Chi tiết bản cập nhật Khí Công Sư Thiên Thủ - Blade & Soul Vietnam

Chi tiết bản cập nhật Khí Công Sư Thiên Thủ

Xin chào các Võ Hiệp

Khí Công Sư sẽ quay trở lại đầy mạnh mẽ và hoa mĩ với nhánh kĩ năng mới Thiên Thủ.

Hãy cùng Garena Blade & Soul khám phá bản cập nhật mới với các tính năng vô cùng hấp dẫn nhé!

Nhánh kĩ năng mới: Khí Công Sư Thiên Thủ

Nhánh kĩ năng mới tại Bản Kĩ Năng (K)

Chi tiết kĩ năng Khí Công Sư Thiên Thủ

Các kĩ năng có thể cường hóa

Thay đổi hệ thống

Tự động chuyển đổi vật phẩm

Giờ đây các Vật phẩm dành riêng cho mỗi nhánh kĩ năng sẽ không tách riêng ra. Khi thay đổi nhánh kĩ năng các vật phẩm tương ứng sẽ tự động thay đổi theo nhánh kĩ năng đã chọn.

Vòng tay, Huy hiệu, Hồn hiệu, Đá Tam Nguyệt Tuyết Phong và Kỳ Thạch Hắc Nguyệt sẽ tự động thay đổi phù hợp theo nhánh kĩ năng đã chọn.

Cân bằng Hệ thống Con Dấu

 • Hư Không/ Đu Dây/ Áo Giáp Vảy/ Áo giáp Kim Loại/ Siêu Hồi Phục/ Đánh Dồn/ Phù Hộ/ Biện Pháp Cuối Cùng/ Đồng Đội: Đỡ Đòn/ Đồng Đội: Phản Công/ Đồng Đội: Phản Đòn:
  • Thay đổi hiển thị tên gọi Con Dấu khi ở trạng thái không thể sử dụng.
 • Quang Điện: Điều kiện kích hoạt thay đổi từ sinh lực dưới 20% -> sinh lực dưới 30%.
 • Vô Hiệu Hóa: Tăng Sát thương cộng thêm tương đương lực tấn công khi đánh trúng đối tượng bị Kìm Hãm.
 • Kết Hợp:
  • Tăng Sát thương cộng thêm tương đương lực công kích khi đánh trúng đối tượng.
  • Thêm hiệu ứng áp dụng riêng cho đối tượng là người chơi.
 • Nhất Kích Diệt Sạch:
  • Tăng Sát thương cộng thêm tương đương Công Lực khi tấn công kẻ định có sinh lực dưới 20%.
  • Thêm hiệu ứng áp dụng riêng cho đối tượng là người chơi.
 • Đoàn Du Mục: Tăng Sát thương cộng thêm tương đương lực tấn công lên Sa Do Jin còn dưới 50% HP:
 • Giả:
  • Tăng Sát thương cộng thêm tương đương lực tấn công khi đánh trúng phân thân của Sa Do Jin
 • Phớt Lờ: Thêm hiệu ứng Tăng Công Lực khi tấn công trí mạng (Cộng dồn tối đa 5).
 • Áo Giáp Kim Loại: Giảm Sát Thương +0,2% trong 10 giây khi bị tấn công (thời gian tái kích hoạt 2 phút 30 giây).
 • Áo giáp Vảy:
  • Sửa lỗi không thể Kháng lại một phần Trạng thái đặc biệt (Tê Cóng, …).
  • Thay đổi thời gian tái kích hoạt: 2 phút 30 giây -> 3 phút 30 giây.
  • Áp dụng Giảm Sát Thương +0,3% trong thời gian tái kích hoạt (Giảm sát thương +3% mỗi cộng dồn, dựa trên phẩm chất Con Dấu cao nhất).
 • Siêu Hồi Phục: Khi sinh lực còn dưới 30%, Hồi máu trong chiến đấu tăng trong 5 -> 8 giây khi bị tấn công (Thời gian tái kích hoạt 20 giây -> 40 giây).
 • Đồng Đội: Đỡ Đòn: Khi Đỡ Đòn, lượng Giảm Sát Thương nhận vào của đồng đội tăng trong vòng 8 giây, lượng Sát Thương bản thân nhận vào giảm.
  (Thời gian tái kích hoạt 20 -> 40 giây)
 • Đồng Đội: Phản Công: Khi Phản Công, lượng Giảm Sát Thương nhận vào của đồng đội tăng trong vòng 8 giây, lượng Sát Thương bản thân nhận vào giảm.
  (Thời gian tái kích hoạt 20 -> 40 giây)
 • Đồng Đội: Đỡ Đòn: Khi Đỡ Đòn, lượng Giảm Sát Thương nhận vào của đồng đội tăng trong vòng 8 giây, lượng Sát Thương bản thân nhận vào giảm.
  (Thời gian tái kích hoạt 20 -> 40 giây)
 • Biện Pháp Cuối Cùng, Đồng Đội:
  • Sửa lỗi Con Dấu không kích hoạt ở trạng thái Đỡ Đòn/ Phản Công/Phản Đòn/khi sử dụng Biến Thân Hắc Lang của Võ Sư.
  • Sửa lỗi thời gian hồi chiêu không được đặt lại nhưng biểu tượng thời gian hồi chiêu bị biến mất khi di chuyển sang Khu Vực khác/ Kiệt Sức/ Chết.
 • Biện Pháp Cuối Cùng: Sửa lỗi biểu tượng thời gian giới hạn khi tái kích hoạt không xuất hiện.
 • Kẻ Nhát Gan/ Đồng Quy Vu Tận/ Lòng Tự Mãn: Thay đổi hiển thị hiệu ứng debuff tại vị trí không thể kích hoạt.
 • Đồng Đội: Đỡ Đòn/Phản đòn/Phản Công: Sửa lỗi không xuất hiện biểu tượng thời gian giới hạn việc tái kích hoạt cho người thi triển.
 • Sửa lỗi hiển thị nhầm biểu tượng thời gian hạn chế kích hoạt lại Biện Pháp Cuối Cùng thành biểu tượng Con Dấu Đồng Quy Vu Tận.

