Những tính năng mới trong Bản cập nhật Thuật Sư Tử Thần - Blade & Soul Vietnam

Những tính năng mới trong Bản cập nhật Thuật Sư Tử Thần

Xin chào các Võ Hiệp,

Bản cập nhật Thuật Sư Tử Thần đang tới rất gần, hãy cùng đón xem những tính năng mới trong bản cập nhật tại đây nhé!

Nhánh kĩ năng mới: Thuật Sư Tử Thần

Đặc tính Tử Thần

Các kĩ năng có thể cường hóa

Vùng Đất Mới: Đảo Xích Nguyệt

Để vào được Đảo Xích Nguyệt, các Võ Hiệp có thể click vào Icon Đảo Xích Nguyệt.

Đảo Xích Nguyệt sẽ mở tại 3 khung giờ cố định mỗi ngày.

Để vào cổng Đảo Xích Nguyệt, các Võ Hiệp cần mua một vật phẩm là Ngọc Đảo Xích Nguyệt tại Cửa hàng Thương Long.

Trang bị mới

Hồn lực Thiên Nộ

Các Võ Hiệp có thể nhận được Hồn lực Thiên Nộ bằng cách nâng cấp Hồn lực Minh Huy hoàn thiện

Chỉ số Hồn lực Thiên Nộ hoàn thiện.

Hồn lực Phong Nộ

Các Võ Hiệp có thể nhận được Hồn lực Phong Nộ bằng cách nâng cấp Hồn lực Quang Huy hoàn thiện

Chỉ số Hồn lực Phong Nộ hoàn thiện.

Dây chuyền Thiên Vân

Dây chuyền Thiên Vân có thể mua được tại NPC Chiến trường

Chỉ số của Dây chuyền Thiên Vân

Nâng cấp Dây chuyền Thiên Vân

Nâng cấp bằng Dây chuyền Thiên Vân cấp 1

Nâng cấp bằng Đá Xích Long

Cân bằng hệ phái

Kiếm sư

Khí Kiếm

Thay đổi thời gian liên tục của hiệu ứng Bùng Cháy tất cả thành 4 giây, không liên quan đến kỹ năng và vật phẩm sử dụng.

Có thể cộng dồn hiệu ứng Bùng Cháy.

Tốc Kiếm: khi sử dụng 4 lần liên tục nhận hiệu ứng Bùng Cháy trong 1 giây -> 2 cộng dồn

Song Kích: khi sử dụng nhận hiệu ứng Bùng Cháy trong 2 giây -> 4 cộng dồn

Nguyệt Trảm: khi sử dụng nhận hiệu ứng Bùng Cháy trong 3 giây -> 7 cộng dồn

Lưỡi Kiếm: khi chặn nhận hiệu ứng Bùng Cháy trong 3 giây -> 7 cộng dồn

Bão Kiếm: khi sử dụng nhận hiệu ứng Bùng Cháy trong 6 giây -> 7 cộng dồn Bùng Cháy, Cường Kiếm trong 3 giây

Khi nhận kĩ năng bị động lv 60 Cương Quyết thời gian Cường Kiếm là 4.5 giây

Hỏa Long Kích: khi sử dụng nhận hiệu ứng Bùng Cháy trong 6 giây -> Sau khi sử dụng nhận 7 cộng dồn Bùng Cháy

Phong Bạo Thần Kiếm: khi sử dụng kiếm cuối cùng của Phong Bạo Thần Kiếm nhận Bùng Cháy trong 4 giây -> 7 cộng dồn Bùng Cháy, Cường Kiếm trong 3 giây

Huy hiệu Tội Lỗi: Hiệu ứng Bùng Cháy trong 3 giây -> 7 cộng dồn

Hồn hiệu Tuyệt Tác: Hiệu ứng Bùng Cháy trong 3 giây -> 7 cộng dồn Bùng Cháy

Khoái Kiếm

Khi sử dụng Thập Ma Linh Tụ hiệu ứng kháng đổi thành kháng hiệu ứng trong 2 giây.

Khi sử dụng Thập Ma Linh Tụ kéo dài hiệu ứng Rồng Thịnh Nộ thêm 1 giây.

