Từ 22.10 ~ 06.11: Lật Thẻ May Mắn - Thần Chiến Tranh - Blade & Soul Vietnam

Từ 22.10 ~ 06.11: Lật Thẻ May Mắn – Thần Chiến Tranh

Xin chào các Võ Hiệp,

Tháng 10 này, đánh dấu sự trở lại của Sự kiện Lật Thẻ May Mắn với cái tên vô cùng mới: Thần Chiến Tranh.

Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ mở bán Trang phục Thần Chiến Tranh dành cho Linh thú.

Chi tiết sự kiện xin mời tham khảo bài viết sau đây.

-*-

Thời gian sự kiện

Sự kiện sẽ diễn ra từ 22.1006.11.2020.

Chi tiết sự kiện

Để tham gia sự kiện, các Võ Hiệp vui lòng truy cập vào địa chỉ sau: LINK

Tại trang sự kiện, các Võ Hiệp sẽ nhìn thấy 40 lá bài như hình sau đây.

40 lá bài trong sự kiện Thần Chiến Tranh

40 lá bài sẽ được chia làm 4 loại với phẩm chất tăng dần từ trắng, xanh lam, xanh lục và cam. Số lượng mỗi loại lá bài là cố định như sau.

Loại lá bài Số lượng
Cam 3
Xanh Lục 7
Xanh Lam 10
Trắng 20

Vị trí xuất hiện của các lá bài trong số 40 lá bài là ngẫu nhiên. Các Võ Hiệp sẽ chỉ có thể biết được phẩm chất và phần thưởng của lá bài sau khi lật.

Mỗi lần lật bài sẽ tiêu tốn của các Võ hiệp 2,000 Kim Cương.

_*_

Sau đây là danh sách các loại vật phẩm có thể nhận được từ mỗi loại lá bài.

STT Phẩm chất Vật phẩm Số lượng
1
Cam
Trang phục Thần Chiến Tranh 1
2 Phụ kiện đầu Thần Chiến Tranh 1
3 Phụ kiện thân Thần Chiến Tranh 1
4
Xanh Lục
Rương Huy Thạch Rực Lửa 1
5 Thái Cực Anh Kim Thạch Cấp 1 1
6 Rương Quang Thạch Rực Lửa 1
7 Thái Cực Bảo Kim Thạch Cấp 1 1
8 Rương Huy Thạch Rực Lửa 1
9 Thái Cực Lục Kim Thạch Cấp 1 1
10 Rương Quang Thạch Rực Lửa 1
11
Xanh Lam
Kết tinh ngọc Thái Cực 1
12 Nước thánh Hồng Môn Phán quyết 3
13 Nước thánh Hộ Vệ Phán quyết 3
14 Kết tinh ngọc Thái Cực 1
15 Nước thánh Hồng Môn Phán quyết 3
16 Nước thánh Hộ Vệ Phán quyết 3
17 Đá biến đổi thượng hạng Sương Bạc 1
18 Đá biến đổi thượng hạng Sương Bạc 1
19 Đá biến đổi thượng hạng Sương Bạc 1
20 Vảy Hoàng Quy 2
21
Trắng
Bùa 10.000 Danh Vọng 5
22 Bùa 50.000 Danh Vọng 1
23 Nguyệt thạch 5
24 Kết tinh Linh thạch 50
25 Kết tinh Nguyệt thạch 5
26 Linh thạch 50
27 Nguyệt thạch 5
28 Kết tinh Linh thạch 50
29 Kết tinh Nguyệt thạch 5
30 Linh thạch 50
31 Nguyệt thạch 5
32 Kết tinh Linh thạch 50
33 Kết tinh Nguyệt thạch 5
34 Linh thạch 50
35 Đá biến đổi Sương Bạc 10
36 Đá biến đổi Sương Bạc 10
37 Bùa 10.000 Danh Vọng 5
38 Bùa 50.000 Danh Vọng 1
39 Bùa 10.000 Danh Vọng 5
40 Bùa 50.000 Danh Vọng 1

Đặc biệt, khi mở được 20 lá bài, các Võ Hiệp sẽ có thể sử dụng được nút Thẻ Bài May Mắn.

Thẻ Bài May Mắn sẽ giúp các Võ hiệp chắc chắn nhận được một lá bài có phẩm chất cao nhất còn lại trong lần mở bài tiếp theo.

Tuy nhiên, Thẻ Bài May Mắn sẽ chỉ sử dụng được duy nhất 1 lần trong cả sự kiện và lá bài các Võ Hiệp nhận được vẫn sẽ là ngẫu nhiên trong các phần thưởng.

Trang phục Mèo Chiến Tranh

Giá bán: 9,900 Kim Cương

 

-*-