Những tính năng mới trong bản cập nhật Lãnh Địa Búp Bê - Blade & Soul Vietnam

Những tính năng mới trong bản cập nhật Lãnh Địa Búp Bê

Xin chào các Võ Hiệp,

Bản cập nhật Lãnh Địa Búp Bê sẽ được ra mắt trong lần bảo trì cập nhật máy chủ tiếp theo.

Hãy cũng theo dõi những điểm đáng chú ý của bản cập nhật sắp tới nhé!

Phụ bản Anh hùng mới: Lãnh Địa Búp Bê

Phụ bản Anh Hùng Lãnh Địa Búp Bê sẽ ra mắt trong bản cập nhật tiếp theo.

Giới thiệu Lãnh Địa Búp Bê

Nhiệm vụ hàng ngày

Nhiệm vụ linh động

Chế độ nhập môn

Chế độ cơ bản

Chế độ nâng cao

Phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày mới

Phụ bản
Phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày
Số lượng
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Lãnh Địa Búp Bê
Hồn Tuyết Phong 1 1 1 1
Trái tim Tuyết Phong 2 2 4 4
Vườn Đào Tiên
Hồn Tử Hoa 1 1 2 2 2
Trái tim Tuyết Phong 2 2 4 4 4
Cầu Quỷ Suối Tam Đồ
Hồn Tử Hoa 1 2 2 2
Trái tim Tuyết Phong 2 4 4 4
Kho số 0
Hồn Tử Hoa 1 2 2 2
Cỏ Tử Hoa 2 4 4 4

Trang sức mới: Dây chuyền Phá Thiên

Dây chuyền Phá Thiên sẽ được ra mắt trong bản cập nhật Lãnh Địa Búp Bê.

Nâng cấp Dây Chuyền Phá Thiên bằng Dây Chuyền Phá Thiên

Nâng cấp Dây Chuyền Phá Thiên bằng Đá Xích Long (từ cấp 5 trở lên có khả năng thất bại)

Chỉ số Dây chuyền Phá Thiên của các Hệ Phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Pháp Sư

Cuồng Long

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư

Xạ Thủ

Đấu Sĩ

Cung Thủ

Thiên Đạo Sư

Cấp độ Vũ khí mới : Vũ Khí Tuyết Phong cấp 9

Chi phí nâng cấp mỗi cấp từ Vũ khí Tuyết Phong cấp 6 -> 9

Chỉ số Vũ khí Tuyết Phong cấp 9 cho từng hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Pháp Sư

Cuồng Long

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư

Xạ Thủ

Đấu Sĩ

Cung Thủ

Thiên Đạo Sư

Sự kiện Ingame mới

Khi hoàn thành nhiệm vụ mốc 3, mốc 5 thử thách tuần và mốc 3, mốc 5, mốc 7 thử thách ngày, các Võ Hiệp sẽ nhận được 1 vật phẩm sự kiện là Kẹo Trái Tim.

Thử thách ngày

Mốc 3 thử thách ngày

Mốc 5 thử thách ngày

Mốc 7 thử thách ngày

Thử thách tuần

Mốc 3 thử thách tuần

Mốc 5 thử thách tuần

Phần thưởng

Kẹo Trái Tim có thể dùng để đổi vật phẩm trong Cửa Hàng Thương Long

Chuyển hóa Ngọc Thái Cực mới

Hắc Thạch mới

Chuyển hóa Hắc Thạch 4 cạnh vàng

Chỉ số Hắc thạch 4 cạnh vàng

Chuyển hóa Hắc Thạch 5 cạnh vàng

Chỉ số Hắc Thạch 5 cạnh vàng

Hỏa Ngọc mới

Chuyển hóa Hỏa Ngọc 4 cạnh vàng

Chỉ số Hỏa Ngọc 4 cạnh vàng

Chuyển hóa Hỏa Ngọc 5 cạnh vàng

Chỉ số Hỏa Ngọc 5 cạnh vàng

Ngọc Thái Cực mới

Chuyển hóa Thái Cực Hắc Hỏa Thạch 4 cạnh vàng

Chỉ số Thái Cực Hắc Hỏa Thạch 4 cạnh vàng

Chuyển hóa Hắc Hỏa Thạch 5 cạnh vàng

Chỉ số Hắc Hỏa thạch 5 cạnh vàng

Ngọc Thái Cực 6 cạnh vàng sẽ được nâng cấp từ 2 Ngọc Thái Cực cấp 5.

Chuyển hóa Ngọc Thái Cực 6 cạnh vàng

Chỉ số Ngọc Thái Cực 6 cạnh vàng.

Thái Cực Hồng Bảo Thạch 6 cạnh vàng

Thái Cực Bích Hoàng Thạch 6 cạnh vàng

Thái Cực Hoàng Anh Thạch 6 cạnh vàng

Thái Cực Hoàng Lục Thạch 6 cạnh vàng

Thái Cực Hoàng Bảo Thạch 6 cạnh vàng

Thái Cực Bích Anh Thạch 6 cạnh vàng

Thái Cực Bích Lục Thạch 6 cạnh vàng

Thái Cực Bích Bảo Thạch 6 cạnh vàng

Thái Cực Bảo Anh Thạch 6 cạnh vàng

Thái Cực Lục Bảo Thạch 6 cạnh vàng

Thái Cực Lục Anh Thạch 6 cạnh vàng

Thái Cực Hồng Bích Thạch 6 cạnh vàng

Thái Cực Hồng Hoàng Thạch 6 cạnh vàng

Thái Cực Hồng Anh Thạch 6 cạnh vàng

Thái Cực Hồng Lục Thạch 6 cạnh vàng

Cửa hàng Thương Long

Xóa bỏ các phần thưởng trao đổi bằng Đá Quỷ Nham

Xóa bỏ các phần thưởng trao đổi bằng Tinh Hoa của Biển

Xóa bỏ Ngọc Cầu Nguyện của Dã Miêu trong Cửa Hàng Thương Long. Ngọc Cầu Nguyện của Dã Miêu cũ vẫn có thể Nâng cấp và Phân tách được.

Xóa bỏ trao đổi Xu Chiến Trường Lấp Lánh trong Cửa hàng Thương Long.

Xóa bỏ các phần thưởng trao đổi bằng Xu Thực Tế Ảo

Xóa bỏ các phần thưởng trao đổi bằng Xu Chiến Trường Lấp Lánh

Thêm các vật phẩm trao đổi bằng Xu Tử Y và Xu Rực Y

Cập nhật cửa hàng trao đổi Thử Thách

Chế độ Thử Thách Lãnh Địa Búp Bê sẽ diễn ra từ 25.05 – 22.06.2021.

Phần thưởng có thể đổi được tại cửa hàng Thử Thách.

_*_