Phòng Tập Hồng Môn

Mộc Nhân đã được tăng sinh lực lên 15.000.000.000 HP

Cân Bằng Hệ Phái

Kiếm sư

Chung

 • Các hiệu ứng chính đã được thêm và nội dung đã được tinh chỉnh cho phù hợp với chú giải công cụ của loạt bí kíp võ công [K]
  • Khí Kiếm: Hỏa Long, Hơi thở Hỏa Long, Kiếm Lưu Tuần Hoàn (Đặc tính của Kiếm Lưu Tuần Hoàn)
  • Khoái Kiếm: Cuồng Long, lóe sáng
  • Ngự kiếm: Động Viên
 • Điều chỉnh điều kiện sử dụng kĩ năng “Xoáy Kiếm Trừng Phạt” chỉ ở thế Thế Kiếm Thuật.
 • Sửa lỗi kĩ năng Đạp Chân bị hủy niệm nếu sử dụng kĩ năng  trong Chiến đấu tự động.

Khí Kiếm

 • Đặc tính 1-3 > Băng Hàn Kiếm: Thay đổi kĩ năng Băng Ngọc Kiếm thành không thể làm mới thời gian hồi chiêu.
 • Thay đổi thời gian hồi chiêu Băng Ngọc Kiếm: 24->30 giây.
 • Thêm hiệu ứng Tích lũy lượng rất lớn Kìm Hãm khi đánh trúng Băng Ngọc Kiếm.
 • Thêm hiệu ứng gây thêm Sát thương khi đánh trúng kẻ địch ở trạng thái Kìm hãm cho kĩ năng Hỏa Long Trảm và Hỏa Long Trảm Tối Thượng.
 • Thay đổi để có thể sử dụng kĩ năng “Lôi Ảnh”, “Băng Ngọc Kiếm” ngay cả trong trạng thái Vận Dụng Ngự Kiếm.
 • Thêm hiệu ứng giảm 5 giây hồi chiêu kỹ năng Nguyệt Trảm khi sử dụng Băng Ngọc Kiếm.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Hỏa Long Trảm, Hỏa Long Trảm Tối Thượng: 0,35 -> 0,2.
 • Đặc tính 5-2 > Kiếm Lưu Tuần Hoàn: Sửa lỗi kỹ năng Hỏa Long Trảm Tối Thượng hiển thị thành Hỏa Long Trảm thông thường.
 • Sửa lỗi đánh trúng liên tiếp 7 lần kĩ  “Hỏa Long Trảm Tối Thượng” trong Hiệu ứng Bùng Cháy nhưng không được Cộng dồn Hơi Thở Hỏa Long.
 • Sửa lỗi sử dụng kĩ năng Lôi Kích <C> trong Đơn Giản Hóa Chiến Đấu > Vận Dụng Ngự Kiếm.

Khoái Kiếm

 • Giảm sát thương của kĩ năng Tuyệt Mệnh Trảm.
 • Thêm hiệu ứng gây thêm sát thương khi đánh trúng kẻ địch ở trạng thái Kìm hãm khi sử dụng Tuyệt Mệnh Trảm.
 • Xóa hiệu ứng tăng chỉ số Kìm hãm khi đánh trúng Tuyệt Mệnh Trảm.
 • Thêm hiệu ứng Vết thương sâu khi đánh trúng Tuyệt Mệnh Trảm.

Ngự kiếm

 • Tăng sát thương cộng thêm của kỹ năng Vô Danh Kiếm trong hiệu ứng Động Viên.
 • Thêm hiệu ứng Cộng dồn 12 điểm Động Viên mỗi khi Kháng trong hiệu ứng kỹ năng Ngự Kiếm Thủ Hộ.
 • Thêm hiệu ứng Cộng dồn 12 điểm Động Viên khi Kháng lần đầu trong hiệu ứng kỹ năng Hộ Vệ Thần Kiếm.

Võ Sư

Chung

 • Tăng Sát Thương lên kẻ địch bị Áp Chế: 60 ->80%.
 • Đã xóa bỏ tích lũy Kìm hãm khi gây đòn Phản Công cơ bản.

Xích Hổ

 • Đặc tính 5-2 > Tuyệt kĩ: Tỏ Rõ Khí Phách:Thời gian hồi chiêu Đè  sang 48 giây.
 • Xóa bỏ tích lũy Kìm hãm của Long Hổ Quyền.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Xích Long Quyền: 0,4 -> 0,2.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Long Quyền: 0,4 -> 0,2.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Diệt Vong: 0,45 -> 0,27.

