Chi tiết siêu cập nhật kỉ niệm 5 năm Đại Thử Thách - Blade & Soul Vietnam

Chi tiết siêu cập nhật kỉ niệm 5 năm Đại Thử Thách

Xin chào các Võ Hiệp,

Hãy cùng Garena Blade & Soul Việt Nam chào mừng sinh nhật 5 năm của với bản siêu cập nhật Đại Thử Thách nhé!

Chi tiết bản cập nhật sẽ được đề cập ngay dưới đây.

Nội dung

Cốt truyện mới: Cảnh 12

Các Võ Hiệp có thể tiếp tục khám phá cốt truyện của Blade & Soul sau khi đã hoàn thành hết nhiệm vụ chính tuyến Cảnh 11: Thiên đường đen tối.

Cảnh 12 sẽ bắt đầu từ chương I: Bước đi mới.

Cảnh 12. Chương 1. Bước đi mới

Nhánh kĩ năng mới: Đấu sĩ Viêm Đế

Đặc tính kỹ năng nhánh Viêm Đế

Các Kỹ năng có thể cường hóa

Các biểu tượng kỹ năng nhánh Viêm Đế

 

Phụ bản Phong Ma Mới

Căn Cứ Chi Viện Hỗn Loạn

Để tham gia phụ bản Căn Cứ Chi Viện Hỗn Loạn, các Võ Hiệp có thể nhận nhiệm vụ tại Thư Nhiệm Vụ (J).

Chi tiết Phụ bản Căn Cứ Chi Viện Hỗn Loạn.

Nhiệm vụ hàng ngày

Nhiệm vụ linh động

Sảnh Khảo Thí Bang Namdo

Để tham gia Phụ bản Sảnh Khảo Thí Bang Namdo, các Võ Hiệp có thể nhận nhiệm vụ tại Thư Nhiệm Vụ (J).

Chi tiết Phụ bản Sảnh Khảo Thí Bang Namdo.

 

Nhiệm vụ hàng ngày

Nhiệm vụ linh động

Đền Danh Vọng Bang Namdo

Để tham gia Phụ bản Đền Danh Vọng Bang Namdo, các Võ Hiệp có thể nhận nhiệm vụ tại Thư Nhiệm Vụ (J).

Chi tiết Phụ bản Đền Danh Vọng Bang Namdo.

Nhiệm vụ hàng ngày

Nhiệm vụ linh động

Chính Điện Bang Thần Sơn

Để tham gia Phụ bản Chính Điện Bang Thần Sơn, các Võ Hiệp có thể nhận nhiệm vụ tại Thư Nhiệm Vụ (J).

Chi tiết Phụ bản Chính Điện Bang Thần Sơn.

Nhiệm vụ hàng ngày

Nhiệm vụ linh động

Phụ bản 1 thành viên mới

Đảo La Hán

Để tham gia Phụ bản Đảo La Hán, các Võ Hiệp có thể nhận nhiệm vụ tại Thư Nhiệm Vụ (J).

Vị trí của Phụ bản Đảo La Hán.

Chi tiết Phụ bản Đảo La Hán.

Nhiệm vụ hàng ngày

Mỗi nhân vật một ngày có thể tham gia Đảo La Hán 2 lần, bao gồm 1 lần miễn phí và 1 lần làm mới bằng Phiếu vào lại Đảo La Hán.

Đền Thiên Thủ La Hán

Để tham gia Phụ bản Đền Thiên Thủ La Hán, các Võ Hiệp có thể nhận nhiệm vụ tại Thư Nhiệm Vụ (J).

Vị trí của Phụ bản Đền Thiên Thủ La Hán.

Chi tiết Phụ bản Đền Thiên Thủ La Hán.

Nhiệm vụ hàng ngày

Nhiệm vụ hàng ngày chế độ Nhập Môn và Cơ Bản

Nhiệm vụ hàng ngày chế độ Nâng Cao

 

Nhiệm vụ linh động

Nhiệm vụ linh động chế độ Cơ Bản

Nhiệm vụ linh động chế độ Nâng Cao

Vật phẩm mới

Hồn lực

Hồn Lực Phong Nộ cổ đại

Hồn Lực Phong Nộ cổ đại được nâng cấp từ Hồn Lực Phong Nộ

Hồn lực Thần Quang

Nâng cấp Hồn lực Thần Quang

Hồn lực Thần Quang cổ đại được nâng cấp từ Hồn lực Thần Quang

Hồn lực Phong Thần

Nâng cấp Hồn lực Phong Thần

Hồn lực Phong Thần cổ đại được nâng cấp từ Hồn lực Phong Thần

Hồn lực Thiên Nhai

Nâng cấp Hồn lực Thiên Nhai

Hồn lực Thiên Nhai cổ đại được nâng cấp từ Hồn Lực Thiên Nhai

Hồn

Hồn mới sẽ được nâng cấp bằng Mảnh vỡ thể kết tinh Hồng Môn. Mảnh vỡ thể kết tinh Hồng Môn có thể nhận được khi xử lí Thể kết tinh Hồng Môn.

