Những tính năng mới trong bản cập nhật Đường Lên Tiên Giới - Blade & Soul Vietnam

Những tính năng mới trong bản cập nhật Đường Lên Tiên Giới

Xin chào các Võ Hiệp,

Trong bản cập nhật mới, nhiệm vụ chính tuyến sẽ tiếp tục với cảnh 11 và màn ra mắt của phụ bản anh hùng mới: Vườn Đào Tiên.

Cùng xem chi tiết dưới đây nhé!

_*_

Cốt truyện mới

Nhiệm vụ chính tuyến sẽ tiếp tục với Cảnh 11: Thiên đường đen tối.

Phụ bản anh hùng mới: Vườn Đào Tiên

Vườn trái cây có Đào Tiên chứa đựng sức mạnh linh thiêng của Linh Hoa Châu.

Tề Thiên cùng bọn linh thú nhỏ đang chiếm cứ Vườn Đào Tiên và cướp Rượu Đào.

Địa điểm của Vườn Đào Tiên

Nhiệm vụ hàng ngày.

Nhiệm vụ linh động.

Cân bằng hệ phái

Sát thủ

Vô Linh, Độc Linh

Có thể sử dụng được kỹ năng Độc Xuyên Tâm không bị giới hạn bởi thế tàng hình sau khi phản đòn, đỡ đòn thành công.

Ám Linh

Thiết lập thời gian hồi chung Phản Chiếu, Giật Bóng, Phản Bóng, Phục Tùng.

Bỏ thiết lập thời gian hồi chung của các kỹ năng Ngũ Nguyệt Linh và Ngũ Nguyệt Trảm.

Thiết lập thời gian hồi chung của các kỹ năng Ám Linh Vũ, Ám Linh Cước và Bóng Xâm Thực, Phân Bóng.

Võ Sư

Thanh Long, Xích Hổ

Giảm hệ số PVP của Cách Không Quyền (0.3 -> 0.2)

Giảm hệ số tiêu chuẩn của Cách Không Quyền (1 -> 0.5)

Phạm vi kỹ năng Điểm Huyệt thay đổi 3m -> 4m

Xích Hổ

Khi đánh trúng Long Hổ Bạo Chúa xóa bỏ Xích Viêm Hỏa

Tăng sát thương cộng thêm của Cách Không Quyền trong Điểm Huyệt

Đặc tính 4-3: Khi sử dụng Quân Lâm Bộ thêm hiệu ứng Xích Viêm, Xích Viêm Hỏa trong 6 giây

Long Hổ Bạo Chúa sát thương liên tục trong 4 giây tăng

Thời gian thi triển Long Hổ Bạo Chúa thay đổi từ 0.5s -> 0.3s

Thời gian hồi chung Long Hổ Bạo Chúa thay đổi 0.5s -> 0.7s.

Thanh Long

Tăng sát thương Cách Không Quyền

Tăng sát thương Húc Vai

Thay đổi phạm vi kỹ năng Đấm/Phong Linh Cước/Phong Quyển Cước 3m -> 4m

Kháng hiệu ứng trong khi sử dụng Quyền Phong (Choáng, Gục Ngã, Hất Ngã, Đẩy Lùi, Hất Tung)

Thời gian hồi Quyền Phong thay đổi từ 1 phút 30 giây -> 3 phút

Hắc Lang

Đấng Xích Lang/Đấng Thanh Lang thời gian hồi không hồi chung với Lướt Trái/Lướt Phải

Đặc tính 4-1: Hắc Lang xóa Lực tấn công PVE của Biến Thân

Hắc Thú tăng lực tấn công PVE (130>220)

