Những tính năng mới trong Bản cập nhật Bang Hắc Xà - Blade & Soul Vietnam

Những tính năng mới trong Bản cập nhật Bang Hắc Xà

Xin chào các Võ Hiệp,

Bản cập nhật Bang Hắc Xà đang đến rất gần với máy chủ Garena Blade & Soul Vietnam.

Hãy cùng xem những tính năng mới sẽ ra mắt trong bản cập nhật này nhé!

Nội dung

Ngoại truyện Trại Hắc Xà

Ngoại truyện mới sẽ bắt đầu với Nhiệm vụ Trại Hắc Xà Chương 1: Giấc mơ tan biến.

Nhiệm vụ Ngoại truyện mới có thể tìm thấy tại Thư nhiệm vụ (J).

Phụ bản Huyền thoại mới: Trại Hắc Xà Tàn Tro

Phụ bản Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro có vị trí ở bản đồ Mái Hắc Xà – Núi Sương Bạc

Trại của bang Hắc Xà. Thực thể chứa đầy phẫn nộ dần xuất hiện.

Trang bị mới

Vũ khí Hắc Nguyệt

Vũ khí Hắc Nguyệt được nâng cấp từ Vũ khí Tuyết Phong cấp 9.

Huy Hiệu Cửu Thiên

Huy Hiệu Cửu Thiên có thể nhận được khi chinh phục Phụ bản Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro.

Chỉ số Huy Hiệu Cửu Thiên của các hệ phái

Kiếm Sư

Võ Sư

Pháp Sư

Cuồng Long

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư’

Xạ Thủ

Đấu Sĩ

Cung Thủ

Thiên Đạo Sư

 

Huy Hiệu Trung Thiên

Huy Hiệu Trung Thiên có thể nhận được khi chinh phục Phụ bản Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro.

Chỉ số Huy Hiệu Trung Thiên của các hệ phái

Kiếm Sư

Võ Sư

Pháp Sư

Cuồng Long

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư

Xạ Thủ

Đấu Sĩ

Cung Thủ

Thiên Đạo Sư

Huy Hiệu Minh Thiên

Huy Hiệu Minh Thiên có thể nhận được khi chinh phục Phụ bản Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro.

Chỉ số Huy Hiệu Minh Thiên của các hệ phái

Kiếm Sư

Võ Sư

Pháp Sư

Cuồng Long

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Nâng cấp Huy Hiệu

Chuyển đổi Huy Hiệu

Tinh hoa dùng cho Chuyển đổi Huy Hiệu sẽ được bán trong Cửa hàng Thương Long.

Hồn Hiệu Cửu Thiên

Hồn Hiệu Cửu Thiên có thể nhận được khi chinh phục Phụ bản Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro.

Chỉ số Hồn Hiệu Cửu Thiên của các hệ phái

Kiếm Sư

Võ Sư

Pháp Sư

Cuồng Long

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư’

Xạ Thủ

Đấu Sĩ

Cung Thủ

Thiên Đạo Sư

Hồn Hiệu Trung Thiên

Hồn Hiệu Trung Thiên có thể nhận được khi chinh phục Phụ bản Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro.

Chỉ số Hồn Hiệu Trung Thiên của các hệ phái

Kiếm Sư

Võ Sư

Pháp Sư

Cuồng Long

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư’

Xạ Thủ

Đấu Sĩ

Cung Thủ

Thiên Đạo Sư

Hồn Hiệu Minh Thiên

Hồn Hiệu Minh Thiên có thể nhận được khi chinh phục Phụ bản Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro.

Chỉ số Hồn Hiệu Minh Thiên của các hệ phái

Kiếm Sư

Võ Sư

Pháp Sư

Cuồng Long

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Nâng cấp Hồn Hiệu

Chuyển đổi Hồn Hiệu

Tinh hoa dùng cho Chuyển đổi Hồn Hiệu sẽ được bán trong Cửa hàng Thương Long.

