Từ 08 ~ 14.11: Mở bán Combo Nâng Cấp Vũ Khí - Blade & Soul Vietnam

Từ 08 ~ 14.11: Mở bán Combo Nâng Cấp Vũ Khí

Xin chào các Võ Hiệp,

Để hỗ trợ các Võ Hiệp trên con đường Hồng Môn, Garena Blade and Soul xin mở bán Combo Nâng Cấp Vũ Khí.

Chi tiết xin mời xem bài viết dưới đây.

Thời gian sự kiện

Combo Nâng Cấp Vũ Khí sẽ được mở bán từ 08.11.2020 – 14.11.2020.

Chi tiết sự kiện

Địa điểm bán: Cửa hàng Kim Cương F9.

Khi vào cửa hàng Kim Cương F9 các Võ Hiệp sẽ thấy những Combo được bán như sau.

Gói Vua Quạ

Giá: 5.800 Kim Cương

_*_

Gói Hắc Phong

Giá: 19.800 Kim Cương

_*_

Gói Thái Thiên

Giá: 26.800 Kim Cương

_*_

Gói Tử Hoa

Giá: 36.800 Kim Cương

_*_

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/