Hồn Lôi Tụ

Nâng cấp Hồn Lôi Tụ

Hồn Lôi Tụ cổ đại được nâng cấp từ Hồn Lôi Tụ

Hồn Nộ Quang

Nâng cấp Hồn Nộ Quang

Hồn Nộ Quang cổ đại được nâng cấp từ Hồn Nộ Quang

Hồn Quang Tuyền

Nâng cấp Hồn Quang Tuyền

Hồn Quang Tuyền cổ đại được nâng cấp từ Hồn Quang Tuyền

Hồn Vân Sơn

Nâng cấp Hồn Vân Sơn

Hồn Vân Sơn cổ đại được nâng cấp từ Hồn Vân Sơn

Vệ thạch

Vệ thạch Tinh Quang

Nâng cấp Vệ thạch Tinh Quang

Vệ thạch Tinh Quang cổ đại được nâng cấp từ Vệ thạch Tinh Quang

Vệ thạch Tân Hoa

Nâng cấp Vệ thạch Tân Hoa

Vệ thạch Tân Hoa cổ đại được nâng cấp từ Vệ thạch Tân Hoa

Vệ thạch Viêm Hồ

Nâng cấp Vệ thạch Viêm Hồ

Vệ thạch Viêm Hồ cổ đại được nâng cấp từ Vệ thạch Viêm Hồ

Tinh cầu

Tinh cầu Kim Lôi

Nâng cấp Tinh cầu Kim Lôi

Tinh cầu Kim Lôi cổ đại được nâng cấp từ Tinh cầu Kim Lôi

Tinh cầu Nguyệt Quang

Nâng cấp Tinh cầu Nguyệt Quang

Tinh cầu Nguyệt Quang cổ đại được nâng cấp từ Tinh cầu Nguyệt Quang

Vệ Hồn

Vệ hồn Poharan huyền thoại

Vệ Hồn Poharan huyền thoại có thể nhận được khi chinh phục Phụ bản Căn Cứ Chi Viện Hỗn Loạn tầng 1 trở lên.

So sánh Vệ hồn Hắc Nguyệt và Vệ hồn Poharan huyền thoại.

Vệ hồn Poharan huyền thoại hoàn thiện

Vệ Hồn Poharan huyền thoại có thể nhận được khi chinh phục Phụ bản Căn Cứ Chi Viện Hỗn Loạn tầng 5 trở lên.

Kiếm Sư

Đấu Sĩ

Khí Công Sư

Võ Sư

Thiên Đạo Sư

Thuật Sư

Triệu Hồi Sư

Sát Thủ

Xạ Thủ

Pháp Sư

Kiếm Vũ

Cuồng Long

Cung Thủ

Song Kiếm Sư

Vệ hồn Poharan huyền thoại hoàn thiện sẽ có thêm một dòng chỉ số so với các loại vệ hồn khác.

Trang sức Thiên Đoạt

Nhẫn Thiên Đoạt

Nhẫn Thiên Đoạt có thể nhận được khi chinh phục phụ bản cổ đại Sảnh Khảo Thí Bang Namdo tầng 6 trở lên.

Nâng cấp Nhẫn Thiên Đoạt

Mỗi cấp khác nhau yêu cầu số lượng nguyên liệu khác nhau

Khuyên tai Thiên Đoạt

Khuyên tai Thiên Đoạt có thể nhận được khi chinh phục phụ bản cổ đại Sảnh Khảo Thí Bang Namdo tầng 6 trở lên.

 

Nâng cấp Khuyên tai Thiên Đoạt

Mỗi cấp khác nhau yêu cầu số lượng nguyên liệu khác nhau

Khuyên tai Thiên Đoạt hoàn thiện

Khuyên tai Thiên Đoạt có thể nhận được khi chinh phục phụ bản cổ đại Sảnh Khảo Thí Bang Namdo, Đền Danh Vọng Bàng Namdo và Chính Điện Bang Thần Sơn tầng 12 trở lên.