Ngự Kiếm

Thêm hiệu ứng vào Thanh Thiên: trong Trường Thiên sát thương chí mạng +10%, tỉ lệ sát thương Công Lực +10%.

Tăng sát thương Bão Kiếm

Thay đổi hệ số tiêu chuẩn Bão Kiếm 0.8 -> 0.4

Thay đổi hệ số PVP Bão Kiếm 0.3 -> 0.15

Tăng sát thương kỹ năng Ngự Kiếm Phi Tán

Thay đổi hệ số tiêu chuẩn Ngự Kiếm Phi Tán 0.7 -> 0.4

Thay đổi hệ số PVP Ngự Kiếm Phi Tán 0.35 -> 0.2 Tăng sát thương kỹ năng Thương Long

Thay đổi hệ số tiêu chuẩn Thương Long 0.8 -> 0.3

Thay đổi hệ số PVP Thương Long 0.25 -> 0.15

Thay đổi hệ số PVP Lôi Phạt 0.35 -> 0.2

Võ sư

Thanh Long

Tăng sát thương kỹ năng Vùng Gió Lốc

Thay đổi hệ số tiêu chuẩn Vùng Gió Lốc từ 1 ->0.5, hệ số PVP từ 0.4 ->0.2

Hắc Lang

Tăng sát thương 4 combo Hắc Linh Đại Phong

Tăng sát thương 4 combo Hắc Linh Bạo Thủy

Thay đổi thời gian hồi đòn đánh đầu tiên Hắc Linh Định Chú/Hắc Linh Chí Tử/Hắc Lang Thiết Quyền 2 giây -> 1.5 giây

Có thể sử dụng ngay kỹ năng khác sau khi sử dụng Hắc Linh Đại Phong

Tăng sát thương kỹ năng Đại Sát

Thay đổi hệ số tiêu chuẩn Đại Sát 0.5 -> 0.25

Thay đổi hệ số PVP Đại Sát 0.25 -> 0.125

Tăng sát thương kỹ năng Thảm Sát

Tăng sát thương kỹ năng Điểm Huyệt trong Thảm Sát

Thay đổi hệ số tiêu chuẩn Thảm Sát 1 -> 0.5

Thay đổi hệ số PVP Thảm Sát 0.4 -> 0.2

Thảm Sát hút máu thay đổi 3% -> 2%

Tăng sát thương kỹ năng Thảm Sát Tối Thượng

Thay đổi hệ số tiêu chuẩn Thảm Sát Tối Thượng thay đổi 1 -> 0.5

Thay đổi hệ số PVP Thảm Sát Tối Thượng thay đổi 0.4 -> 0.2

Thảm Sát Tối Thượng hút máu thay đổi 3% -> 2%

Pháp sư

Siêu Nhiệt

Thảm Lửa :  Tăng Sát thương cơ bản – Tăng Sát thương cộng thêm – Tăng Sát thương cộng thêm (nhánh Châm Lửa [4-2]) . Hệ số PVP 0.35 -> 0.25, Hệ số tiêu chuẩn 1.0 -> 0.83

Mưa Thiên Thạch :  Tăng Sát thương cơ bản – Tăng Sát thương bỏng. Hệ số PVP 0.4 -> 0.3. Hệ số tiêu chuẩn 1.0 -> 0.66

Cực Hàn

Vùng Băng Giá: – Tăng Sát thương cơ bản, hệ số PVP 0.350 -> 0.115, Hệ số tiêu chuẩn 1.0 -> 0.33

Băng Thương: – Tăng Sát thương cơ bản – Tăng Sát thương cơ bản (Trong hiệu ứng Băng Hồn Trì Hoãn). Hệ số PVP 0.200 -> 0.13. Hệ số tiêu chuẩn 1.0 -> 0.67

Âm Dương

Sấm Sét: Hồi phục thêm 4 Nội Năng khi đánh trúng kẻ địch đang trong trạng thái Nộ Vân

Sóng Bộc Phá: Giảm Nội Năng tiêu hao 2 -> 1

Nếu trong Quá Tải, Nộ Thần khi hạ gục boss giải trừ Quá Tải, Nộ Thần sẽ có thể di chuyển ngay lập tức.

