng cấp vũ khí Sao Băng – Thiên Thạch 12 -> Vũ khí Vua Quạ cấp 1

Nâng cấp Vũ khí Vua Quạ mỗi cấp từ cấp 2 -> cấp 3

Nâng cấp Vũ khí Vua Quạ mỗi cấp từ cấp 4 -> cấp 6

Nâng cấp Vũ khí Vua Quạ mỗi cấp từ cấp 7 -> cấp 9

Vũ khí Vệ Long

Nâng cấp Vũ khí Vua Quạ cấp 9 -> Vũ khí Vệ Long cấp 1

Nâng cấp Vũ khí Vệ Long mỗi cấp từ cấp 2 -> cấp 3

Nâng cấp Vũ khí Vệ Long mỗi cấp từ cấp 4 -> cấp 6

Nâng cấp Vũ khí Vệ Long mỗi cấp từ cấp 7 -> cấp 9

Vũ khí Thái Thiên

Nâng cấp Vũ khí Vệ Long cấp 9 -> Vũ khí Thái Thiên cấp 1

Nâng cấp Vũ khí Thái Thiên mỗi cấp từ cấp 2 -> cấp 3

Nâng cấp Vũ khí Thái Thiên mỗi cấp từ cấp 4 -> cấp 6

Nâng cấp Vũ khí Thái Thiên mỗi cấp từ cấp 7 -> cấp 9

Vũ khí Bão Tố

Nâng cấp Vũ khí Bão Tố

Vũ khí Thăng Thiên

Nâng cấp vũ khí Bão Tố -> Vũ khí Thăng Thiên cấp 1

Nâng cấp Vũ khí Thăng Thiên mỗi cấp từ cấp 2 -> cấp 3

Nâng cấp Vũ khí Thăng Thiên mỗi cấp từ cấp 4 -> cấp 6

Nâng cấp Vũ khí Thăng Thiên mỗi cấp từ cấp 7 -> cấp 9

Vũ khí Thánh Hoàng

Nâng cấp Vũ khí Thăng Thiên cấp 9 -> Vũ khí Thánh Hoàng cấp 1

Nâng cấp Vũ khí Thánh Hoàng mỗi cấp từ cấp 2 -> cấp 3

Nâng cấp Vũ khí Thánh Hoàng mỗi cấp từ cấp 4 -> cấp 6

Nâng cấp Vũ khí Thánh Hoàng mỗi cấp từ cấp 7 -> cấp 9

Vũ khí Viêm Hoàng

Nâng cấp Vũ khí Thánh Hoàng cấp 9 -> Vũ khí Viêm Hoàng cấp 1

Nâng cấp Vũ khí Viêm Hoàng mỗi cấp từ cấp 2 -> cấp 3

Nâng cấp Vũ khí Viêm Hoàng mỗi cấp từ cấp 4 -> cấp 6

Nâng cấp Vũ khí Viêm Hoàng mỗi cấp từ cấp 7 -> cấp 9

Ảo Cảnh Hắc Long

Hoa Hắc Quang phiên bản hiện tại sẽ hết hạn và không thể sử dựng được trong bản cập nhật tới. Các Võ Hiệp lưu ý sử sử dụng hết trước khi bản cập nhật Pháp Sư Âm Dương ra mắt.

Rương Kho Báu

Tính năng Rương Kho Báu xuất hiện trong phiên bản Sự Kiện Trung Thu sẽ đóng lại khi Bản cập nhật Pháp Sư Âm Dương ra mắt.

Phần thưởng thử thách ngày

Thêm Giỏ Kẹo vào các mốc trong phần thưởng thử thách ngày.

Phần thưởng thử thách ngày mốc 1

Phần thưởng thử thách ngày mốc 3

Phần thưởng thử thách ngày mốc 5

Phần thưởng thử thách ngày mốc 7

Phần thưởng khi mở Giỏ Kẹo