Dây chuyền Thiên Đoạt

Dây chuyền Thiên Đoạt có thể nhận được khi chinh phục phụ bản cổ đại Đền Danh Vọng Bang Namdo tầng 6 trở lên.

Nâng cấp Dây chuyền Thiên Đoạt

Mỗi cấp khác nhau yêu cầu số lượng nguyên liệu khác nhau

Bao tay Thiên Đoạt

Bao tay Thiên Đoạt có thể nhận được khi chinh phục phụ bản cổ đại Đền Danh Vọng Bang Namdo tầng 6 trở lên.

Nâng cấp Bao tay Thiên Đoạt

Mỗi cấp khác nhau yêu cầu số lượng nguyên liệu khác nhau

Thắt lưng Thiên Đoạt

Thắt lưng Thiên Đoạt có thể nhận được khi chinh phục phụ bản cổ đại Chính Điện Bang Thần Sơn tầng 6 trở lên.

Nâng cấp Thắt lưng Thiên Đoạt

Mỗi cấp khác nhau yêu cầu số lượng nguyên liệu khác nhau

Vòng tay Thiên Đoạt

Vòng tay Thiên Đoạt có thể nhận được khi chinh phục phụ bản cổ đại Chính Điện Bang Thần Sơn tầng 6 trở lên.

Nâng cấp Vòng tay Thiên Đoạt

Mỗi cấp khác nhau yêu cầu số lượng nguyên liệu khác nhau

Thiết lập hiệu ứng trang sức Thiên Đoạt

Trang sức Thiên Đoạt có thể thiết lập lại các hiệu ứng cộng thêm bằng cách sử dụng Tinh Hoa Thiên Đoạt.

Trang sức Thiên Đoạt có thêm 1 hiệu ứng cộng thêm khi đạt cấp +6

Trang sức Thiên Đoạt có thêm 2 hiệu ứng cộng thêm khi đạt cấp +16

Luyện hóa trang sức Thiên Đoạt

Trang sức Thiên Đoạt có thể Luyện hóa từ Trang sức Thiên Lang +11 trở lên.

Huy hiệu Thanh Ngân

Huy hiệu Cửu Thiên, Trung Thiên và Minh Thiên thức tỉnh cấp độ tối đa sẽ được đổi tên thành Huy hiệu Cửu Thiên, Trung Thiên và Minh Thiên hoàn thiện.

Khi nâng cấp Huy hiệu Cửu Thiên, Trung Thiên và Minh Thiên hoàn thiện sẽ nhận được Huy hiệu Thanh Ngân.

Chi phí nâng cấp Huy Hiệu Thanh Ngân.

Huy hiệu Thanh Ngân khi đạt cấp cổ đại +6 sẽ có thêm 1 hiệu ứng cường hóa và đạt cấp cổ đại +16 sẽ có 2 dòng hiệu ứng cường hóa. (Tổng 20 cấp cổ đại)

Thay đổi hiệu ứng cường hóa từ cấp cổ đại +6 trở lên.

Đá Tam Nguyệt Thanh Ngân

Đá Tam Nguyệt Thanh Ngân có thể nhận được khi chinh phục Đền Thiên Thủ La Hán.

Nâng cấp Đá Tam Nguyệt Thanh Ngân (Tổng 10 cấp cổ đại).

Vũ khí mới

Vũ khí Đan Hà

Rương Vũ Khí Đan Hà có thể nhận được ở phụ bản Sảnh Khảo Thí Bang Namdo, Đền Danh Vọng Bang Namdo và Chính Điện Bang Thần Sơn tầng 6 trở lên.

Nâng cấp Vũ Khí Đan Hà

Có thể luyện hóa Vũ Khí Đan Hà từ Vũ Khí Hắc Nguyệt Cấp 9

Vũ Khí Đan Hà sau khi luyện hóa từ Vũ Khí Hắc Nguyệt Cấp 9 sẽ giữ nguyên cấp cổ đại.

Vũ Khí Đan Hà hoàn thiện

Rương Vũ Khí Đan Hà hoàn thiện có thể nhận được ở phụ bản Sảnh Khảo Thí Bang Namdo, Đền Danh Vọng Bang Namdo và Chính Điện Bang Thần Sơn tầng 8 trở lên.


Nâng cấp Vũ Khí Đan Hà Hoàn Thiện

Vũ khí Đan Hà hoàn thiện có thể luyện hóa từ Vũ Khí Đan Hà +11 trở lên.