Khi sử dụng Màn Nộ Quang trong Nộ Thần, khi đỡ đòn thành công 5 lần sẽ giải trừ hiệu ứng đỡ đòn tự động

Thay đổi điều kiện sử dụng kỹ năng Điện Hóa thành ‘khi có trên 3 cộng dồn Nộ Ngục’.

Mỗi khi kháng bằng kỹ năng Điện Hóa hồi phục 2% Sinh Lực -> Khi kháng hồi phục 1% Sinh Lực (Tối đa 2 lần).

Nộ Thần: Quyền Năng > xóa hiệu ứng +20% Giảm Sát Thương.

Nộ Thần: Quyền Năng > thêm hiệu ứng +20% Sát Thương Nhận Vào.

Nộ Thần: Bão Tố > giảm hiệu ứng +20% Giảm Sát Thương.

Nộ Thần: Tàn Bạo > hiệu ứng +40% Giảm Sát Thương -> hiệu ứng +20% Giảm Sát Thương

Cuồng long

Thái Sơn

Tăng sát thương kỹ năng Tàn Phá

Tăng sát thương kỹ năng tàn phá lên kẻ địch bị Choáng, Gục Ngã, Hất Ngã

Tàn Phá hệ số tiêu chuẩn thay đổi 1.0 -> 0.35

Tàn Phá hệ số PVP thay đổi 0.3 -> 0.15

Tăng sát thương kỹ năng theo cấp của kỹ năng Bóp Nát

Bóp Nát hệ số PVP thay đổi 0.3 -> 0.1

Bóp Nát hệ số tiêu chuẩn thay đổi 1.0 -> 0.3

Hắc Ám

Hiệu ứng tăng Lực Tấn Công PVP khi đánh trúng kẻ địch đang bị Vết Sẹo không làm thay đổi hiệu ứng của nhân vật hệ phái khác.

Giảm thời gian giảm tốc độ di chuyển khi đang sử dụng Cuồng Phong.

Song Nguyệt

Tăng sát thương kỹ năng Dồn Dập

Thay đổi hệ số PVP của kỹ năng ‘Dồn Dập’ 0.35 -> 0.2

Tăng Sát thương cơ bản của Vô Tận

Thay đổi hệ số tiêu chuẩn của Vô Tận 0.5 -> 0.25

Thay đổi hệ số PVP Vô Tận 0.3 -> 0.15

Sát thủ

Vô Linh

Điều chỉnh sát thương kỹ năng Xuyên Tâm Kích Tối Thượng

Thay đổi hệ số PVP của kỹ năng Xuyên Tâm Kích Tối Thượng’ từ 0.3 -> 0.2

Thay đổi hệ số tiêu chuẩn của kỹ năng Xuyên Tâm Kích Tối Thượng’ 1.0 -> 0.7

Độc Linh

Tăng sát thương kỹ năng Bom Khiêu Khích

Hệ số tiêu chuẩn của Bom Khiêu Khích thay đổi từ 1 -> 0.3

Hệ số PVP của Bom Khiêu Khích thay đổi từ 0.45 -> 0.2

Ám Linh

Thời gian hồi Bóng Xâm Thực thay đổi từ 18 giây -> 12 giây.

Thời gian hồi Phân Bóng thay đổi từ 30 giây -> 24 giây.

Khi đánh trúng Nguyệt Linh Cước giảm 2 giây thời gian hồi Phân Bóng.

Khi đánh trúng Ngũ Nguyệt Trảm giảm 1 giây thời gian hồi Phân Bóng.

Triệu hồi sư

Ảo Ảnh

Nghiên Cứu Đạn Đạo (5-2) > Khi bị Đẩy Lùi rồi Hất Ngã do bị trúng Bắn Nào sẽ không thể sử dụng Nhảy Ngược.

Xóa hiệu ứng miễn nhiễm Choáng do kháng, phản đòn đòn đánh xa của Bong Bóng.

Bong Bóng (Đặc tính 4-2) thời gian hồi thay đổi 20 -> 45 giây.

