Từ 29.09 - 08.10: Mở Bán Nước Thánh Hồng Môn - Blade & Soul Vietnam

Từ 29.09 – 08.10: Mở Bán Nước Thánh Hồng Môn

Xin chào các Võ Hiệp,

Cùng đồng hành với bản cập nhật Bang Hắc Xà, các gói nước thánh Hồng Môn sẽ được mở bán trên Cửa hàng Kim Cương F9.

Chi tiết sự kiện xin mời tham khảo bài viết dưới đây.

Thời gian sự kiện

Gói Nước Thánh Hồng Môn sẽ bắt đầu được mở bán từ 12h00 ngày 29.09 – 08.10.2021.

Chi tiết sự kiện

Địa điểm bán Nước Thánh Hồng Môn: Cửa hàng Kim Cương F9.

Các Võ Hiệp có thể mua những Combo Nước Thánh Hồng Môn sau.

Nước Thánh Hồng Môn I

Giá: 19,900 Kim Cương

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có thể mua combo này tối đa 5 lần.

Combo Nước Thánh Hồng Môn II

Giá: 39,900 Kim Cương

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có thể mua combo này tối đa 2 lần.

Combo Nước Thánh Hồng Môn III

Giá: 99,900 Kim Cương

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có thể mua combo này tối đa 1 lần.

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang: https://napthe.vn/.
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/.