Vũ Khí Đan Hà +17 trở xuống khi luyện hóa sang Vũ khí Đan Hà hoàn thiện sẽ bị trừ 5 cấp.

Vũ Khí Đan Hà +18 trở lên khi luyện hóa sang Vũ khí Đan Hà hoàn thiện sẽ bị trừ 4 cấp.

Thiết lập hiệu ứng Vũ Khí

Vũ Khí Đan Hà +6 và Vũ khí Đan Hà hoàn thiện +6 sẽ có thêm 1 dòng hiệu ứng cộng thêm.

Vũ Khí Đan Hà +16 và Vũ khí Đan Hà hoàn thiện +16 sẽ có thêm 2 dòng hiệu ứng cộng thêm.

Các dòng hiệu ứng có thể thay đổi bằng cách sử dụng Tinh thể Đan Hà.

Ngọc Thủ Hộ

Ngọc Thủ Hộ là ngọc dùng để gắn vào Vệ Thạch.

Ngọc Thủ Hộ nhận được khi mở Rương ngọc Hộ Mệnh Hỏa Lực. Rương ngọc Hộ Mệnh Hỏa Lực có thể nhận được khi chinh phục phụ bản Căn Cứ Chi Viện Hỗn Loạn tầng 4 trở lên.

Kết tinh ngọc Thủ hộ có thể nhận được khi phân tách Kim cương, Hắc thạch, Hỏa ngọc Thủ Hộ 8 cạnh và 3 cạnh vàng.

Nâng cấp Ngọc Thủ Hộ.

Đá trang sức Thiên Đoạt

Hỏa Thạch Thiên Đoạt

Hỏa Thạch Thiên Đoạt có 2 loại: 1 loại có thể gắn vào trang sức Nhẫn Thiên Đoạt và 1 loại có thể gắn vào trang sức Thắt lưng Thiên Đoạt.

 

Đá Nộ Vân Thiên Đoạt

Đá Nộ Vân Thiên Đoạt có thể gắn vào trang sức Khuyên tai Thiên Đoạt

Mộc Thạch Thiên Đoạt

Mộc Thạch Thiên Đoạt có thể gắn vào trang sức Dây chuyền Thiên Đoạt.

Mộc Thạch Thiên Đoạt có thể nhận được khi chinh phục phụ bản Đoàn Du Mục Thiên Không.

Thủy Thạch Thiên Đoạt

Thủy Thạch Thiên Đoạt có thể gắn vào trang sức Vòng tay Thiên Đoạt.

Thủy Thạch Thiên Đoạt có để nhận được khi chinh phục phụ bản Xưởng Vũ Khí Ngầm.

 Thổ Thạch Thiên Đoạt

Thổ Thạch Thiên Đoạt có thể gắn vào trang sức Bao tay Thiên Đoạt.

Nâng cấp Đá trang sức Thiên Đoạt

Nâng cấp từng loại Đá trang sức Thiên Đoạt lên cấp +1 sẽ có thêm 1 dòng hiệu ứng dành riêng cho từng phụ bản Phong Ma

Nâng cấp từng loại Đá trang sức Thiên Đoạt lên cấp +2 sẽ có thêm 2 dòng hiệu ứng dành riêng cho từng phụ bản Phong Ma

Nâng cấp từng loại Đá trang sức Thiên Đoạt lên cấp +3 sẽ có thêm 3 dòng hiệu ứng dành riêng cho từng phụ bản Phong Ma

Đá trang sức có tổng cộng 10 cấp cổ đại. Nâng cấp từ cấp cổ đại +4 sẽ có tỉ lệ thất bại.

Cộng hưởng trang bị mới

Thêm 3 loại cộng hưởng trang bị dành cho bộ trang sức Thiên Đoạt.

Khế ước Thiên Đoạt

Lời thề Thiên Đoạt

Ước định Thiên Đoạt

 

Chuyển hóa mới

Chuyển hóa sẽ có thêm các vật phẩm mới.

Đại Nguyên khí Kim Cang

Có thể nhận được khi chinh phục Sảnh Khảo Thí Bang Namdo tầng 5 trở lên, dùng để cường hóa Nhẫn và Khuyên tai Thiên Đoạt.

Đại Nguyên khí Vô Bại

Có thể nhận được khi chinh phục Đền Danh Vọng Bang Namdo tầng 5 trở lên, dùng để cường hóa Dây chuyền và Bao tay Thiên Đoạt.