Thanh Long

 • Xóa bỏ tích lũy Kìm hãm của Phá Quyền.
 • Sửa lỗi  trùng lặp nội dung tăng lượng Sát Thương nhận được ở chú giải Chế Áp.

Hắc lang

 • Thay đổi để Tiên Phong Cước và Chặn Hắc Lang không cùng thời gian hồi chung.
 • Kỹ năng Tiên Phong Cước:
  • Thay đổi thời gian hồi: 1 phút -> 8 giây.
  • Chỉ số Kìm Hãm thay đổi từ tích lũy lượng cực lớn -> lượng vừa phải.
 • Loại bỏ hiệu ứng tăng sát thương trong kỹ năng Đại Sát khi đánh trúng đội tượng bị Kìm Hãm.
 • Đặc tính 2-1 > Răng Hung Tợn:
  • Loại bỏ hiệu ứng tích tụ Kìm Hãm  khi dùng kỹ năng Bản Ngã.
  • Thay đổi số lần gây sát thương kỹ năng Bản Ngã: 1 lần -> 3 lần.
 • Thêm kĩ năng Phong Quyền Dã Lang. Thời gian hồi chiêu 9 giây. Phạm vi giống như Cách không quyền hiện tại. Sử dụng khi đỡ đòn, phản công.
 • Đặc tính 4-1 > Biến Thân: Hắc Lang: Tăng chỉ số Kìm Hãm khi sử dụng Chặn Hắc Lang.
 • Thêm kỹ năng Dã Lang. Thời gian hồi chiêu 9 giây. Chỉ có thể sử dụng khi trong thế Hắc Lang.
 • Thay đổi thời gian hồi kỹ năng Sơn Đạo: 30 giây ->20 giây.
 • Thay đổi thời gian hồi kỹ năng Bản Ngã: 20 giây -> 14 giây.
 • Sửa lỗi không áp dụng hiệu ứng tăng Sát Thương của kỹ năng Áp chế trên không.
 • Sửa lỗi không thể áp dụng hiệu ứng tăng Sát Thương và Xuất Huyết khi sử dụng kĩ năng Tàn Sát.

Pháp Sư

Siêu Nhiệt/ Cực Hàn

 • Không thể làm mới thời gian hồi chiêu Trói hồn/ Trói hồn PVE <4>.
 • Thay đổi thời gian hồi chiêu Trường Trọng Lực: 30 giây -> 20 giây.
 • Thay đổi thời gian hồi chiêu Trói Hồn Trên Không: 30 giây -> 24 giây.

Siêu Nhiệt

 •  Điều chỉnh áp dụng chỉ số Kìm hãm ngay ở đòn đánh đầu tiên khi sử dụng Hỏa Thảo.
 • Sửa lỗi sau khi sử dụng kĩ năng Sóng Nhiệt, Hỏa Cuồng Nộ không thể liên kết và sử dụng các kĩ năng công kích khác trong 1 giây.
 • Thay đổi để có thể sử dụng kĩ năng Hỏa Ảnh, Băng Ảnh, Tháo Lui, Bão Lửa, Thần Long Thịnh Nộ, Kỷ Băng Hà trong khi hồi chiêu chung sau khi dùng Hỏa Long Chưởng, Lửa Bùng Nổ, Hỏa Long Chưởng Tối Thượng, Lửa Bùng Nổ Tối Thượng.
 • Thay đổi để có thể di chuyển trong khi sử dụng kĩ năng Hỏa Cầu hoặc hủy bỏ chỉ bằng Hỏa Ảnh, Băng Ảnh, Tháo Lui, Bão Lửa, Thần Long Thịnh Nộ, Kỷ Băng Hà.
 • Thay đổi để có thể hủy bỏ vận chiêu kĩ năng Mưa Thiên Thạch chỉ bằng kĩ năng Hỏa Ảnh, Băng Ảnh, Tháo Lui, Bão Lửa, Thần Long Thịnh Nộ, Kỷ Băng Hà.
 • Xóa bỏ thời gian hồi chiêu chung của kĩ năng Hỏa Thảo.

Cực Hàn

 • Sửa lỗi sau khi sử dụng kĩ năng Tuyết Băng, Phá Băng không thể liên kết và sử dụng kĩ năng công kích khác trong 1 giây.
 • Thay đổi để có thể sử dụng kĩ năng Hỏa Ảnh, Băng Ảnh, Tháo Lui, Cường Hàn Khí, Thần Long Thịnh Nộ, Kỷ Băng Hà trong khi hồi chiêu chung sau khi dùng Mưa Băng, Bạch Băng, Bạch Băng Tối Thượng.
 • Thay đổi để có thể hủy bỏ vận chiêu của kĩ năng Băng Thương, Sương Giá, Bão Tuyết chỉ bằng kĩ năng Hỏa Ảnh, Băng Ảnh, Tháo Lui, Cường Hàn Khí, Thần Long Thịnh Nộ, Kỷ Băng Hà.

