Từ 01.02 - 10.02: Rương Sáng Tạo - Tứ Linh Hội Tụ - Blade & Soul Vietnam

Từ 01.02 – 10.02: Rương Sáng Tạo – Tứ Linh Hội Tụ

Xin chào các Võ Hiệp,

Sự kiện Rương Sáng Tạo đã trở lại với cái tên vô cùng đặc biệt: Tứ Linh Hội Tụ

Hãy cùng xem Rương Sáng tạo lần này có gì hấp dẫn nhé!

_*_

Thời gian sự kiện

Sự kiện Rương Sáng Tạo sẽ diễn ra từ 01.02 – 10.02.2021.

Chi tiết sự kiện

Để tham gia sự kiện, các Võ Hiệp cần đăng nhập vào LINK

Sau khi đăng nhập vào trang sự kiện, các Võ Hiệp sẽ thấy sự xuất hiện của Rương Cơ Bản và Rương Sáng Tạo.

Rương Cơ Bản

Các Võ Hiệp sẽ tiêu tốn 1,000 Kim Cương cho mỗi lần mở Rương Cơ Bản hoặc 10,000 Kim Cương cho 10 lần mở.

Khi mở Rương Cơ Bản, các Võ Hiệp sẽ có cơ hội nhận được 01 vật phẩm trong danh sách sau đây.

Tên vật phẩm
Trang phục tùy chọn
Thẻ Sáng Tạo x1
Thẻ Sáng Tạo x3
Thẻ Sáng Tạo x5
Thẻ Sáng Tạo x10
Linh thạch x20
Nguyệt thạch x10
Nguyên khí Thổ Tinh – Cấp 4
Nguyên khí Kim Tinh – Cấp 4
Rương Huy thạch Rực Lửa x1
Rương Quang thạch Rực Lửa x1

Đặc biệt, các Võ Hiệp có thể thêm 2 vật phẩm vào trong Rương Cơ Bản từ danh sách sau:

Rương Sáng Tạo

Các Võ Hiệp sẽ tiêu tốn 1,500 Kim Cương cho mỗi lần mở Rương Sáng Tạo hoặc 15,000 Kim Cương cho 10 lần mở.

Khi mở Rương Sáng Tạo, các Võ Hiệp sẽ có cơ hội nhận được 01 vật phẩm trong danh sách sau đây.

Tên vật phẩm
Trang phục tùy chọn
Vật phẩm tùy chọn
Vật phẩm tùy chọn
Thẻ Sáng Tạo x5
Thẻ Sáng Tạo x10
Linh thạch x20
Nguyệt thạch x10
Nguyên khí Thổ Tinh – Cấp 4
Nguyên khí Kim Tinh – Cấp 4
Rương Huy thạch Rực Lửa x1
Rương Quang thạch Rực Lửa x1

Đặc biệt, các Võ Hiệp có thể thêm 2 vật phẩm vào trong Rương Sáng Tạo từ danh sách sau:

Và có thể chọn thêm 1 vật phẩm từ trong danh sách sau đây.

Thẻ Sáng Tạo

Thẻ Sáng Tạo nhận được từ việc mở Rương Sáng Tạo và Rương Cơ Bản cũng có thể sử dụng để đổi lấy vật phẩm.

Sau đây là danh sách chi tiết về các vật phẩm các Võ Hiệp có thể đổi bằng Thẻ Sáng Tạo.

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và chuyển Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/

-*-