Những tính năng mới trong bản cập nhật Tàu Thép - Blade & Soul Vietnam

Những tính năng mới trong bản cập nhật Tàu Thép

Xin chào các Võ Hiệp,

Bản cập nhật Tàu Thép đang đến rất gần với Blade and Soul máy chủ Việt Nam.

Hãy cùng điểm qua những tính năng đáng chú ý trong bản cập nhật lần này nhé!

Nội dung

Phụ bản sự kiện

Phòng thí nghiệm của HongSil

Đóng phụ bản sự kiện Phòng thí nghiệm của Hongsil

Lưu ý: Sự kiện giảm giá nâng cấp Vũ Khí bằng Hình Nhân Xương vẫn còn tiếp tục.

Sự kiện nâng cấp trang sức

Sự kiện nâng cấp trang sức bằng Kết Tinh Băng sẽ đóng lại. Các Võ Hiệp hãy lưu ý sử dụng hết Kết Tinh Băng trước khi bản cập nhật mới ra mắt nhé.

 

Nguyên liệu nâng cấp Nhẫn Thái Thần cấp 1 -> cấp 2

 

Nguyên liệu nâng cấp Nhẫn Thái Thần cấp 2 -> cấp 9

Cửa hàng Thương Long

Xóa bỏ các vật phẩm trao đổi bằng Kết Tinh Băng

Xóa bỏ các vật phẩm trao đổi bằng Xu Tàn Tro

Xóa bỏ Tinh Hoa Hồn Hiệu Pháp Sư

Thêm các vật phẩm trao đổi bằng Xu Vũ Công

Phụ bản Huyền Thoại: Tàu Thép

Phụ bản Huyền Thoại về những bí mật phía bên trong Tàu Thép

Để tham gia Phụ bản Huyền Thoại Tàu Thép các Võ Hiệp phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ ngoại truyện Tường Thép Chương 6: Không hề tương xứng.

Nhiệm vụ hàng tuần

_*_

_*_

_*_

_*_

Thay đổi

Giảm giá nâng cấp Vũ Khí

Từ bản cập nhật Tàu Thép trở về sau, các Vũ Khí từ Tinh Vân -> Tử Hoa sẽ được giảm giá nâng cấp.

Vũ khí Tinh Vân

   