Thiên Nhiên

Hoa Hướng Dương Tối Thượng > khi đánh trúng Triệu Hồi Sư nhận 1 cộng dồn Quang Hợp

Kiếm vũ

Quỷ Kiếm

Hạ Kiếm giảm thời gian hồi chung

Hư Không tăng thời gian hồi chung

Nhát Chém Quỷ Thần giảm thời gian hồi chung

Khí công sư

Tuần Hoàn

Hệ số PVP của kỹ năng Vụ Nổ Băng Hà thay đổi từ 0.25 -> 0.35

Hệ số PVP của kỹ năng Băng Luân thay đổi từ 0.42 -> 0.50

Xạ thủ

Hỏa Lực

Khi chọn đặc tính Thu Hồi Đạn Nổ, tăng tỉ lệ kích hoạt hiệu ứng nhận 2 Đạn Nổ khi sử dụng Nổ Bung

Khi chọn đặc tính Thuốc Nổ Tinh Chế, tăng sát thương Bắn Liên Hoàn, Bắn Liên Hoàn Tối Thượng. Giảm hệ số PVP thành 0.26

Khi chọn đặc tính Gia Nhiệt Cấp Tốc, tăng lượng Thuốc Súng nhận được từ Bắn Liên Hoàn, Bắn Liên Hoàn Tối Thượng lần lượt là 10, 25

Thay đổi hệ số kỹ năng Tốc Xạ , Tốc Xạ Tối Thượng – Tăng Sát thương mỗi 1 lần bắn Tốc Xạ – Tăng Sát thương mỗi 1 lần bắn Tốc Xạ Tối Thượng

Khi chọn đặc tính Thuốc Nổ Tinh Chế, hệ số tiêu chuẩn của Bắn Liên Hoàn, Bắn Liên Hoàn Tối Thượng giảm thành 0.96. Hệ số tiêu chuẩn của Tốc Xạ, Tốc Xạ Tối Thượng giảm thành 0.5

Tăng sát thương của Hoa Rụng trong 5 lần.

Thay đổi hệ số tiêu chuẩn của Hoa Rụng 1.0 -> 0.3

Thay đổi hệ số PVP của Hoa Rụng 0.3 -> 0.15

Tăng Sát thương đầu tiên của Đạn Khuếch Tán

Tăng Sát thương liên tục của Đạn Khuếch Tán trong 4 đòn của kỹ năng”

Thay đổi hệ số tiêu chuẩn của Đạn Khuếch Tán 1.0 -> 0.5

Thay đổi hệ số PVP của Đạn Khuếch Tán 0.35 -> 0.25

Thay đổi hệ số PVP của Phát Súng Thiêu Đốt 0.6 -> 0.2

Thay đổi tỉ lệ kích hoạt vật phẩm của Tốc Xạ Tối Thượng tăng gấp 4 lần

Ma Đạn

Tăng sát thương đầu của Thiêu Hủy Tăng Sát thương liên tục Thiêu Hủy trong 4 đòn của kỹ năng

Thay đổi hệ số tiêu chuẩn của Thiêu Hủy 1.0 -> 0.5

Thay đổi hệ số PVP của Thiêu Hủy 0.45 -> 0.25

Tăng tỉ lệ kích hoạt vật phẩm của Tốc Xạ gấp 2 lần

Tăng tỉ lệ kích hoạt vật phẩm của Tốc Xạ Tối Thượng gấp 2 lần

Tăng sát thương cơ bản của Tốc Xạ, bỏ hiệu ứng thêm sát thương khi chí mạng

Tăng sát thương cơ bản của Tốc Xạ Tối Thượng, bỏ hiệu ứng thêm sát thương khi chí mạng

Hai kỹ năng trên thay đổi hệ số PVP thành 0.06

Đạn Vực Thẳm: Điều chỉnh hệ số PVP thành 0.3. Hệ số tiêu chuẩn thành 0.25

Điều chỉnh Sát thương Nhắm Chuẩn Xác Hệ số PVP thành 0.25. Hệ số tiêu chuẩn thành 0.25