Âm Dương

 • Điều chỉnh tăng thêm sát thương đối với kẻ địch trong trạng thái Nộ Vân.
 • Điều chỉnh giảm hệ số tiêu chuẩn kỹ năng Sấm Sét: 0.5 -> 0.3.
 • Điều chỉnh thời gian hồi chiêu  Xuất Chiến: ngay lập tức -> 30 giây.
 • Chế độ đơn giản hóa Chiến Đấu > Sửa lỗi chiêu thức Trường Lôi Tụ được sử dụng luân phiên trong Thức tỉnh/Giáng Thế.
 • Thay đổi để có thể sử dụng kĩ năng Nộ Thần, Nộ Linh, Tháo Lui, Màn Nộ Quang, Tường Điện, Điện Hóa, Phát Tán, Thần Long Thịnh Nộ, Kỷ Băng Hà trong khi hồi chiêu chung sau khi sử dụng Lôi Tụ Cước trong Xung Điện/Quá Tải.
 • Thay đổi để có thể sử dụng kĩ năng Chớp Nháy, Tháo Lui, Màn Nộ Quang, Phát Tán trong khi hồi chiêu chung sau khi sử dụng Sóng Bộc Phá trong Lôi Thần.
 • Thay đổi để kỹ năng Màn Nộ Quang chỉ hủy niệm khi di chuyển, sử dụng các kĩ năng Nộ Thần, Nộ Linh, Tháo Lui, Hắc Lôi, Lá Chắn Linh Hồn, Pháo Sáng, Tường Điện, Điện Hóa, Phát Tán, Thần Long Thịnh Nộ, Kỷ Băng Hà.
 • Thay đổi để kỹ năng Pháo Sáng trong thế Xung Điện/Quá Tải chỉ hủy niệm khi di chuyển, sử dụng các kĩ năng Nộ Thần, Nộ Linh, Tháo Lui, Màn Nộ Quang, Tường Điện, Điện Hóa, Phát Tán, Thần Long Thịnh Nộ, Kỷ Băng Hà.
 • Thay đổi để kỹ năng Pháo Sáng trong thế Lôi Thần chỉ hủy niệm khi di chuyển, sử dụng các kĩ năng Chớp Nháy, Tháo Lui, Màn Nộ Quang, Phát Tán.

Cuồng Long

Chung

 • Thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Đập từ 1 -> 0,15.

Hắc Ám

 • Điều chỉnh chú giải của Kĩ năng Dậm bão <3> từ tích lũy lượng nhỏ Kìm Hãm thành tích lũy lượng vừa phải Kìm Hãm.
 • Xóa bỏ hiệu ứng tăng chỉ số Kìm hãm khi sử dụng kỹ năng Bắt Giữ.
 • Bổ sung hiệu ứng tăng chỉ số Kìm hãm khi sử dụng kỹ năng Đập Mạnh.

Thái Sơn

 • Điều chỉnh đồng nhất thời gian hồi chiêu chung của chiêu thức Phân Thiên Địa và Phân Thiên Địa Tối Thượng.
 • Xóa bỏ hiệu ứng tăng chỉ số Kìm hãm khi sử dụng kỹ năng Bắt giữ.
 • Bổ sung hiệu ứng tăng chỉ số Kìm hãm khi sử dụng kỹ năng Đập Mạnh.

Song Nguyệt

 • Bổ sung hiệu ứng tăng chỉ số Kìm hãm khi sử dụng kỹ năng Đập Mạnh.

Sát thủ

Vô Linh

 • Sửa lỗi không thể sử dụng kĩ năng Tiếng Gọi Thoát Thân khi bị Bắt Giữ.
 • Sửa lỗi không áp dụng hiệu ứng cường hóa kĩ năng “Nanh Độc” khi trang bị Vệ hồn, Kỳ Thạch.

Độc Linh

 • Thêm kỹ năng “Phi Tiêu Kịch Độc” vào danh sách cường hóa võ công.
 • Sửa lỗi không áp dụng hiệu ứng cường hóa kĩ năng “Nanh Độc” khi trang bị Vệ hồn, Kỳ Thạch.

Ám Linh

 • Thay đổi thời gian hồi chiêu kỹ năng Ngũ Nguyệt Linh: Bất Tử thành 1 phút.
 • Đặc tính 1-1 > Cường hóa Nguyệt Linh Khí: Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Nguyệt Linh Tụ, Nguyệt Linh Tụ Tối Thượng: 1 -> 0,3.
 • Đặc tính 5-2 > Ngũ Nguyệt: Khí Ám Linh: Thay đổi thời gian hồi chiêu Ngũ Nguyệt Linh: Diệt Tuyệt thành 45 giây.
 • Đặc tính 5-3 > Ngũ Nguyệt: Hồn Ám Linh: Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Nguyệt Linh Tụ, Nguyệt Linh Tụ Tối Thượng: 1,4 -> 0,5.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Nguyệt Linh Sát: 0,5 -> 0,3.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Ngũ Nguyệt Trảm: 0,1 -> 0,07.
 • Sửa lỗi hiệu ứng Kháng khi thi triển trong kỹ năng Ám Linh Cước thành Kháng trong vòng 3 giây.
 • Thay đổi chú giải của chiêu thức Ám Linh Cước: Kháng khi sử dụng -> Kháng trong 1 giây khi sử dụng.
 • Chỉnh sửa hiển thị biểu tượng buff khi sử dụng kĩ năng Thuật Khuếch Đại.

Triêu Hồi Sư

Thiên Nhiên

 • Tăng chỉ số Kìm Hãm của kỹ năng Khí Vận.

