Từ 05.07 - 30.08: Mở bán gói Bí Kíp Hồng Môn Đặc Biệt - Mùa 2 - Blade & Soul Vietnam

Từ 05.07 – 30.08: Mở bán gói Bí Kíp Hồng Môn Đặc Biệt – Mùa 2

Xin chào các Võ Hiệp,

Gói Bí Kíp Hồng Môn Đặc Biệt – Mùa 2 đã chính thức quay trở lại trong tháng 07 này.

Chi tiết sự kiện hãy xem bài dưới đây nhé!

Thời gian sự kiện

Gói Bí Kíp Hồng Môn Đặc Biệt – Mùa 2 được mở bán từ 05.07 – 30.08.2022.

Chi tiết sự kiện

Địa điểm bán: Cửa hàng Kim Cương F9.

Khi vào cửa hàng Kim Cương F9, các Võ Hiệp sẽ thấy các Gói Bí Kíp Hồng Môn Đặc Biệt được bán như sau.

Thuốc Tăng Cấp Bí Kíp Đặc Biệt Mùa 2

Giá: 900 Kim Cương

Phiếu Bí Kíp Hồng Môn Đặc Biệt – Mùa 2

Giá: 30.000 Kim Cương

Lưu ý: Các Võ Hiệp chỉ có thể mua combo này tối đa 14 lần 

Gói Bí Kíp Hồng Môn Đặc Biệt 

Giá: 59.000 Kim Cương

Lưu ý: Các Võ Hiệp chỉ có thể mua combo này tối đa 1 lần

Lưu ý

  • Mỗi tài khoản được mua tối đa 80 Thuốc Tăng Cấp Bí Kíp Đặc Biệt.
  • Sau khi sử dụng Thuốc Tăng Cấp Bí Kíp Đặc Biệt, các Võ Hiệp cần tắt Soul Pass và mở lại để cập nhật lượng kinh nghiệm nhận được từ vật phẩm.

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang: https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/