Thời gian hồi chung của kỹ năng Hắc Lang/Huyết Lang/Dã Lang tăng

Thời gian hồi Song Chưởng thay đổi 0.8s -> 0.6s

Khi đánh trúng Cuồng Loạn/Cuồng Bạo thời gian hồi Đại Sát giảm 1 giây

Tăng sát thương Đại Sát

Khi đánh trúng Thảm Sát thời gian hồi Đại Sát thay đổi 5s -> 6s

Hệ số PVP Đại Sát thay đổi 0.45 -> 0.25, hệ số tiêu chuẩn (Đấu trường) 1 -> 0.5

Triệu hồi sư

Thiên Nhiên

Số lần lặp lại Tia Sáng Mặt Trời thay đổi 5 -> 4

Siêu Hướng Dương thêm hiệu ứng Xuyên phản đòn

Đặc tính 1-2: có thể sử dụng Siêu Hướng Dương trong trạng thái Bão Hòa

Kiếm sư

Khí Kiếm, Khoái Kiếm

Tăng sát thương các kĩ năng Phi Thân, Áp Sát.

Pháp sư

Cực Hàn

Đặc tính 5-3: Hệ số PVP của kỹ năng Bão Tuyết thay đổi từ 0.15 -> 0.20.

Hiệu ứng hồi phục sinh lực của kỹ năng Băng Giáp thay đổi từ 15% thành 10%.

Đặc tính 2-1: Hiệu ứng hồi phục sinh lực của kỹ năng Băng Giáp thay đổi từ 30% thành 20%.

Âm Dương

Hệ số PVP của kỹ năng Trường Lôi Tụ, Trường Lôi Tụ Tối Thượng thay đổi từ 0.15 thành 0.27.

Hệ số PVP của kỹ năng Lôi Tụ Cước, Lôi Tụ Cước Tối Thượng thay đổi từ 0.15 thành 0.17.

Hệ số PVP của kỹ năng Sóng Bộc Phá thay đổi từ 0.12 thành 0.14.

Hệ số PVP của kỹ năng Sấm Sét thay đổi từ 0.20 thành 0.12.

Hệ số PVP của kỹ năng Nộ Vân thay đổi từ 0.70 thành 0.35.

Hệ số PVP của kỹ năng Bão Sét thay đổi từ 0.25 thành 0.15.

Đặc tính 3-2: Hệ số PVP của kỹ năng Sét Liên Hoàn thay đổi từ 0.45 thành 0.37.

Đặc tính 3-1, 3-3: Hệ số PVP của kỹ năng Sét Liên Hoàn thay đổi từ 0.25 thành 0.37.

Đặc tính 4-1, 4-3: Nộ Hồn hệ số PVP thay đổi từ 0.05 thành 0.125.

Sét Liên Hoàn không đánh đối tượng đang trong trạng thái Hất Tung.

Cuồng Long

Hắc Ám

Hệ số sát thương PVP của kỹ năng Dậm Bão thay đổi từ 0.6 thành 1.0

Đặc tính 5-3: Vùng kỹ năng Đại Địa Chấn thay đổi từ vùng 3m xung quanh người thi triển thành 5m xung quanh người thi triển.

Đặc tính 3-3: Điều kiện sử dụng kỹ năng Lên Gối đổi từ “khi kháng Lốc Xoáy” thành “khi sử dụng Lốc Xoáy”.

Hỏa Rìu đổi thành Xuyên phản đòn.

Thiêu Đốt đổi thành Xuyên phản đòn.

Đặc tính 1-2: Hệ số PVP của Thịnh Nộ tăng 0.4 -> 0.5

Đặc tính 2-1: Hệ số PVP của Xoay Rìu tăng 0.6 -> 2.0

Hệ số PVP của Đóng Cọc tăng 0.7 -> 1.0

Thái Sơn

Tăng khoảng cách thực tế của Bổ Rìu từ 3m lên 4m.

Tăng khoảng cách thực tế của Bổ Rìu Tối Thượng từ 3m lên 4m.

Đặc tính 5-3: Vùng kỹ năng Đại Địa Chấn thay đổi từ vùng 3m xung quanh người thi triển thành 5m xung quanh người thi triển.

Tàn Phá thêm hiệu ứng giải trừ khóa kỹ năng tiếp cận.