Ảo Ảnh

 • Thay đổi thời gian hồi chiêu Bắn Nào: 36 giây -> 30 giây.
 • Đã thay đổi thời gian hồi chiêu Tung Bong Bóng: 10 giây -> 9 giây.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Triệu Hồi Sư Ảo Ảnh > Ào Ào, Ào Ào Tối Thượng: 0,2 -> 0,16.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Bừng Tỉnh, Bừng Tỉnh Tối Thượng: 0,2 -> 0,16.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Mũi Tên Tinh Tú: 0,4 -> 0,3.

Kiếm vũ

Chung

 • Tăng Sát Thương nhận vào của kẻ địch trong trạng thái Trói hồn PVE: 60% -> 80%.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Lôi Kích: 0,35 -> 0,15.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Xuyên Hồn: 1 -> 0,15.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Hút Sinh Lực: 1 -> 0,15.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Hấp Thụ Nội Năng: 1 -> 0,15.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Phi Kiếm: 0,35 -> 0,15.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Bão Kiếm: 0,25 -> 0,15.
 • Sửa lỗi hiệu ứng “Chế Ngự” được kích hoạt ngay cả khi kẻ địch Kháng được kĩ  năng Trói hồn <4>.

Lôi quang

 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Sét Hủy Hoại: 0,42 -> 0,3.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Lôi Phạt: 0,4 -> 0,2.
 • Đã thay đổi hệ số PVP kỹ năng Tốc Kiếm: 0,5 -> 0,25.

Phong Vân

 • Thêm 2 kỹ năng (Ngũ Liên Kích, Tụ Phong) vào danh sách cường hóa võ công.
  – Ngũ Liên Kích: Giảm 2,5% thời gian hồi chiêu mỗi cấp.
  – Tụ Phong: Giảm 2,5% thời gian hồi chiêu mỗi cấp.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Chém Bão, Chém Bão Tối Thượng: 0,45 -> 0,35.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Chém Gió, Chém Gió Tối Thượng: 0,8 -> 0,4.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Chém Ngọn: 1 -> 0,2.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Tụ Phong: 1 -> 0,2.
 • Sửa lỗi không kích hoạt được Chém Bão Tối Thượng khi sử dụng Chém Gió Tối Thượng ở trạng thái Cộng dồn 3 Nội năng Gió.

Quỷ Kiếm

 • Tăng 12000% sát thương lên đối tượng đang bị Kìm Hãm khi sử dụng Quỷ Liên.
 • Điều chỉnh lỗi hiệu ứng Chế Ngự được áp dụng cho kỹ năng Trói hồn<4> .

Thuật Sư

Thời Không

 • Tăng sát thương kỹ năng Mở Cưỡng Chế.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Mở Cưỡng Chế: 0,08 -> 0,06.
 • Sửa lỗi không thể Nhảy Ngược trong 1 vài tình huống.
 • Sửa lỗi thời gian hồi chiêu Thiên Mệnh, Thiên Cảnh, Giáng Thế được giảm khi nhận Bẻ Cong Thời Gian của Thuật Sư.

Thần Chú

 • Kỹ năng Hấp Thụ Chính Khí: Tăng sát thương kẻ địch nhận vào khi bị áp chế: 60% -> lên 80%.
 • Thay đổi thời gian hồi chiêu Cúng Tế Vật thành 2 phút.
 • Đã thay đổi hệ số PVP kỹ năng Ám Long Chú: 0,2 -> 0,15.
 • Đã thay đổi hệ số PVP kỹ năng Diệt Trừ: 0,3 -> 0,2.
 • Đã thay đổi hệ số PVP kỹ năng Thức Thần : Thỏ: 0,3 -> 0,2.
 • Đã thay đổi hệ số PVP kỹ năng Thần Chú : Con Mồi: 0,5 -> 0,25.
 • Đã thay đổi số lần giải trừ khi bị tấn công bất ngờ của hiệu ứng Quỷ Linh: 5 lần -> 3 lần.
  • Trong kỹ năng Mở Quỷ Môn, thay đổi số lần Giải trừ hiệu ứng Quỷ Linh khi bị tấn công 5 lần: -> 3 lần.
  • Trong kỹ năng Quỷ Ùa Tới, thay đổi số lần Giải trừ hiệu ứng Quỷ Linh khi bị tấn công: 5 lần -> 3 lần.
  • Trong kỹ năng Bùa Quỷ Linh, thay đổi số lần Giải trừ hiệu ứng Quỷ Linh khi bị tấn công: 5 lần -> 3 lần.
 • Sửa lỗi áp dụng 2 lần Kìm hãm khi sử dụng Hấp Thụ Chính Khí.
 • Sửa lỗi kỹ năng Hấp Thụ Chính Khí có thể tác động lên hiệu ứng Chế Ngự đối với người chơi khác
 • Sửa lỗi kỹ năng Hấp Thụ Chính Khí được áp dụng với cả Boss phụ bản Huyền Thoại.

Tử Thần

 • Giảm chỉ số Kìm hãm của kỹ năng Trói Buộc.
 • Sửa lỗi có thể khóa kỹ năng Bị Động cấp 55, 60 của Thuật Sư Tử Thần.
 • Chỉnh sửa nhằm đồng nhất hình ảnh biểu tượng kĩ năng Khế Ước : Bẻ Cong Thời Gian và biểu tượng không thể sử dụng.
 • Đặc tính 2-3 > Lượm Linh Hồn: Chỉnh sửa nhằm không áp dụng Đẩy lùi lên kẻ địch khi Kháng đòn đánh đầu tiên của kỹ năng Kéo Hồn.
 • Chỉnh sửa để trạng thái đặc biệt không bị thiếu sau khi Đẩy Lùi thành công bằng kĩ năng Kéo Hồn <LB>.

