Từ 25.09: THÔNG BÁO CẬP NHẬT MEMBERSHIP - Blade & Soul Vietnam

Từ 25.09: THÔNG BÁO CẬP NHẬT MEMBERSHIP

Xin chào các Võ Hiệp,
Garena Blade & Soul Vietnam đã cập nhật trang Membership với rất nhiều phần thưởng hấp dẫn tới từ vòng quay và quà tặng sinh nhật.
Truy cập để nhận ngay nhé!

Tham gia Membership

Để tham gia chương trình Membership, các Võ Hiệp cần truy cập vào LINK

Vòng quay

Vòng quay Vật phẩm Số lượng
Thân Thiết
Thuốc 30.000 máu 10
Kết tinh Linh thạch 50
Kết tinh Nguyệt Thạch 30
Nguyên khí Thủy Tinh – Level 3 1
Nguyên khí Mộc Tinh – Level 3 1
Nguyên khí Hỏa Tinh – Level 3 1
Nước Thánh Hộ Vệ Phán Quyết 1
Nước Thánh Hồng Môn Phán Quyết 1
Bạc
Kết tinh Linh thạch 100
Kết tinh Nguyệt Thạch 50
Nguyên khí Thủy Tinh – Level 3 1
Nguyên khí Mộc Tinh – Level 3 1
Nguyên khí Hỏa Tinh – Level 3 1
Rương Bản khắc Hồng Môn Rực Lửa 1
Nước Thánh Hộ Vệ Phán Quyết 5
Nước Thánh Hồng Môn Phán Quyết 5
Vàng
Nguyên khí Thủy Tinh – Level 3 1
Nguyên khí Mộc Tinh – Level 3 1
Nguyên khí Hỏa Tinh – Level 3 1
Nguyên khí Thổ Tinh – Level 4 1
Nguyên khí Kim Tinh – Level 4 1
Rương Bản khắc Hồng Môn Rực Lửa 1
Nước Thánh Hộ Vệ Phán Quyết 8
Nước Thánh Hồng Môn Phán Quyết 8
Bạch Kim
Nguyên khí Thủy Tinh – Level 4 1
Nguyên khí Mộc Tinh – Level 4 1
Nguyên khí Hỏa Tinh – Level 4 1
Nguyên khí Thổ Tinh – Level 4 1
Nguyên khí Kim Tinh – Level 4 1
Rương Bản khắc Hồng Môn Rực Lửa 1
Nước Thánh Hộ Vệ Phán Quyết 10
Nước Thánh Hồng Môn Phán Quyết 10
Kim Cương I
Nguyên khí Thủy Tinh – Level 4 1
Nguyên khí Mộc Tinh – Level 4 1
Nguyên khí Hỏa Tinh – Level 4 1
Nguyên khí Thổ Tinh – Level 5 1
Nguyên khí Kim Tinh – Level 5 1
Bản khắc Hồng Môn Rực Lửa 1
Nước Thánh Hộ Vệ Phán Quyết 10
Nước Thánh Hồng Môn Phán Quyết 10
Kim Cương II
Bùa 500.000 kinh nghiệm Hồng Môn (2s) 1
Bản khắc Hồng Môn Rực Lửa 1
Bản khắc Hồng Môn Cao Quý 1
Rương Huy Thạch Cao Quý 1
Rương Quang Thạch Cao Quý 1
Nước Thánh Thiên Giới 1
Nước Thánh Hộ Vệ Phán Quyết 12
Nước Thánh Hồng Môn Phán Quyết 12
Kim Cương III
Bùa 1.000.000 kinh nghiệm Hồng Môn (2s) 1
Bản khắc Hồng Môn Rực Lửa 1
Bản khắc Hồng Môn Cao Quý 1
Rương Huy Thạch Cao Quý 1
Rương Quang Thạch Cao Quý 1
Nước Thánh Thiên Giới 1
Nước Thánh Hộ Vệ Phán Quyết 14
Nước Thánh Hồng Môn Phán Quyết 14

