Từ 26.11 - 05.12: Mở bán Nước Thánh Hồng Môn - Blade & Soul Vietnam

Từ 26.11 – 05.12: Mở bán Nước Thánh Hồng Môn

Xin chào các Võ Hiệp,

Vào ngày hôm nay, Nước Thánh Hồng Môn sẽ trở lại trên Cửa hàng Kim Cương F9 cùng với Thiên Huy Thạch [Lực Tấn Công PVE].

Chi tiết sự kiện, mời các Võ Hiệp tham khảo bài viết dưới đây.

_*_

Thời gian sự kiện

Nước Thánh Hồng Môn sẽ bắt đầu được mở bán từ 12h00 ngày 26.11 – 05.12.2020.

Chi tiết sự kiện

Địa điểm bán Nước Thánh Hồng Môn: Cửa hàng Kim Cương F9.

Các Võ Hiệp có thể chọn mua Nước Thánh Hồng Môn hoặc Combo Nước Thánh Hồng Môn.

Nước Thánh Hồng Môn

Giá: 3,500 Kim Cương

  

Lưu ý: Mỗi tài khoản có thể mua không giới hạn vật phẩm này.

Combo Nước Thánh Hồng Môn x5

Giá: 12,000 Kim Cương

Lưu ý: Mỗi tài khoản có thể mua combo này tối đa 10 lần.

Combo Nước Thánh Hồng Môn x50 + Nước Thánh Hồng Môn Phán Quyết x50 + Thiên Huy Thạch [Lực Tấn Công PVE]

Giá: 150,000 Kim Cương

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có thể mua combo này 1 lần.

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/