Từ 13.01 - 20.01: Mở bán 3 trang phục HOT nhất Lá Phiếu Ngàn Vàng - Blade & Soul Vietnam

Từ 13.01 – 20.01: Mở bán 3 trang phục HOT nhất Lá Phiếu Ngàn Vàng

Xin chào các Võ Hiệp,

Sự kiện Lá Phiếu Ngàn Vàng đã kết thúc giai đoạn bình chọn.

3 trang phục với lượt bình chọn cao nhất sẽ được bán trên cửa hàng Kim Cương F9 ngay hôm nay.

Thời gian sự kiện

Thời gian mở bán: Từ 13.01 – 20.01.2021

Chi tiết sự kiện

Địa điểm: Cửa hàng Kim Cương F9.

Khi vào cửa hàng Kim Cương F9, các Võ Hiệp sẽ thấy những trang phục trong sự kiện được bán như sau.

Trang phục Cô Bé Quàng Khăn Đỏ

Giá: 14.900 Kim Cương.

Trang phục Ngày Hội Hành Tinh 2018

Giá: 19.900 Kim Cương.

Trang phục Fan Cuồng

Giá: 19.900 Kim Cương.

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và chuyển Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/

-*-