Hộp Quà Sinh Nhật

Hộp Quà Sinh Nhật Vật phẩm Số lượng
Thân Thiết
Súp Rồng Ảo Cảnh Hắc Long 100
Nguyên khí Thủy Tinh – Level 4 1
Nguyên khí Mộc Tinh – Level 4 1
Nguyên khí Hỏa Tinh – Level 4 1
Nguyên khí Thổ Tinh – Level 4 1
Nguyên khí Kim Tinh – Level 4 1
Hắc thạch 8 cạnh 1
Hỏa ngọc 8 cạnh 1
Bạc
Súp Rồng Ảo Cảnh Hắc Long 100
Nguyên khí Thủy Tinh – Level 4 1
Nguyên khí Mộc Tinh – Level 4 1
Nguyên khí Hỏa Tinh – Level 4 1
Nguyên khí Thổ Tinh – Level 4 1
Nguyên khí Kim Tinh – Level 4 1
Hắc thạch 3 cạnh vàng 1
Hỏa ngọc 3 cạnh vàng 1
Vàng
Súp Rồng Ảo Cảnh Hắc Long 150
Nguyên khí Thủy Tinh – Level 4 2
Nguyên khí Mộc Tinh – Level 4 2
Nguyên khí Hỏa Tinh – Level 4 2
Nguyên khí Thổ Tinh – Level 4 2
Nguyên khí Kim Tinh – Level 4 2
Hắc thạch 3 cạnh vàng 1
Hỏa ngọc 3 cạnh vàng 1
Bạch Kim
Thái Cực Hồng Kim Thạch Cấp 3 1
Thái Cực Lam Kim Thạch Cấp 3 1
Thái Cực Hoàng Kim Thạch Cấp 3 1
Nguyên khí Thủy Tinh – Level 4 3
Nguyên khí Mộc Tinh – Level 4 3
Nguyên khí Hỏa Tinh – Level 4 3
Nguyên khí Thổ Tinh – Level 4 3
Nguyên khí Kim Tinh – Level 4 3
Rương Huy Thạch Cao Quý 1
Kim Cương I
Thái Cực Lam Kim Thạch Cấp 4 1
Thái Cực Hổ Kim Thạch Cấp 4 1
Nguyên khí Thủy Tinh – Level 5 1
Nguyên khí Mộc Tinh – Level 5 1
Nguyên khí Hỏa Tinh – Level 5 1
Nguyên khí Thổ Tinh – Level 5 1
Nguyên khí Kim Tinh – Level 5 1
Rương Huy Thạch Cao Quý 1
Bùa 500.000 Danh Vọng 2
Bùa 5.000.000 kinh nghiệm Hồng Môn (24h) 5
Kim Cương II
Thái Cực Hồng Kim Thạch Cấp 4 1
Thái Cực Lam Kim Thạch Cấp 4 1
Thái Cực Hổ Kim Thạch Cấp 4 1
Nguyên khí Thủy Tinh – Level 5 4
Nguyên khí Mộc Tinh – Level 5 4
Nguyên khí Hỏa Tinh – Level 5 4
Nguyên khí Thổ Tinh – Level 5 4
Nguyên khí Kim Tinh – Level 5 4
Rương Huy Thạch Cao Quý 4
Bùa 10.000.000 kinh nghiệm Hồng Môn (2s) 4
Kim Cương III
Thái Cực Hồng Kim Thạch Cấp 4 1
Thái Cực Lam Kim Thạch Cấp 4 1
Thái Cực Hổ Kim Thạch Cấp 4 1
Nguyên khí Thủy Tinh – Level 7 1
Nguyên khí Mộc Tinh – Level 7 1
Nguyên khí Hỏa Tinh – Level 7 1
Nguyên khí Thổ Tinh – Level 7 1
Nguyên khí Kim Tinh – Level 7 1
Rương Huy Thạch Cao Quý 5
Bùa 10.000.000 kinh nghiệm Hồng Môn (2s) 10

_*_