Từ 10.10 - 23.10: Thần Tài Xa Xỉ - Người Hầu Mời Gọi - Blade & Soul Vietnam

Từ 10.10 – 23.10: Thần Tài Xa Xỉ – Người Hầu Mời Gọi

Xin chào các Võ Hiệp,

Sự kiện Thần Tài Xa Xỉ một lần nữa đã quay trở lại với concept cực kỳ hấp dẫn.

Các Võ Hiệp hãy xem chi tiết sự kiện dưới đây nhé.

Thời gian sự kiện

Sự kiện Thần Tài Xa Xỉ sẽ diễn ra từ ngày 10.10 – 23.10.2021.

Chi tiết sự kiện

Để tham gia sự kiện, các Võ Hiệp cần đăng nhập vào đường LINK.

Tại trang sự kiện, sẽ xuất hiện vòng quay như sau.

Để có thể xoay vòng quay, các Võ hiệp cần sử dụng Kim Cương để mua lượt.

Các Võ hiệp sẽ tiêu tốn 500 Kim Cương khi mua 1 Lượt quay và 4.500 Kim Cương khi mua 10 Lượt quay.

Sau đây là danh sách các phần thưởng mà các Võ Hiệp có thể sở hữu được khi xoay vòng quay:

Phần thưởng Đặc biệt
Rương Huy thạch rực lửa DO x1
Rương Quang thạch rực lửa RE x1
 Rương Nguyên Khí Cấp 4 (Thổ Kim) x2 MI x1
Rương Nguyên Khí Cấp 4 (Thủy Mộc Hỏa) x2 FA x1
Bản Khắc Hồng Môn Rực Lửa SOL x1
Nguyệt thạch x5 LA x1
Linh thạch x25 SI x1
Gói trang phục Tiểu Nhị & Mời Gọi

Điểm nhấn đặc biệt nhất của sự kiện lần này chính là: Gói trang phục Tiểu Nhị & Mời Gọi!

Gói trang phục Tiểu Nhị & Mời Gọi

Cơ chế đặc biệt: THẦN TÀI GÕ CỬA

Với mỗi lượt quay của toàn server, toàn bộ người chơi sẽ có khả năng làm xuất hiện phần thưởng đặc biệt trong mục Thần Tài Gõ Cửa.

Sau khi phần thưởng đặc biệt xuất hiện trong mục Thần Tài Gõ Cửa, 1 NGƯỜI CHƠI MAY MẮN sẽ có cơ hội nhận thêm tất cả phần thưởng nằm trong mục này khi quay.

Dưới đây là danh sách các vật phẩm có thể xuất hiện trong mục Thần Tài Gõ Cửa:

Phần Thưởng Số Lượng
Thái cực Lam kim thạch – Cấp 4 1
Thái cực Anh kim thạch – Cấp 4 1
Thái cực Hồng kim thạch – Cấp 4 1
Thái cực Hổ kim thạch – Cấp 3 1
Thái cực Lục kim thạch – Cấp 3 1
Thái cực Bích kim thạch – Cấp 3 1
Thái cực Bảo kim thạch – Cấp 3 1
Thái cực Hoàng kim thạch – Cấp 3 1
Bùa phong ấn Sương Bạc lấp lánh 1
Bùa phong ấn Sương Bạc lấp lánh 5
Bùa phong ấn Sương Bạc lấp lánh 10
Nước Thánh Hộ Vệ 10
Nước Thánh Hộ Vệ 20
Nước Thánh Hộ Vệ 40
Nguyên khí Mộc tinh – Cấp 5 1
Nguyên khí Thủy tinh – Cấp 5 1
Nguyên khí Hỏa tinh – Cấp 5 1
Nguyên khí Thổ tinh – Cấp 5 1
Nguyên khí Kim tinh – Cấp 5 1
Thiên Huy Thạch Huyền Thoại (Lực tấn công PVE) x1 1
Địa Huy Thạch Huyền Thoại (Lực tấn công PVE) x1 1
Nhân Huy Thạch Huyền Thoại (Lực tấn công PVE) x1 1
Gói trang phục Tiểu Nhị 1
Gói trang phục Mời Gọi 1
Gói trang phục Người Hầu 1
Gói trang phục Tiểu Nhị & Mời Gọi 1

Lưu ý:

  • Mỗi lượt quay của người chơi đều có xác suất làm xuất hiện vật phẩm đặc biệt trong mục Thần Tài Gõ Cửa.
  • Tối đa 4 vật phẩm sẽ xuất hiện cùng lúc trong mục Thần Tài Gõ Cửa.
  • Các vật phẩm xuất hiện trong Thần Tài Gõ Cửa là ngẫu nhiên từ danh sách trên và có thể trùng nhau khi xuất hiện.
  • Khi xuất hiệnngười chơi may mắn nhận được TOÀN BỘ CÁC VẬT PHẨM ĐANG CÓ TRONG THẦN TÀI GÕ CỬA, toàn bộ các vật phẩm trong Thần Tài Gõ Cửa sẽ biến mất và bắt đầu lại quá trình xuất hiện mới.

Điểm thời trang

Như các Võ hiệp đã thấy ở trên, khi tiến hành sử dụng vòng quay, các Võ hiệp sẽ nhận được thêm 1 phần thưởng đặc biệt là 1 trong các nốt nhạc DO – RE – MI – FA – SOL – LA – SI.

Các Võ hiệp có thể sử dụng các nốt nhạc này để quy đổi thành Điểm thời trang theo tỉ lệ 1:1.

VD: 1 nốt DO sẽ quy đổi thành 1 Điểm thời trang

Khi đạt đủ số lượng điểm yêu cầu, các Võ hiệp sẽ có thể đổi được gói trang phục Tiểu Nhị & Mời Gọi.

Các Võ hiệp có thể đổi bộ Trang phục trên không giới hạn!

Ngoài ra, các Võ hiệp có thể sử dụng trực tiếp những nốt nhạc này để đổi lấy các phần thưởng đặc sắc khác.

Danh sách các vật phẩm có thể đổi bằng nốt nhạc:

Phần Thưởng Số Lượng Nốt Nhạc Cần Để Đổi
Gói trang phục Tiểu Nhị & Mời Gọi 1 150 nốt nhạc bất kỳ
Rương vũ khí ngoại hình Vé Mời 1 MI x1 + FA x1 + SOL x1
Thái cực Lam kim thạch – Cấp 3 1 DO x1 + RE x2 + MI x1
Thái cực Anh kim thạch – Cấp 3 1 RE x1 + MI x2 + FA x1
Thái cực Hồng kim thạch – Cấp 3 1 DO x1 + RE x2 + MI x1
Thái cực Hổ kim thạch – Cấp 3 1 RE x1 + MI x2 + FA x1
Thái cực Lục kim thạch – Cấp 3 1 DO x1 + RE x2 + MI x1
Thái cực Bích kim thạch – Cấp 3 1 RE x1 + MI x2 + FA x1
Thái cực Bảo kim thạch – Cấp 3 1 DO x1 + RE x2 + MI x1
Thái cực Hoàng kim thạch – Cấp 3 1 RE x1 + MI x2 + FA x1
Bùa phong ấn Sương Bạc lấp lánh 1 MI x1 + FA x1 + SOL x1 + LA x1 + SI x1
Linh Thạch 10 SI x1
Linh Thạch 25 LA x1
Nguyệt Thạch 5 SOL x1
Nguyệt Thạch 10 FA x1

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang: https://napthe.vn/.
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/.