Khí Công Sư

Chung

 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Long Quyền: 0,5 -> 0,27.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Long Quyền Tối Thượng: 0,35 -> 0,27.
 • Sửa lỗi không áp dụng sát thương của kĩ năng Húc Vai cho khoảng cách 3m.

Tuần Hoàn

 • Thay đổi Đặc tính thành Trì Hoãn Bất Tử thay cho thuộc tính Tại Chỗ.
 • Thêm Hiệu ứng Cộng dồn 1 Xuất Huyết cho kỹ năng Chưởng Phải, Chưởng Phải Tối Thượng, Long Quyền, Long Quyền Tối Thượng.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Băng Luân: 0,5 -> 0,25.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Bão Băng: 0,42 -> 0,3.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Chưởng Phải, Chưởng Phải Tối Thượng: 0,4 -> 0,3.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Vụ Nổ Băng Hà: 0,35 -> 0,2.
 • Sửa lỗi thời gian hiệu lực Áp Chế trong kỹ năng Áp Chế Khí Cước không được cập nhật tức thời khiến Chế Áp bị Giải Trừ.

Kim Cang

 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Đế Vương Quyền: 0,4 -> 0,35.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Vương Quyền: 0,52 -> 0,35.
 • Thêm Hiệu ứng Cộng dồn 1 Xuất Huyết cho kỹ năng Nắm Đấm Thép, Nắm Đấm Thép Tối Thượng.
 • Sửa lỗi nội dung chú giải của kỹ năng Ngoại Thương, Vết Thương Chí Mạng, Thượng Trảo Công bị hiển thị trùng lặp.
 • Sửa lỗi nội dung chú giải của kỹ năng Ngoại Thương, Vết Thương Chí Mạng, Thượng Trảo Công khác với hiệu ứng.
 • Sửa lỗi nội dung chú giải về phạm vi và khoảng cách của kỹ năng Húc Vai khác với hiệu ứng.

Xạ Thủ

Chung

 • Thay đổi số lần sử dụng tối đa kỹ năng Phá Công trong 1 lần Kìm hãm: 4 lần (chung cộng dồn cùng với Phá Công của Cung Thủ).
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Bắn Lên Không: 0,3 -> 0,6.

Hỏa Lực

 • Sửa lỗi không thể sử dụng chiêu thức Bắn Xung Kích [3] trong 1 vài tình huống.

Ma Đạn

 • Nạp Đạn Hủy không thể xóa thời gian hồi.
 • Kỹ năng Tốc Xạ, Nổ Bung:
  • Thay đổi chú thích tích lũy Kìm Hãm khi đang ở hiệu ứng Nạp đạn Bom Phá Hủy từ mỗi lần đánh trúng trong hiệu ứng Phá Hủy thành khi đánh trúng (từ nhiều lần thành 1 lần).
  • Sau khi Tích tụ Kìm Hãm khi đánh trúng Tốc Xạ, Nổ Bung sẽ giải trừ hiệu ứng Phá Hủy sau đó.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Mộng Tưởng, Mộng Tưởng Tối Thượng: 0,45 -> 0,25.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Tốc Xạ, Tốc Xạ Tối Thượng: 0,3 -> 0,25.

Đấu sĩ

Chung

 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Chém xoay: 0,3 -> 0,6.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Chém: 0,45 -> 0,6.

Huyết Khí

 • Thêm hiệu ứng “Hồi Phẫn Nộ khi sử dụng” trong đặc tính Đấu sĩ > Huyết Khí > Tín Hiệu Săn Mồi.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Huyết Trảm, Huyết Trảm Tối Thượng: 0,4 -> 0,27.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Liên Trảm: 0,35 -> 0,3.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Nhất Đao Lưỡng Đoạn: 0,3 -> 0,35.
 • Đặc tính 5-3 > Chiến Thuật – Chiếm Đoạt: Sửa lỗi hiệu ứng hồi phục sinh lực không hoạt động bình thường khi sử dụng Khuếch Tán Huyết Khí.

Thiên Kiếm

 • Xóa hiệu ứng Sụp Đổ của kỹ năng Phá Sập Toàn Bộ.
 • Thêm hiệu ứng tích lũy lượng cực lớn Kìm hãm khi đánh trúng Phá Sập Toàn Bộ.
 • Xóa hiệu ứng tích lũy lượng vừa phải Kìm hãm khi đánh trúng Nguyệt Quang Kiếm Khí trong hiệu ứng Sụp Đổ.
 • Xóa hiệu ứng tích lũy lượng vừa phải Kìm hãm khi đánh trúng Nhật Nguyệt Kiếm Khí trong hiệu ứng Sụp Đổ.
 • Xóa hiệu ứng tích lũy lượng rất lớn Kìm hãm khi đánh trúng Quang Kiếm trong hiệu ứng Sụp Đổ.
 • Đặc tính 1-1 > Cơ Bản, 1-2 >Thành Thạo: Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Múa kiếm: 0,55 -> 0,45.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Quang kiếm: 0,42 -> 0,35.

