Từ 28.12 - 02.01: Mở bán Nước Thần Bí - Blade & Soul Vietnam

Từ 28.12 – 02.01: Mở bán Nước Thần Bí

Xin chào các Võ Hiệp,

Nước Thần Bí đã quay trở lại trên cửa hàng Kim Cương F9 vào tháng 12 này.

Hãy cùng xem chúng ta có khuyến mãi đặc biệt gì nhé!

Thời gian sự kiện

Nước Thần Bí sẽ mở bán từ 28.12 – 02.01.2021.

Chi tiết sự kiện

Địa điểm: Cửa hàng Kim Cương F9.

Khi vào cửa hàng Kim Cương F9, các Võ Hiệp sẽ thấy Nước Thần Bí được bán như sau.

Nước Thần Bí x1

Giá: 2.000 Kim Cương

Mỗi tài khoản có thể mua không giới hạn vật phẩm này

Nước Thần Bí x5

Giá: 7.000 Kim Cương

Mỗi tài khoản có thể mua tối đa 10 lần vật phẩm này

 

Nước Thần Bí x100 + Địa Huy Thạch [Lực Tấn Công PVE]

Giá: 90.000 Kim Cương

Mỗi tài khoản có thể mua tối đa 1 lần vật phẩm này

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/

-*-