Điều chỉnh Sát thương Nổ Bung Hệ số PVP thành 0.2. Hệ số tiêu chuẩn thành 0.25

Điều chỉnh Sát thương tổng Sa Đọa Hệ số PVP thành 0.25. Hệ số tiêu chuẩn thành 0.6

Đấu sĩ

Chung

Chém Lên Lượng Sinh Lực tiêu hao 2% -> 1%

Chém Xoay Lượng Sinh Lực tiêu hao 3% -> 2%

Trảm Ma Kiếm Chỉ có thể sử dụng ở đặc tính 2-3. Thay đổi phím sử dụng Tab -> V. Thay đổi phạm vi skill 5m -> 8m

1v1: Điều chỉnh HP (52.673 -> 43.190). Điều chỉnh Cường Thể (15.753 -> 11.657)

Đảo Xiềng Xích: Điều chỉnh HP (79.011 -> 64.790). Điều chỉnh Cường Thể (16.309 -> 12.068)

Huyết Khí

Khi sử dụng Tín Hiệu Săn Mồi thời gian duy trì Cuồng Nhiệt tăng 3 giây

Tăng sát thương sát thương cho Nhất Đao Lưỡng Đoạn

Điều chỉnh sát thương theo cấp cho Nhất Đao Lưỡng Đoạn

Thay đổi hệ số tiêu chuẩn Nhất Đao Lưỡng Đoạn 1.0 -> 0.5

Thay đổi hệ số PVP Nhất Đao Lưỡng Đoạn 0.4 -> 0.3

Giảm Sinh Lực mỗi giây khi đang sử dụng Cuồng Nhiệt thay đổi 5% -> 2%

Khi đánh trúng Thế Đơn:  Cường Thể hồi phục 5% -> Cường Thể hồi phục 10%, lượng. Sinh Lực tiêu hao 5% -> 2%

Khi đánh trúng Thế Đơn Tối Thượng Cường Thể hồi phục 5% -> Cường Thể hồi phục 15%. Lượng Sinh Lực tiêu hao 4% -> 2%

Khi đánh trúng đòn đánh đầu tiên Liên Trảm Cường Thể hồi phục 3% -> hồi phục 6%. Lượng Sinh Lực tiêu hao 3% -> không thay đổi

Khi đánh trúng Thế Liên Hoàn Cường Thể hồi phục 1% -> hồi phục 4%

Khi đánh trúng Thế Liên Hoàn Tối Thượng Cường Thể hồi phục 1% -> hồi phục 4%

Khi đánh trúng Phẫn Nộ Cường Thể hồi phục 10% -> hồi phục 30% . Khi đánh trúng Sinh Lực hồi phục 10% -> hồi phục 5%. Lượng Sinh Lực tiêu hao 5% -> 2%

Nhất Đao Lưỡng Đoạn Lượng Sinh Lực tiêu hao 3% -> 4%. Thêm hiệu ứng khi đánh trúng Cường Thể hồi phục 10%

Chém Ngang [Đặc tính 2-1] Khi đánh trúng Cường Thể hồi phục 3% -> hồi phục 6%

Huyết Trảm Lượng Sinh Lực tiêu hao 2% -> 1% Thêm hiệu ứng khi đánh trúng giảm 1.5 giây thời gian hồi Vững Chắc

Huyết Trảm Tối Thượng Lượng Sinh Lực tiêu hao 2% -> 1% Thêm hiệu ứng khi đánh trúng giảm 1.5 giây thời gian hồi Vững Chắc

Thế Liên Kích Lượng Sinh Lực tiêu hao 2% -> 1%

Cầm Máu Lượng Sinh Lực hồi phục 10% -> 20%

Vững Chắc Lượng Sinh Lực tiêu hao 20% -> 10%. Lượng Cường Thể hồi phục 40% -> 50% . Thêm hiệu ứng hồi phục 20 Lão Luyện. Thời gian hồi 9 giây -> 15 giây

Vững Chắc Tối Thượng xóa lượng Sinh Lực tiêu hao. Lượng Cường Thể hồi phục 80% -> 100%. Khi sử dụng lượng hồi phục Lão Luyện 40 -> 60

Thiên Kiếm

Xóa hiệu ứng giảm tốc độ di chuyển khi sử dụng Thần Niệm

Trong trạng thái Thần Niệm khi sử dụng Lóe Sáng, Giậm Đất, Nhật Nguyệt, Nguyệt Bộ, Hào Quang, Phóng Đại Kiếm sẽ không giải trừ Thần Niệm

Kiên Cố (đặc tính 3-2) Xóa hiệu ứng +1 cộng dồn Nhật Quang trong Kiên Cố.

