Những tính năng mới trong bản cập nhật Điện Thờ Aman Tái Xuất - Blade & Soul Vietnam

Những tính năng mới trong bản cập nhật Điện Thờ Aman Tái Xuất

Xin chào các Võ Hiệp,

Một lần nữa, Bản cập nhật mới sẽ đưa phụ bản anh hùng Điện Thờ Aman tới với máy chủ Garena Blade & Soul Việt Nam.

Chi tiết bản cập nhật xin mời xem dưới đây.

 

Phụ bản anh hùng Điện Thờ Aman

Phụ bản Điện Thờ Aman có thể tìm thấy tại Thiên Lưu – Thành phố Quân Phong.

Nhiệm vụ hàng ngày

Nhiệm vụ linh động

Chế độ Nhập môn

Chế độ Thường

Chế độ Nâng cao

Phụ bản sự kiện Hang Linh Chi

Nấm Hoàng Kim tấn công Hang Linh Chi khiến cho người dân không thể nghỉ mát.

Thư nhiệm vụ tại Ctrl + J

Nhiệm vụ hàng ngày

Nhiệm vụ linh động

Mở rương Nấm mãng xà thường

Mở rương Nấm mãng xà nặng

Mở rương Nấm mãng xà cao cấp

Phần thưởng có thể đổi được bằng Mảnh Băng.

Những vật phẩm đổi bằng Mảnh Băng có thể tìm thấy tại Cửa hàng Thương Long

Rương Kho Báu

Phần thưởng khai mở.

Các vật phẩm có thể mua trong Rương Kho Báu.

Trang bị mới

Hồn Thanh Sam

Hồn Thanh Sam có thể nhận được khi nâng cấp Hồn Tụ Thần hoàn thiện

Chỉ số của Hồn Thanh Sam hoàn thiện

Tinh cầu Tân Huy

Tinh cầu Tân Huy có thể nhận được khi nâng cấp Tinh cầu Nộ Thần hoàn thiện

Chỉ số của Tinh cầu Tân Huy hoàn thiện

Thắt lưng Kim Cang

Thắt lưng Kim Cang có thể nhận được bằng cách chinh phục phụ bản Điện thờ Aman.

Thắt lưng Kim Cang cấp 1

Nâng cấp bằng Thắt lưng Kim Cang cấp 1

Nâng cấp bằng Đá Xích Long (Có tỉ lệ thất bại kể từ cấp 5)

Bổ sung phần thưởng tại phụ bản huyền thoại

Tàu thép

Thêm Mảnh Tân Huy và Rương chiến lợi phẩm Tuyết Phong

Sự kiện Chiến Trường Vô Tận

Trong thời gian sự kiện, lượng thanh long cơ bản được tăng gấp đôi. Khi hoàn thành những nhiệm vụ chiến trường, các Võ Hiệp sẽ nhận thêm xu sự kiện PVP

Xu sự kiện nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ Chiến Trường

Hoặc các Võ Hiệp có thể đổi xu sự kiện bằng Thanh Long tại cửa hàng Thương Long.

Xu sự kiện PVP có thể dùng để đổi các Vật phẩm sau trong Cửa Hàng Thương Long.

Cửa hàng Thương Long

Xóa bỏ trao đổi vật phẩm bằng Kẹo Trái Tim

Xóa bỏ trao đổi bằng Xu Tử Y và Xu Rực Y

Thêm các vật phẩm trao đổi bằng Xu Tôn Giả

Mùa thử thách mới

Mùa thử thách Điện Thờ Aman sẽ bắt đầu từ 07:00 ngày 28/07/2021 và kết thúc vào 05:59 ngày 24/08/2021.

Các vật phẩm trao đổi trong cửa hàng Thử Thách

_*_