Chi tiết bản cập nhật Xạ Thủ Phản Chiếu - Blade & Soul Vietnam

Chi tiết bản cập nhật Xạ Thủ Phản Chiếu

Xin chào các Võ Hiệp,

Bản cập nhật Xạ Thủ Phản Chiếu cùng tính năng Thay Đổi Hệ Phái đang đến rất gần.

Hãy cùng Garena Blade & Soul Vietnam điểm qua các tính năng mới trong bản cập nhật tiếp theo nhé!

Nhánh kĩ năng mới: Xạ Thủ Phản Chiếu

Xạ thủ sẽ thức tỉnh nhánh kĩ năng thứ 3 trong bản cập nhật tiếp theo: Phản Chiếu.

Đặc tính Phản Chiếu

Kĩ năng của Xạ thủ Phản Chiếu

Các kĩ năng có thể cường hóa

Tính năng mới: Thay đổi hệ phái

Để thay đổi hệ phái, các Võ Hiệp cần tương tác với NPC Jung Seung Ryong.

NPC này có thể tìm thấy ở Chùa Công Đạo.

Sau khi tương tác với NPC, các Võ Hiệp sẽ tiến vào Phòng Biến Đổi và nhận được hướng dẫn thay đổi hệ phái Cơ Bản:

Các lưu ý khi thay đổi hệ phái

Ấn Xác Nhận để bắt đầu Thay Đổi Hệ Phái:

Chọn hệ phái và tộc cùng giới tính khi thay đổi hệ phái

Xác nhận Thông tin về Hệ phái, Tộc, Giới tính

Lưu ý đặc biệt:

  • Sau khi đổi hệ phái, các vật phẩm không được chọn đổi sang vật phẩm mới sẽ giữ nguyên.
  • Các vật phẩm không thuộc hệ phái hiện tại sẽ không thể sử dụng trong tính năng chuyển hệ phái.

Với Vũ Khí PVE và Vũ Khí PVP khi đổi hệ phái sẽ tiêu tốn Phiếu Đổi Vũ Khí. Khi đổi Hệ phái sẽ tiêu tốn Phiếu đổi Hệ phái. 2 vật phẩm này sẽ được bán tại Cửa hàng Kim Cương F9.

Các Vật phẩm có thể đổi theo Tính năng Thay Đổi Hệ Phái:

  • Vũ khí Tử Hoa, Tuyết Phong, Hắc Nguyệt
  • Vũ Khí Chân Long, Thái Hoàng
  • Trang sức Tuyết Phong, Thiên Lang, Thiên Lãng
  • Vệ hồn Tử Hoa, Tuyết Phong, Hắc Nguyệt
  • Hồn hiệu phẩm chất Huyền thoại (phẩm chất cam trở lên)
  • Huy hiệu phẩm chất Huyền thoại (phẩm chất cam trở lên)

Sau khi chọn đổi các vật phẩm sang vật phẩm mới, chọn ”Tiếp tục” để tiến hành đổi hệ phái:

Xác nhận lần cuối trước khi Thay đổi hệ phái

Sau khi chọn “Quyết định cuối cùng”, hệ thống sẽ đổi hệ phái và đưa người chơi trở về màn hình Chọn nhân vật với hệ phái mới.

Rương Kho Báu

Rương Kho Báu đã trở lại với rất nhiều vật phẩm hấp dẫn.

Phần thưởng khai mở

Phần thưởng khi mở bằng Kim Cương

Cửa hàng Thương Long

Xóa bỏ các vật phẩm trao đổi bằng Xu Du Mục

Xóa bỏ các vật phẩm trao đổi bằng Xu Nhanh Nhẹn

Thêm các vật phẩm Tinh Hoa Xạ Thủ

Thêm các vật phẩm trao đổi bằng Xu Vĩnh Hằng

Hệ thống Bí Kíp Mùa 2

Bí Kíp Thăng cấp

Bí kíp Thăng Cấp sẽ tiếp tục với mùa thứ 2 từ 16.06.2022 – 05.07.2022

Bí Kíp Hồng Môn

Bí Kíp Hồng Môn mùa 2 sẽ bắt đầu từ 06.07.2022 – 30.08.2022.

Phần thưởng của Bí Kíp Hồng Môn mùa 1 có thể nhận được cho đến ngày 10.07.2022.

Mùa Thử Thách Phong Ma Lục mới

  • Thời gian thử thách Tổng Phong Ma Lục mùa 2, Đoàn Du Mục Thiên Không mùa 5 và Xưởng Vũ Khí Ngầm mùa 2: 07:00:00 ngày 16.06.2022 tới 07:00:00 ngày 13.07.2022.
  • Thời gian thử thách Tổng Phong Ma Lục mùa 3, Đoàn Du Mục Thiên Không mùa 6 và Xưởng Vũ Khí Ngầm mùa 3: 07:00:00 ngày 13.07.2022 tới 07:00:00 ngày 10.08.2022.