Chi tiết bản cập nhật Kho Báu Mùa Thu - Blade & Soul Vietnam

Chi tiết bản cập nhật Kho Báu Mùa Thu

Xin chào các Võ Hiệp,

Bản cập nhật mới với tính năng Rương Kho Báu vô cùng hấp dẫn sẽ quay trở lại.

Chi tiết bản cập nhật sẽ được đề cập ngay dưới đây.

Rương Kho Báu

Rương Kho Báu sẽ quay trở lại trong bản cập nhật mới.

Phần thưởng khai mở

Các vật phẩm trong Rương Kho Báu

Cửa hàng Thương Long

Xóa cửa hàng trao đổi xu Vĩnh Hằng

Thêm cửa hàng trao đổi Xu Huyết Quỷ

Chỉnh sửa tính năng

Cửa hàng trao đổi Xu Thiên Lang

Cửa hàng trao đổi Xu Thiên Lang sẽ quay trở lại

Chỉnh sửa phần thưởng Phụ bản Anh Hùng

  • Rừng Thiên Thủy: Rương Nhẫn Thiên Lang + Rương đá thiên định
  • Kho Báu Naryu : Rương Vòng tay Thiên Lãng + Rương đá ma định
  • Hang Móng Vuốt: Bao tay Thiên Lãng + Rương đá ma định
  • Hang Hắc Long: Thắt lưng Thiên Lãng + Rương đá ma định

Mùa Thử Thách Phong Ma Lục

Mùa Thử Thách Đảo La Hán, Sảnh Khảo Thí Bang Namdo, Đền Danh Vọng Bang Namdo, Chính Điện Bang Thần Sơn sẽ bắt đầu từ 05/10/2022 và kết thúc vào 26/10/2022.