Từ 27/10 - 02/11: Mở bán Nước Thần Bí - Blade & Soul Vietnam

Từ 27/10 – 02/11: Mở bán Nước Thần Bí

Xin chào các Võ Hiệp,

Vào ngày hôm nay, Nước Thần Bí sẽ trở lại trên Cửa hàng Kim Cương F9 cùng với một vật phẩm vô cùng hấp dẫn: Huyễn Thạch Rồng Thần.

Chi tiết sự kiện, mời các Võ Hiệp tham khảo bài viết dưới đây.

_*_

Thời gian sự kiện

Nước Thần Bí sẽ bắt đầu được mở bán từ 12h00 ngày 27/10 – 02/11

Chi tiết sự kiện

Địa điểm bán Nước Thần Bí: Cửa hàng Kim Cương F9.

Các Võ Hiệp có thể chọn mua Nước Thần Bí hoặc Combo Nước Thần Bí.

Nước Thần Bí

Giá: 2,000 Kim Cương

    

Lưu ý: Mỗi tài khoản có thể mua không giới hạn vật phẩm này.

Combo Nước Thần Bí x5

Giá: 7,000 Kim Cương

Lưu ý: Mỗi tài khoản có thể mua combo này tối đa 10 lần.

Combo Nước Thần Bí x100 + Rương Huy Thạch Rực Lửa x1 + Rương Quang Thạch Rực Lửa x1 + Huyễn thạch Rồng Thần

Giá: 90,000 Kim Cương

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có thể mua combo này 1 lần.

Huyễn thạch Rồng Thần

_*_

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/