Từ 23.12 - 18.01: Ra mắt sự kiện Đường Tới Ngai Vàng - Blade & Soul Vietnam

Từ 23.12 – 18.01: Ra mắt sự kiện Đường Tới Ngai Vàng

Xin chào các Võ Hiệp,

Song hành với bản cập nhật Ngai Vàng Của Thái Tổ, Garena Blade & Soul mang tới sự kiện: Đường Tới Ngai Vàng.

Chi tiết sự kiện mời xem dưới đây.

Thời gian sự kiện

Sự kiện Đường Tới Ngai Vàng sẽ diễn ra từ 23.12.2020 – 18.01.2021.

Chi tiết sự kiện

Để tham gia sự kiện, các Võ Hiệp cần đăng nhập vào trang sự kiện tại LINK

Sau khi đăng nhập vào trang sự kiện các Võ Hiệp sẽ thấy các Nhiệm vụ như sau.

Khi hoàn thành các nhiệm vụ, các Võ Hiệp sẽ nhận được số Lông Vũ và Mảnh Giáp tương ứng với từng nhiệm vụ.

STT Khu vực Nhiệm vụ Phần thưởng
1 Kho Báu Naryu Cơn Ác Mộng Lông Vũ x2
2 Đền Bão Cát Nguy Hiểm Rình Rập Lông Vũ x2
3 Kho Số 0 Kho Số 0 Mảnh Giáp x2
4 Cầu Quỷ Suối Tam Đồ Cầu Quỷ Mảnh Giáp x2
5 Phòng Giam Nơi kết giới bắt đầu Lông Vũ x5
6 Hành Lang Thiết Luật Quy luật thép Lông Vũ x5
7 Ngai Vàng Của Thái Tổ Ký Ức của Sim Yeon Mảnh Giáp x10

Số Lông Vũ và Mảnh Giáp các Võ Hiệp tích lũy được sẽ hiển thị tại đây.

Khi tích lũy đủ số Lông Vũ và Mảnh Giáp, các Võ Hiệp có thể dùng để đổi các phần quà dưới đây.

Danh sách các phần quà có thể đổi.

STT Phần thưởng Số lượng Điều kiện
1
Cánh Thái Thiên 80
Lông Vũ x20
Hồn Thái Thiên 40
2
Cỏ Tử Hoa 50
Lông Vũ x30
Hồn Tử Hoa 20
3
Nước Thánh Hộ Vệ Phán Quyết 5
Lông Vũ x30
Mảnh Giáp x30
Nước Thánh Hồng Môn Phán Quyết 5
4
Rương bản khắc hồng môn rực lửa 1
Mảnh Giáp x20
Rương Nguyên Khí Cấp 4 Thổ Kim 1
5
Ngọc Chân Long 2
Mảnh Giáp x30
Vảy Hoàng Quy 2
6
Trang phục Lời hứa
1
Lông Vũ x30
Mảnh Giáp x30

Đối với phần thưởng đặc biệt Trang phục Lời Hứa, các Võ Hiệp sẽ cần tích lũy đủ 100 Lông Vũ và 100 Mảnh Giáp để có thể tiến hành đổi quà.

Trang phục Lời Hứa

_*_