Từ 22.12 ~ 27.12: Mở bán Kết Tinh Ngọc Thái Cực - Blade & Soul Vietnam

Từ 22.12 ~ 27.12: Mở bán Kết Tinh Ngọc Thái Cực

Xin chào các Võ Hiệp,

Tháng 12 này, Combo Kết Tinh Ngọc Thái Cực đã quay trở lại với giá ưu đãi hơn bao giờ hết.

Chi tiết xin mời tham khảo bài viết sau đây!

-*-

Thời gian sự kiện

Kết tinh Ngọc Thái Cực sẽ được mở bán từ 12h00 ngày 22.12 đến  27.12.2020.

Chi tiết sự kiện

Địa điểm bán: Cửa hàng Kim Cương F9.

Khi vào cửa hàng Kim Cương F9, các Võ Hiệp sẽ thấy Kết Tinh Ngọc Thái Cực được bán như sau.

Combo Kết tinh Ngọc Thái Cực x30 + Nhân Huy Thạch [Lực tấn công PVE]

Giá bán: 68.000 Kim Cương

Giới hạn: 1 lần với mỗi tài khoản

Combo Kết tinh Ngọc Thái Cực x5

Giá bán: 14.000 Kim Cương

Giới hạn: 10 lần với mỗi tài khoản

Kết tinh Ngọc Thái Cực x1

Giá bán: 4.000 Kim Cương

Giới hạn: Không giới hạn

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/

-*-