Đặc tính 3-3: Điều kiện sử dụng kỹ năng Lên Gối đổi từ “khi kháng Lốc Xoáy” thành “khi sử dụng Lốc Xoáy”.

Hỏa Rìu đổi thành Xuyên phản đòn.

Thiêu Đốt đổi thành Xuyên phản đòn.

Đặc tính 1-2: Hệ số PVP của Thịnh Nộ tăng 0.4 -> 0.5

Đặc tính 2-1: Hệ số PVP của Xoay Rìu tăng 0.6 -> 2.0

Hệ số PVP của Đóng Cọc tăng 0.7 -> 1.0

Xạ thủ

Chung

Khi đánh trúng Nổ Liên Kết nhận 1 Dây Điện.

Kiếm vũ

Phong Vân

Giảm nhẹ thời gian từ sau khi sử dụng Chém Thiên Không đến khi liên kết với kỹ năng khác (0.1 giây)

Hiệu ứng tạo Nội năng Gió của Chém Thiên Không kích hoạt “khi sử dụng” (trước là “khi đánh trúng“)

Lôi Quang

Giảm nhẹ thời gian từ sau khi sử dụng Chém Sấm Sét đến khi liên kết với kỹ năng khác (0.1 giây)

Hiệu ứng tích lũy Chém Sấm Sét kích hoạt “khi sử dụng” (trước là “khi đánh trúng“)

Triệu hồi sư

Thiên Nhiên

Số lần lặp lại Tia Sáng Mặt Trời thay đổi 5>4

Siêu Hướng Dương thêm hiệu ứng Xuyên phản đòn

Khi nhận đặc tính 1-2 có thể sử dụng Siêu Hướng Dương trong trạng thái Bão Hòa

Trang sức mới

Nhẫn Tuyết Phong là trang sức mới có thể nhận được khi chinh phục phụ bản anh hùng Vườn Đào Tiên.

Chỉ số Nhẫn Tuyết Phong của các hệ phái như sau.

Kiếm Sư

Võ Sư

Pháp Sư

Cuồng Long

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư

Xạ Thủ

Đấu Sĩ

Cung Thủ

Chi phí nâng cấp Nhẫn Tuyết Phong

Nâng cấp bằng trang sức

Nâng cấp bằng Đá Xích Long

Lưu ý: Từ Cấp 5 trở lên, nâng cấp Nhẫn Tuyết Phong bằng Đá Xích Long sẽ có tỉ lệ thất bại.

Nguyên khí mới

Bổ sung Nguyên khí cấp 8, 9, 10 trong mục chuyển hóa.

Nguyên Khí Kim Tinh

Nguyên Khí Thổ Tinh

Nguyên Khí Hỏa Tinh

Nguyên Khí Mộc Tinh

Nguyên Khí Thủy Tinh

Chi phí nâng cấp các loại Nguyên Khí.

Chi phí nâng cấp Nguyên Khí Kim Tinh

Chi phí nâng cấp Nguyên Khí Thổ Tinh

Chi phí nâng cấp Nguyên Khí Hỏa Tinh

Chi phí nâng cấp Nguyên Khí Mộc Tinh

Chi phí nâng cấp Nguyên Khí Thủy Tinh

Ảo Cảnh Hắc Long

Hoa Hắc Quang trong Ảo Cảnh Hắc Long sẽ không thể sử dụng trong phiên bản mới. Các Võ Hiệp lưu ý sử dụng hết trước khi bản cập nhật ra mắt nhé

Rương Kho Báu

Rương Kho Báu sẽ quay trở lại trong bản cập nhật: Đường Lên Tiên Giới.

Phần thưởng khai mở Rương Kho Báu

Phần thưởng từ Rương Kho Báu

Chỉnh sửa tính năng

Dịch Chuyển

Thời gian dịch chuyển sẽ giảm từ 10s -> 3s.