Nhật Nguyệt Kiếm Khí (Chung)  Thay đổi hệ số PVP Nhật Nguyệt Kiếm Khí 0.25 -> 0.2

Nguyệt Dạ Lượng Sinh Lực tiêu hao 8% -> 3% Khi đánh trúng Lượng Cường Thể hồi phục 5% -> 10%

Nguyệt Dạ Tối Thượng Lượng Sinh Lực tiêu hao 8% -> 3% Khi đánh trúng Lượng Cường Thể hồi phục 5% -> 10%

Nguyệt Quang Kiếm Khí Thêm hiệu ứng khi đánh trúng hấp thụ Sinh Lực tương đương 3% lượng sát thương, thêm hiệu ứng khi đánh trúng giảm 2 giây thời gian hồi Kiên Cố

Nguyệt Quang Kiếm Khí Tối Thượng Thêm hiệu ứng khi đánh trúng hấp thụ Sinh Lực tương đương 3% lượng sát thương. Thêm hiệu ứng khi đánh trúng giảm 2 giây thời gian hồi Kiên Cố

Nhật Nguyệt Kiếm Khí Lượng Sinh Lực tiêu hao 4% -> 2%. Thêm hiệu ứng khi đánh trúng Cường Thể hồi phục 5%

Phẫn Nộ Khi đánh trúng Lượng Cường Thể hồi phục 10% -> 30%. Khi đánh trúng lượng Sinh Lực hồi phục 10% -> 5%

Múa Kiếm Lượng Sinh Lực tiêu hao 3% -> 2%. Thêm hiệu ứng khi đánh trúng Cường Thể hồi phục 4%

Nguyệt Luân Thêm hiệu ứng khi đánh trúng Cường Thể hồi phục 6%” “Nguyệt Luân Tối Thượng. Thêm hiệu ứng khi đánh trúng Cường Thể hồi phục 15%

Quang Kiếm [đặc tính 5-1]: Thiên Kiếm Kỳ – Thiên Lượng Sinh Lực tiêu hao 15% -> 5%. Thêm hiệu ứng khi đánh trúng Cường Thể hồi phục 20%

Quang Kiếm [đặc tính 5-2]: Thiên Kiếm Kỳ – Địa Lượng Sinh Lực tiêu hao 15% -> 5%. Thêm hiệu ứng khi đánh trúng cấp 1 Cường Thể hồi phục 20%

Thiên Kiếm Thuật Lượng Sinh Lực tiêu hao 2% -> 1%

Diệt Ma Thêm hiệu ứng khi đánh trúng Cường Thể hồi phục 10%

Lời Chúc Phúc Khi đánh trúng đòn đánh tỉ lệ hồi phục Cường Thể thay đổi 5% ->10%

Kiên Cố Lượng Sinh Lực tiêu hao 20% -> 10%. Lượng Cường Thể hồi phục 40% -> 50%. Thêm hiệu úng 1 cộng dồn Nhật Quang khi sử dụng. Thời gian hồi 9 giây -> 15 giây

Kiên Cố Tối Thượng Xóa lượng Sinh Lực tiêu hao. Lượng Cường Thể hồi phục 80% -> 100%. Số cộng dồn Nhật Quang khi sử dụng 1 -> 2

Cung thủ

Cuồng Phong

Thay đổi hệ số tiêu chuẩn của Ngắm Chính Diện 0.45 -> 0.15

Thay đổi hệ số PVP của Ngắm Chính Diện 0.08 -> 0.04

Thay đổi hệ số PVP của Bắn Trên Không 0.5 -> 0.2

Bắn Trên Không lùi kích hoạt khi đối tượng Bắn Trên Không đứng trong vòng 3m

Thiên đạo sư

Bão Sấm

Thay đổi thời gian hoạt ảnh của kỹ năng ‘Vọng Âm Của Sấm’ từ 0.5 giây -> 0.3 giây.