Vệ hồn Hắc Nguyệt

Vệ hồn Hắc Nguyệt có thể nhận được khi chinh phục Phụ bản Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro hoặc trao đổi tại cửa hàng Thương nhân Trao đổi Moo Hwa tại Mái Hắc Xà.

Chỉ số Vệ hồn mới của các Hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Pháp Sư

Cuồng Long

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư

Xạ Thủ

Đấu Sĩ

Cung Thủ

Thiên Đạo Sư

Kỳ Thạch

Kỳ Thạch là một loại đá đặc biệt chỉ có thể sử dụng khi đã sở hữu Vũ Khí Hắc Nguyệt.

Kỳ Thạch có thể nhận được khi chinh phục Phụ bản Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro hoặc trao đổi tại cửa hàng Thương nhân Trao đổi Moo Hwa tại Mái Hắc Xà.

Thay đổi phần thưởng nhiệm vụ

Thử thách ngày

Mốc 5 và 7 thử thách ngày sẽ tăng thêm phần thưởng

Mốc 5

Mốc 7

Ngoài ra, phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày cũng sẽ thay đổi.

Phụ bản
Phần thưởng
Vật phẩm Số lượng Thứ
Điện thờ Aman
Hồn Hắc Nguyệt 1/1/1 3/4/5
Hắc Nguyệt Luân 1/1/1 3/4/5
Lãnh Địa Búp Bê
Hồn Hắc Nguyệt 1/1/1/1 CN/2/6/7
Hắc Nguyệt Luân 1/1/1/1 CN/2/6/7
Vườn Đào Tiên
Hồn Tuyết Phong 2/1/1/1/2 CN/2/5/6/7
Trái Tim Tuyết Phong 6/2/4/4/6 CN/2/5/6/7
Cầu Quỷ Suối Tam Đồ
Hồn tử hoa 3/2/3/3 CN/3/6/7
Trái Tim Tuyết Phong 6/2/4/6 CN/3/6/7

Thử thách tuần

Mốc 3 và 5 thử thách tuần tăng phần thưởng.

Mốc 3

Mốc 5

Ngoài ra, nhiệm vụ của thử thách tuần cũng tăng phần thưởng.

Cửa hàng Thương Long

Xóa bỏ phần thưởng trao đổi bằng Battlefield Coin

Xóa bỏ phần thưởng trao đổi bằng Xu Tôn Giả

Xóa bỏ Rương kho báu lạ kì và phần thưởng trao đổi bằng Chìa Khóa Lạ Kỳ

Xóa bỏ trao đổi Xu chiến trường lấp lánh bằng Thanh Long

Bổ sung vật phẩm trao đổi bằng Xu Rạng Rỡ

Bổ sung các vật phẩm trao đổi bằng Biểu tượng Hồng Môn

Bổ sung trao đổi bùa kinh nghiệm

Thay đổi phần thưởng Phụ bản Huyền Thoại

Tàu Thép

Sau khi hạ gục Tuyết Phong, các Võ Hiệp sẽ không nhận được Rương Chiến Lợi Phẩm Tuyết Phong.

Thay đổi phần thưởng nhiệm vụ linh động Chiến lợi phẩm Tuyết Phong

Vườn Xích Mộng

Sau khi hạ gục Tử Hoa, các Võ Hiệp sẽ không nhận được Rương Chiến Lợi Phẩm Tử Hoa.

Cập nhật phần thưởng Nhiệm vụ

  • Cập nhật phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến
  • Cập nhật phần thưởng nhiệm vụ ngoại truyện
  • Cập nhật phần thưởng nhiệm vụ phụ
  • Cập nhật phần thưởng nhiệm vụ khinh công

Sự kiện Kho báu bí mật của Hongsil

Các Võ Hiệp có thể tìm thấy Thư mật của Hongsil tại Thư nhiệm vụ (J)

Nhiệm vụ hàng ngày

Nhiệm vụ linh động

Kinh nghiệm nhận được là 15.000.000

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ linh động, vật phẩm Mảnh ngọc Hongsil có thể dùng để đổi vật phẩm tại Cửa hàng Thương Long.

Kết thúc mùa xếp hạng Điện Âm Phủ