Từ 28.06 - 14.07: Sự Kiện Thần Tài Xa Xỉ - Bóng Đêm Ma Thuật - Blade & Soul Vietnam

Từ 28.06 – 14.07: Sự Kiện Thần Tài Xa Xỉ – Bóng Đêm Ma Thuật

Xin chào các Võ Hiệp,

Màn đêm buông xuống là sẽ kéo tới bao nhiêu tà ác, nhưng với Bóng Đêm Ma Thuật chúng ta sẽ là ác quỷ hay chính nghĩa diệt quái?!

Các Võ Hiệp hãy xem ngay chi tiết sự kiện tại bài dưới đây nhé!

Thời gian sự kiện

Sự kiện Thần Tài Xa Xỉ – Bóng Đêm Ma Thuật sẽ diễn ra từ 01.05 – 16.05.2022.

Chi tiết sự kiện

Để tham gia sự kiện, các Võ Hiệp cần đăng nhập vào trang: LINK

Tại trang sự kiện, sẽ có vòng quay hiện ra.

Để có thể sử dụng vòng quay, các Võ Hiệp cần phải sử dụng Kim Cương để mua lượt quay.

Các Võ Hiệp sẽ tiêu tốn 500 Kim Cương khi mua 1 Lượt quay và 4.500 Kim Cương khi mua 10 Lượt quay.

Danh sách các phần thưởng mà các Võ Hiệp có thể sở hữu được từ việc sử dụng vòng quay:

Phần thưởng Số lượng
DO + Bản Khắc Hồng Môn Cao Quý x1 1
RE + 1 Khai Thiên Thạch Nhiệm Màu 1
MI + 1 Khai Thiên Thạch 1
FA + 1 Rương Quang Thạch Rực Lửa 1
SOL + 1 Rương Huy Thạch Rực Lửa 1
LA + 3 Túi kết tinh đá Thiên Lãng 1
SI + 3 Túi kết tinh đá Thiên Lãng 1
Trang phục Bóng tối hắc ám 1

Cơ chế đặc biệt: THẦN TÀI GÕ CỬA

Với mỗi lượt quay của toàn server, toàn bộ người chơi sẽ có khả năng làm xuất hiện Phần thưởng đặc biệt trong mục Thần Tài Gõ Cửa.

Sau khi có phần thưởng đặc biệt xuất hiện trong mục Thần Tài Gõ Cửa, 01 Người Chơi May Mắn có thể nhận thêm tất cả phần thưởng nằm trong mục này nếu may mắn khi quay.

Dưới đây là danh sách các vật phẩm có thể xuất hiện trong mục Thần Tài Gõ Cửa:

Lưu ý:

  • Mỗi lượt quay của người chơi đều có xác suất làm xuất hiện vật phẩm đặc biệt trong mục Thần Tài Gõ Cửa.
  • Tối đa 4 vật phẩm sẽ xuất hiện cùng lúc trong mục Thần Tài Gõ Cửa.
  • Các vật phẩm xuất hiện trong Thần Tài Gõ Cửa là ngẫu nhiên từ danh sách trên và có thể trùng nhau khi xuất hiện.
  • Khi xuất hiện người chơi may mắn nhận được TOÀN BỘ CÁC VẬT PHẨM ĐANG CÓ TRONG THẦN TÀI GÕ CỬA, toàn bộ các vật phẩm trong Thần Tài Gõ Cửa sẽ biến mất và bắt đầu lại quá trình xuất hiện mới.

Điểm thời trang

Như các Võ Hiệp đã thấy ở trên, khi tiến hành sử dụng vòng quay, các Võ Hiệp sẽ nhận được thêm 1 phần thưởng đặc biệt là 1 trong các nốt nhạc DO – RE – MI – FA – SOL – LA – SI.

Các Võ Hiệp có thể sử dụng các nốt nhạc này để quy đổi thành Điểm Thời Trang theo tỉ lệ 1:1.

VD: 1 nốt DO sẽ quy đổi thành 1 Điểm Thời Trang

Khi đạt đủ số lượng điểm yêu cầu, các Võ Hiệp sẽ có thể đổi được các trang phục sau:

Ngoài ra, các Võ Hiệp có thể sử dụng trực tiếp những nốt nhạc này để đổi lấy các phần thưởng sau:

Phần thưởng Số lượng Yêu cầu

Trang phục Bóng tối hắc ám

1 175 nốt nhạc bất kì

Trang phục Dạ Khách

1 175 nốt nhạc bất kì
Thái cực Anh kim thạch – Cấp 4 1 DO x1 + RE x5 + MI x5
Thái cực Lam kim thạch – Cấp 4 1 RE x5 + MI x5 + FA x5
Thái cực Hồng kim thạch – Cấp 4 1 DO x1 + RE x5 + MI x5
Thái cực Hổ kim thạch – Cấp 4 1 RE x5 + MI x5 + FA x5
Thái cực Lục kim thạch – Cấp 4 1 DO x1 + RE x5 + MI x5
Thái cực Bích kim thạch – Cấp 4 1 RE x5 + MI x5 + FA x5
Thái cực Bảo kim thạch – Cấp 4 1 DO x1 + RE x5 + MI x5
Thái cực Hoàng kim thạch – Cấp 4 1 RE x5 + MI x5 + FA x5
Bùa phong ấn Sương Bạc lấp lánh 1 MI x1 + FA x1 + SOL x1 + LA x1 + SI x1
Linh Thạch 10 SI x1
Linh Thạch 25 LA x1
Nguyệt Thạch 5 SOL x1
Nguyệt Thạch 10 FA x1

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/