Thời gian nhận thưởng

Thay đổi thời gian nhận phần thưởng hàng ngày (Hồn Tử Hoa + Cỏ Tử Hoa) của một số phụ bản anh hùng.

Phụ bản Tên nhiệm Ngày nhận thưởng cũ Ngày nhận thưởng mới
Vườn Đào Tiên Vụ tập kích Vườn Đào Tiên Thứ 2/5/Chủ Nhật
Cầu Quỷ Suối Tam Đồ Cầu Quỷ Từ Thứ 2 – Chủ Nhật Thứ 3/6/Chủ Nhật
Kho Số 0 Kho Số 0 Từ Thứ 2 – Chủ Nhật Thứ 4/7/Chủ Nhật

Thêm phần thưởng nhiệm vụ linh động

Thêm Rương Kho Báu Bí Mật Phụ Bản Anh Hùng vào nhiệm vụ linh động chế độ Nâng Cao

Phụ bản Tên quest Phần thưởng nâng cao cũ Số lượng cũ Phần thưởn nâng cao mới Số lượng mới
Vườn Đào Tiên Vụ tập kích Vườn Đào Tiên Kho báu bí mật phụ bản anh hùng 1
Cầu Quỷ Suối Tam Đồ Cầu Quỷ Phần thưởng chế độ khó 1 Kho báu bí mật phụ bản anh hùng 1
Kho Số 0 Kho Số 0 Phần thưởng chế độ khó 1 Kho báu bí mật phụ bản anh hùng 1
Thung Lũng Lôi Âm Trước khi sét đánh xuống Kho báu bí mật phụ bản anh hùng 1

Rương kho báu bí mật phụ bản anh hùng

Cửa Hàng Thương Long

Ngừng bán Rương Giáng Sinh An Lành

Rương Giáng Sinh An Lành sẽ ngừng bán trong cửa hàng Thương Long khi bản cập nhật: Đường Lên Tiên Giới ra mắt.

Xóa bỏ các vật phẩm trao đổi bằng xu Vũ Công

Bổ sung các vật phẩm trao đổi bằng Khăn Ma Thuật

Bổ sung các vật phẩm trao đổi bằng Tinh Thể Lấp Lánh

Bổ sung các vật phẩm trao đổi bằng xu Hội Tháng Giêng

Sự kiện mới: Thần Đèn Kì Diệu

Đèn Cổ

Thêm Đèn Cổ vào mốc phần thưởng 6 và 7 thử thách ngày.

Thử thách ngày mốc 6

Thử thách ngày mốc 7

Khăn Ma Thuật

Thêm Khăn Ma Thuật và mục các phần thưởng trao đổi bằng Hoa Hắc Quang, Trân Châu và Nhiệm vụ Đấu Trường, Chiến Trường Hàng Ngày.

Khăn Ma Thuật trao đổi bằng Trân Châu

Khăn Ma Thuật trao đổi bằng Hoa Hắc Quang

Chuyển hóa mới

Chuyển Hóa bằng Khăn Ma Thuật (Nâng cấp có xác xuất nhận được đèn ngẫu nhiên).

Chuyển hóa Rương Đèn Bí Ẩn

Chuyển Hoa Rương Đèn Thần Kì

Chuyển Hóa Rương Đèn Ánh Kim

Chuyển Hóa Rương Đèn Vinh Quang

Chuyển hóa bằng Khăn Ma Thuật Kì Diệu (Nâng cấp chắc chắn)

Chuyển Hóa Rương Đèn Hào Quang từ Đèn Cổ

Chuyển Hóa Rương Đèn Hào Quang từ Đèn Mờ Ảo

Chuyển Hóa Rương Đèn Hào Quang từ Đèn Lấp Lánh

Chuyển Hóa Rương Đèn Hào Quang từ Đèn Ánh Kim.

Chi tiết từng loại Đèn như sau.

Đèn Cổ

Đèn Mờ Ảo

Đèn Lấp Lánh

Đèn Ánh Kim

Đèn Hào Quang

_*_