Từ 04.10 - 13.10: Mở bán Bộ Sưu Tập Hồng Môn - Blade & Soul Vietnam

Từ 04.10 – 13.10: Mở bán Bộ Sưu Tập Hồng Môn

Xin chào các Võ hiệp,

Tháng 10 này, Garena Blade & Soul Việt Nam sẽ mở bán lại Bộ Sưu Tập Hồng Môn !

Chi tiết xin mời tham khảo bài viết sau đây.

-*-

Thời gian sự kiện

Bộ Sưu Tập Hồng Môn sẽ được mở bán từ ngày 04.10 – 13.10.2020.

Địa điểm bán: Cửa Hàng Kim Cương (F9).

Chi tiết sự kiện

Bộ Sưu Tập Hồng Môn được mở bán lần này sẽ bao gồm các gói trang phục sau.

Gói Chuyên Gia

Giá bán: 14,900 Kim Cương

Gói Mãnh Thú Hoang Dã

Giá bán: 14,900 Kim Cương

Gói Quyết Chiến

Giá bán: 14,900 Kim Cương

Gói Mộng Tưởng

Giá bán: 14,900 Kim Cương

Trang phục Mộng Tưởng

 

Gói Siêu Cảnh Sát

Giá bán: 14,900 Kim Cương

Gói Trạng Nguyên – Công Chúa

Giá bán: 14,900 Kim Cương

Cuộn Hồng Môn

Khi mua các Trang phục trong Bộ Sưu Tập Hồng Môn, các Võ Hiệp sẽ nhận được Cuộn Hồng Môn. Sử dụng Cuộn Hồng Môn sẽ giúp các Võ Hiệp tăng Điểm Hồng Môn, Điểm Hồng Môn có thể cộng vào chỉ số Tấn Công hoặc Phòng Thủ giúp tăng chỉ số cho Nhân Vật.

Cuộn Hồng Môn

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/

-*-