Cung thủ

Chung

 • Thay đổi chỉ có thể sử dụng tối đa 4 lần Phá Công trong 1 lần Kìm hãm (chia sẻ cùng với Phá Công của Xạ Thủ).
 • Sửa lỗi kỹ năng Chuẩn bị chiến đấu có thể làm mới thời gian hồi chiêu cho một vài vật phẩm tiêu hao.

Bình Minh

 • Điều chỉnh tất cả thời gian tái sử dụng chung của Gió Đông, Gió Tây, Gió Đông : Nhu, Gió Tây : Nhu thành 0,4 giây.
 • Cung Thủ > Bình Minh > Tư Thế Phòng Ngự, Bật Nhảy > hiệu ứng Kháng Trạng thái đặc biệt và sát thương trong vòng 1 giây khi sử dụng kỹ năng Tập Kết thành công từ 3 lần trở lên.
 • Đặc tính 5-1 > Tôi luyện kỹ năng cơ bản: Tăng điểm Cảm Ứng khi Thanh Minh chính trong: 5 -> 10.
 • Đặc tính 5-1 > Tôi luyện kỹ năng cơ bản: Tăng điểm Cảm Ứng khi Lên Dây chính xác trong: 10 -> 20.
 • Đặc tính 5-1 > Tôi luyện kỹ năng cơ bản và Đặc tính 5-2 > Bước chân linh hoạt: Xóa bỏ hiệu ứng giảm thời gian hồi chiêu Gió Đông, Gió Tây khi đánh trung Công Minh, Thanh Minh.
 • Đặc tính 5-1 > Tôi luyện kỹ năng cơ bản: Thay đổi hiêu ứng giảm hồi chiêu Gió Đông, Gió Tây khi Lên Dây chính xác: 3 giây -> 6 giây. (2 giây đối với thuộc tính Bước Chân Linh Hoạt).
 • Xóa đặc tính Cường Hóa Mũi Tên Nội Lực và thêm đặc tính Cuộn Gió.
 • Thêm hiệu ứng giảm 1,5 giây thời gian hồi chiêu Gió Đông, Gió Tây khi sử dụng Công Minh, Thanh Minh chính xác trong đặc tính Cuộn Gió.
 • Thay đổi hiệu ứng giảm thời gian hồi chiêu Gió Đông, Gió Tây khi sử dụng Lên Dây chính xác trong đặc tính Cuộn Gió thành 3 giây.
 • Bỏ hiệu ứng Kháng Sát thương và Hiệu ứng trạng thái của kĩ năng Gió Đông : Nhu, Gió Tây : Nhu trong đặc tính Cuộn Gió.

Thiên Đạo Sư

Ngân Hà

 • Thay đổi kỹ năng Quang Luân có thể đánh trúng kẻ địch trong trạng thái Hất Tung.
 • Thay đổi kỹ năng Quang Huy có thể đánh trúng kẻ địch trong trạng thái Hất Tung.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Hất Sao: 0,4 lên 0,5.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Tinh Tú Hạ Phàm: 0,2 -> 0,5.
 • Tăng Sát Thương kỹ năng Hất Sao.
 • Tăng Sát Thương kỹ năng Tinh Tú Hạ Phàm.
 • Thay đổi thời gian hồi chiêu Mặt Trời Đen thành 1 phút 30 giây.
 • Thay đổi phím mặc định của kỹ năng Hất Sao, Tinh Tú Hạ Phàm từ <F> sang <X>.
 • Thay đổi thời gian hồi chiêu Thiên Kinh thành 1 phút 30 giây.
 • Thay đổi hệ số PVP của chiêu thức Bùng Nổ: 0,1 -> 0,3.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Hất Sao: 0,4 -> 0,5.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Tinh Tú Hạ Phàm: 0,2 -> 0,5.
 • Sửa lỗi không thể sử dụng kĩ năng Chuyển Bước trong 1 vài tình huống.

Bão Sấm

 • Sửa lỗi không thể sử dụng kỹ năng Bước Nhảy Thoái Lui khi đang sử dụng Lôi Nhãn.
 • Tăng tích lũy Kìm hãm khi sử dụng kỹ năng Sấm Sét.
 • Tăng Sát thương kỹ năng Hất Sao.
 • Tăng Sát thương kỹ năng Tinh Tú Hạ Phàm.

Song kiếm sư

Chung

 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Dư Ảnh Sát Khí: 0,03 -> 0,7.

