Từ 01/12 - 07/12: Mở bán Nước Thánh Hộ Vệ - Blade & Soul Vietnam

Từ 01/12 – 07/12: Mở bán Nước Thánh Hộ Vệ

Xin chào các Võ Hiệp,

Tháng 12 này, Nước Thánh Hộ Vệ đã trở lại với những ưu đãi hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Chi tiết xin mời xem dưới đây.  

Thời gian sự kiện

Nước thánh Hộ Vệ sẽ được mở bán từ ngày 01.12.2020 đến 07.12.2020.

Chi tiết sự kiện

Địa điểm bán: Cửa hàng Kim Cương F9.

Khi vào cửa hàng Kim Cương F9, các Võ Hiệp sẽ thấy Nước Thánh Hộ Vệ được bán như sau.

Nước Thánh Hộ Vệ

Giá: 3,500 Kim Cương

Lưu ý: Mỗi tài khoản có thể mua không giới hạn vật phẩm này.

Nước Thánh Hộ Vệ x5

Giá: 10,000 Kim Cương

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có thể mua vật phẩm này tối đa 10 lần.

Nước Thánh Hộ Vệ x50 + Nước Thánh Hộ Vệ Phán Quyết x50 + Rương Huy Thạch Rực Lửa x2 + Rương Quang Thạch Rực Lửa x2

Giá: 120,000 Kim Cương

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có thể mua vật phẩm này tối đa 1 lần.

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/

-*-