Thay đổi thời gian hoạt ảnh của kỹ năng ‘Vọng Âm Của Sấm’ từ 0.5 giây -> 0.3 giây.

Thay đổi thời gian hoạt ảnh của kỹ năng ‘Vọng Âm Của Sấm’ từ 0.7 giây -> 0.5 giây.

Hệ số PVP của kỹ năng ‘Vòng Sấm Sét’ đổi từ 0.2 -> 0.3

Hệ số PVP của kỹ năng ‘Lấp Lánh’, ‘Lấp Lánh Tối Thượng’ đổi từ 0.15 -> 0.2

Hệ số PVP của kỹ năng ‘Lốc Vòng’ đổi từ 0.05 -> 0.1

Hệ số PVP của kỹ năng ‘Cầu Sét’ đổi từ 0.15 -> 0.2

Hệ số PVP của kỹ năng ‘Bão Sấm’, ‘Bão Sấm Tối Thượng’ đổi từ 0.1 -> 0.15

Hệ số PVP của kỹ năng ‘Hạt Sét’ đổi từ 0.25 -> 0.3

Thời gian hồi chung của kỹ năng ‘Thiên Mệnh’ thay đổi từ 1 giây -> 0.1 giây.

Ngân Hà

Hệ số PVP của kỹ năng ‘Quang Tinh’, ‘Quang Tinh Tối Thượng’ đổi từ 0.2 -> 0.3

Hệ số PVP của kỹ năng ‘Quang Xạ’, ‘Quang Xạ Tối Thượng’ đổi từ 0.2 -> 0.3

Hệ số PVP của kỹ năng ‘Quang Luân’ đổi từ 0.1 -> 0.15

Hệ số PVP của kỹ năng ‘Quang Huy’ đổi từ 0.1 -> 0.15

Hệ số PVP của kỹ năng ‘Quầng Sao’ đổi từ 0.05 -> 0.1

Đặc tính 4-1 thêm hiệu ứng gây thêm sát thương tương đương 600% Lực tấn công khi đánh trúng kỹ năng ‘Quang Huy’ trong ‘Dải Ngân Hà’.

Thêm hiệu ứng gây thêm sát thương tương đương 600% Lực tấn công khi đánh trúng kỹ năng ‘Quang Huy’ trong ‘Mặt Trời Đỏ’

Cửa hàng Thương Long

Thêm các vật phẩm Tinh Hoa dành riêng cho Thuật Sư

Tinh Hoa Thuật Sư là vật phẩm sự kiện

Thêm các vật phẩm trao đổi bằng Xu Thiên Vấn

Xóa bỏ các vật phẩm trao đổi bằng Xu Viêm Đế

Sự kiện ingame mới: Công Viên Trên Mây

Để tham gia sự kiện ingame mới, các Võ Hiệp cần nhận nhiệm vụ tại Thư Nhiệm Vụ (J)

Nhiệm vụ hàng ngày

Nhiệm vụ linh động

Khi hoàn thành nhiệm vụ linh động, Xu sự kiện có thể dùng để đổi vật phẩm tại Cửa hàng Thương Nhân Tạp Hóa (Thương nhân Obugo tại Sảnh tầng 1 – Tháp Võ Thần).

Mùa Thử thách Lãnh Địa Búp Bê

  • Kết thúc mùa 1 Thử Thách Lãnh Địa Búp Bê
  • Mùa 2 Thử Thách Lãnh Địa Búp Bê sẽ bắt đầu từ 08:00 ngày 22.06.2021.

Cập nhật hiệu ứng Nghĩa Hiệp Đoàn

  • Giờ đây, với mỗi mốc Nghĩa Hiệp Đoàn khác nhau, hiệu ứng hiển thị trên người nhân vật sẽ khác nhau

_*_