Vô cực

 • Kiếm Ma Xoay Chuyển > Siêu Giác Quan tăng lên 0,4 giây khi sử dụng Thiết Ảnh, Quy Hồi.
 • Quy Luật Sống Còn > Ngã Rẽ Sinh Tử > Đã điều chỉnh lỗi không Giải Trừ được chiêu thức Choáng, Lảo Đảo, Gục ngã khi kích hoạt hiệu ứng Siêu Giác Quan.
 • Đã khắc phục lỗi không hiện thời gian hồi chiêu của Lan Truyền Khí Phách.
 • Lục Trảm > Điều chỉnh để hiệu ứng Kháng trạng thái đặc biệt và tăng 20% Sát thương áp dụng lâu hơn một chút.
 • Tập Kích Tàn Độc + Lục Trảm > Đã khắc phục lỗi khi sử dụng Diệt Luân Trảm, Diệt Luân Trảm Tối Thượng, hiệu ứng Kháng Trạng thái đặc biệt không được kích hoạt.
 • Đặc tính 4-3 > Toàn Lực Nhất Kích: Điều chỉnh giảm Sát Thương kỹ năng  Tuyệt Diệt, Tuyệt Diệt Tối Thượng.
 • Điều chỉnh giảm sát thương kỹ năng Lan Truyền Khí Phách trong hiệu ứng Miệt Thị: 28% -> 20%.
 • Kỹ năng bị động Ngã Rẽ Sinh Tử: Xóa bỏ hiệu ứng Giải Trừ hiệu ứng Siêu Giác Quan nếu HP còn trên 30%.
 • Đặc tính 4-2 > Kiếm Ma Xoay Chuyển: Thêm hiệu ứng tăng thời gian hiệu lực Siêu Giác Quan thêm 0,4 giây khi sử dụng Thiết Ảnh, Quy Hồi.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Diệt Luân Trảm, Diệt Luân Trảm Tối Thượng: 0,05 -> 0,15.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Tuyệt Diệt, Tuyệt Diệt Tối Thượng: 0,02 -> 0,10.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Liên Kiếm: Cuồng Phong, Liên Kiếm: Huyết Trảm, Liên Kiếm: Tàn Phá: 0,06 -> 0,15.
 • Sửa lỗi không hiện thời gian hồi chiêu của Lan Truyền Khí Phách.
 • Đặc tính 3-3 > Lục Trảm: Điều chỉnh để hủy hiệu ứng tăng Sát Thương và Kháng trạng thái đặc biệt của kỹ năng Cường Huyết Kiếm: Gian Trá khi tối thiểu hóa việc sử dụng kĩ năng nửa chừng.
 • Sửa lỗi hồi chiêu kĩ năng Diệt Luân Trảm khi thành công kích hoạt hiệu ứng Búng Nảy của kỹ năng Chống Đỡ.
 • Sửa lỗi hồi phục 3 Nội năng khi thành công kích hoạt hiệu ứng Búng Nảy của kỹ năng Chống Đỡ.

Hỏa Vũ

 • Đặc tính 1-1 > Hương Khí Nồng Đậm, Đặc tính 1-2 > Âm Luật Tinh Mỹ:
  • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Hoa Phong Liên Trảm, Hoa Phong Liên Trảm Tối Thượng : 0,1 -> 0,3.
  • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Hoa Tiên Phong, Hoa Tiên Phong Tối Thượng : 0,08 -> 0,13.
 • Đặc tính 1-3 > Cánh Hoa Yểu Điệu:
  • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Hoa Phong Liên Trảm, Hoa Phong Liên Trảm Tối Thượng: 0,25 -> 0,45.
  • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Hoa Tiên Phong, Hoa Tiên Phong Tối Thượng: 0,2 -> 0,21.
  • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Tàn Nguyệt, Hoa Nguyệt: 0,04 -> 0,16.
 • Đặc tính 3-3 > Thiên Lý Hương: Thêm hiệu ứng gây Choáng trong 3 giây khi đánh trúng Hỏa Long Xuất Thế.
 • Thay đổi hệ số PVP kỹ năng Hoa Nguyệt: 0,02 -> 0,08.
 • Tăng thời gian Kháng khi sử dụng kỹ năng Hoa Nguyệt Bộ.
 • Tăng thời gian Kháng khi sử dụng kỹ năng Hoa Tiên Phong : Nhu.
 • Tăng thời gian Kháng khi sử dụng kỹ năng Khí Lưu.
 • Tăng thời gian Kháng khi sử dụng kỹ năng Phi Thăng.
 • Tăng thời gian Kháng khi sử dụng kỹ năng Bước Chân Tiên Nhân.
 • Sửa lỗi không thể sử dụng bình thường kỹ năng Hoa Phong Liên Trảm trong thời gian hồi chiêu Hoa Tiên Phong.
 • Sửa lỗi không thể sử dụng kỹ năng Đỡ Đòn trong một khoảng thời gian khi liên kết với các kỹ năng khác.
 • Sửa lỗi kĩ năng Phi Thăng, Khí Lưu có chung thời gian hồi với một vài vật phẩm tiêu hao.

Cửa hàng Thương Long

Thêm các vật phẩm Tinh Hoa Khí Công Sư

Xóa bỏ các vật phẩm trao đổi bằng Xu Nhâm Dần 2022

Xóa bỏ các vật phẩm trao đổi bằng Xu Nhật Nguyệt

Thêm các vật phẩm trao đổi bằng Xu Nhanh Nhẹn

Sự kiện Ingame

Khi chinh phục Đoàn Du Mục Thiên Không, các Võ Hiệp sẽ nhận được Xu sự kiện cùng với phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày và nhiệm vụ linh động.

Nhiệm vụ Tầng Xu sự kiện
Tiếp tục hỗn loạn 1~30 1
Tiếp tục hỗn loạn 31~50 2
Tiếp tục hỗn loạn 51~80 4
Đoàn Du Mục hỗn loạn Tất cả 10

Sau khi thu thập xu sự kiện, các Võ Hiệp có thể đổi vật phẩm trong Cửa hàng Thương Long.

Thay đổi phần thưởng nhiệm vụ

Nhiệm vụ PVP hàng tuần

Nhiệm vụ PVP hàng tuần sẽ có phần thưởng mới.