Giá nâng cấp Vũ khí Tinh Vân từ cấp 1 -> cấp 12

Vũ khí Vua Quạ

Giá nâng cấp từ Vũ khí Tinh Vân cấp 12 -> Vũ khí Vua Quạ cấp 1

Giá nâng cấp Vũ khí Vua Quạ từ cấp 2 -> cấp 6

Giá nâng cấp Vũ khí Vua Quạ từ cấp 7 -> cấp 9

Vũ khí Vệ Long

Giá nâng cấp từ Vũ khí Vua Quạ cấp 9 -> Vũ khí Vệ Long cấp 1

Giá nâng cấp Vũ khí Vệ Long từ cấp 2 -> cấp 3

Giá nâng cấp Vũ khí Vệ Long từ cấp 4 -> cấp 6

Giá nâng cấp Vũ khí Vệ Long từ cấp 7 -> cấp 9

Vũ khí Thái Thiên

Giá nâng cấp từ Vũ khí Vệ Long cấp 9 -> Vũ khí Thái Thiên cấp 1

Giá nâng cấp Vũ khí Thái Thiên từ cấp 2 -> cấp 3

Giá nâng cấp Vũ khí Thái Thiên từ cấp 4 -> cấp 6

Giá nâng cấp Vũ khí Thái Thiên từ cấp 7 -> cấp 9

Vũ khí Tử Hoa

Giá nâng cấp từ Vũ khí Thái Thiên cấp 9 -> Vũ khí Tử Hoa cấp 1

Giá nâng cấp Vũ khí Tử Hoa từ cấp 2 -> cấp 3

Giá nâng cấp Vũ khí Tử Hoa từ cấp 4 -> cấp 6

Giá nâng cấp Vũ khí Tử Hoa từ cấp 7 -> cấp 9

Vũ khí Bão Tố

Giá nâng cấp Vũ khí Bão Tố từ cấp 1 -> cấp 12

Vũ khí Thăng Thiên

Giá nâng cấp từ Vũ khí Thăng Thiên cấp 12 -> Vũ khí Vua Quạ cấp 1

Giá nâng cấp Vũ khí Thăng Thiên từ cấp 2 -> cấp 6

Giá nâng cấp Vũ khí Thăng Thiên từ cấp 7 -> cấp 9

Vũ khí Thánh Hoàng

Giá nâng cấp từ Vũ khí Thăng Thiên cấp 9 -> Vũ khí Thánh Hoàng cấp 1

Giá nâng cấp Vũ khí Thánh Hoàng từ cấp 2 -> cấp 3

Giá nâng cấp Vũ khí Thánh Hoàng từ cấp 4 -> cấp 6

Giá nâng cấp Vũ khí Thánh Hoàng từ cấp 7 -> cấp 9

Vũ khí Viêm Hoàng

Giá nâng cấp từ Vũ khí Thánh Hoàng cấp 9 -> Vũ khí Viêm Hoàng cấp 1

Giá nâng cấp Vũ khí Viêm Hoàng từ cấp 2 -> cấp 3

Giá nâng cấp Vũ khí Viêm Hoàng từ cấp 4 -> cấp 6

Giá nâng cấp Vũ khí Viêm Hoàng từ cấp 7 -> cấp 9

Vũ khí Chân Long

Giá nâng cấp từ Vũ khí Viêm Hoàng cấp 9 -> Vũ khí Chân Long cấp 1

 

Giá nâng cấp Vũ khí Chân Long từ cấp 2 -> cấp 3

Giá nâng cấp Vũ khí Chân Long từ cấp 4 -> cấp 6

Giá nâng cấp Vũ khí Chân Long từ cấp 7 -> cấp 9

Chuyển hóa mới

Chuyển hóa Hồn Thái Thiên -> Cánh Thái Thiên

Chuyển Hóa Hồn Tử Hoa -> Cỏ Tử Hoa

Chuyển Hóa Hồn Tuyết Phong -> Trái Tim Tuyết Phong

Phần thưởng linh động phụ bản Huyền Thoại Vườn Xích Mộng

  Rương phần thưởng Ma Thú Lưỡng Thủ

Rương phần thưởng Ma Thú Tua Gai

Rương phần thưởng Ma Nữ Tử Hoa

Trang bị mới

Vũ Khí Tuyết Phong

Vũ khí Tuyết Phong được nâng cấp lên từ Vũ khí Tử Hoa cấp 9

Vũ khí Tuyết Phong của từng hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Pháp Sư

 

Cuồng Long

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư

 

Xạ Thủ

Đấu Sĩ

Cung Thủ

Vệ hồn Tuyết Phong

Kiếm Sư

Võ Sư

Pháp sư

Cuồng Long

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư

Xạ Thủ

Đấu Sĩ

Cung Thủ

Vật phẩm mới

Vảy Xích Ngư

Vảy Xích Ngư có thể nhận được khi người chơi chinh phục Phụ bản Huyền Thoại: Tàu Thép.

Tinh Túy Tuyết Phong, Binh Giáp Tuyết Phong, Thiết Hỏa Tuyết Phong

Tinh Túy Tuyết Phong, Binh Giáp Tuyết Phong, Thiết Hỏa Tuyết Phong có thể nhận được khi người chơi chinh phục Phụ Bản Huyền Thoại: Tàu Thép hoặc đổi tại Thương nhân thần bí Hội Tân Long Ye Jun Seol tại Khu vực Núi Sương Bạc – Doanh Trại Tường Thép.

Sức Mạnh Tuyết Phong

Sức Mạnh Tuyết Phong có thể nhận được khi người chơi chinh phục Phụ bản Huyền Thoại: Tàu Thép.

Đá Tam Nguyệt

Đá Tam Nguyệt là vật phẩm có thể gắn vào vũ khí, có tác dụng cường hóa điểm kĩ năng.

Vị trí Đá Tam Nguyệt

Đá Tam Nguyệt có thể nhận được bằng cách mở Rương Đá Tam Nguyệt Tuyết Phong hoặc đổi tại cửa hàng Thương nhân thần bí Hội Tân Long Ye Jun Seol tại Khu vực Núi Sương Bạc – Doanh Trại Tường Thép.

Cửa hàng Thương nhân thần bí Hội Tân Long Ye Jun Seol

 

Chi tiết Đá Tam Nguyệt

Rương Đá Tam Nguyệt Tuyết Phong

Rương Đá Tam Nguyệt Tuyết Phong có thể nhận được khi người chơi chinh phục Phụ Bản Huyền Thoại Tàu Thép.

Khi mở Rương Đá Tam Nguyệt Tuyết Phong người chơi sẽ nhận được 1 trong 3 loại rương Đá Tam Nguyệt tương ứng với từng hệ kỹ năng. Ví dụ bên dưới là Rương Đá Tam Nguyệt Tuyết Phong dành cho Pháp Sư:

Chi tiết 3 rương vật phẩm.

Bản khắc Hồng Môn Cao Quý

Rương Chinh Phục Hoàn Mỹ

Rương Chiến Trường Hoàn Mỹ

Rương Tài Nguyên Sáng Giá

Rương Tài Nguyên Danh Giá

Hoa Hắc Quang

Hoa Hắc Quang của phiên bản cũ sẽ trở thành đồ cũ và không thể sử dụng. Các Võ Hiệp lưu ý sử dụng hết trước khi bản cập nhật mới ra mắt.