Đại Nguyên khí Son Ryang

Có thể nhận được khi chinh phục Chính Điện Bang Thần Sơn tầng 5 trở lên, dùng để cường hóa Vòng tay và Thắt lưng Thiên Đoạt.

Nguyên khí Đoàn Hải Tặc

Có thể nhận được khi chinh phục Căn cứ chi viện Hỗn Loạn tầng 4 trở lên, dùng để cường hóa Vệ hồn Poharan mảnh 1~4.

Nguyên khí Poharan huyền thoại

Có thể nhận được khi chinh phục Căn cứ chi viện Hỗn Loạn tầng 4 trở lên, dùng để cường hóa Vệ hồn Poharan Mảnh 5~8.

 

Nguyên khí Nayul

Có thể nhận được khi chinh phục Đền Thiên Thủ La Hán, dùng để cường hóa Huy Hiệu, Hồn Hiệu.

Nguyên khí Tề Thiên

Nguyên khí Tề Thiên có thể nhận được trong sự kiện, dùng để cường hóa Hồn Lực.

Nguyên khí Hồi Thiên

Có thể nhận được khi chinh phục Sảnh Khảo Thí Bang Namdo, Đền Danh Vọng Bang Namdo, Chính Điện Bang Thần Sơn, dùng để cường hóa Hồn Lực.

Nguyên khí Yunwa

Có thể nhận được qua Sự kiện, dùng để cường hóa Vệ thạch

Nguyên khí Yongwa

Có thể nhận được khi chinh phục Sảnh Khảo Thí Bang Namdo, Đền Danh Vọng Bang Namdo, Chính Điện Bang Thần Sơn, dùng để cường hóa Vệ thạch.

Nguyên khí Hye Kwang

Có thể nhận được thông qua Sự kiện, dùng để cường hóa Tinh cầu.

Nguyên khí Thần Linh

Có thể nhận được thông qua Sự kiện, dùng để cường hóa Hồn.

Nguyên khí Nguyệt Dạ

Có thể nhận được khi chinh phục Đền Thiên Thủ La Hán, dùng để cường hóa Hồn.

Chỉnh sửa tính năng

Thay đổi giá nâng cấp Trang sức Thiên Lang

Trang sức Thiên Lang sẽ thay đổi giá nâng cấp và tỉ lệ trở thành chắc chắn ở mọi cấp.

Giá nâng cấp và nguyên liệu nâng cấp chi tiết trong bảng sau.

Cấp
Tỉ lệ
Nguyên liệu
Khai thiên thạch Kết Tinh Đá Thiên Lãng Hỏa Viêm Kết Tinh Đá Thiên Lãng Đại Dương Kết Tinh Đá Thiên Lãng Đại Địa Kết Tinh Đá Thiên Lãng Sinh Mệnh Kết Tinh Đá Thiên Lãng Tự Nhiên Kết Tinh Đá Thiên Lãng Sấm Sét Vàng
0 → 1 100,00% 1 25 25 25 25 25 25 100
1 → 2 100,00% 1 25 25 25 25 25 25 125
2 → 3 100,00% 1 25 25 25 25 25 25 150
3 → 4 100,00% 2 50 50 50 50 50 50 350
4 → 5 100,00% 2 70 70 70 70 70 70 400
5 → 6 100,00% 8 100 100 100 100 100 100 500
6 → 7 100,00% 8 200 200 200 200 200 200 600
7 → 8 100,00% 8 300 300 300 300 300 300 700
8 → 9 100,00% 8 400 400 400 400 400 400 800
9 → 10 100,00% 10 500 500 500 500 500 500 1.000
10 → 11 100,00% 20 700 700 700 700 700 700 1.200
11 → 12 100,00% 20 800 800 800 800 800 800 1.400
12 → 13 100,00% 20 900 900 900 900 900 900 1.600
13 → 14 100,00% 20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.800
14 → 15 100,00% 20 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 2.000
15 → 16 100,00% 30 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 2.200
16 → 17 100,00% 40 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 2.500
17 → 18 100,00% 50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.500
18 → 19 100,00% 100 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4.500
19 → 20 100,00% 100 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 7.000

Giá nâng cấp Trang sức Thiên Lang hoàn thiện.

Cấp
Tỉ lệ Nguyên liệu
Khai Thiên Thạch Kết Tinh Đá Thiên Lãng Hỏa Viêm Kết Tinh Đá Thiên Lãng Đại Dương Kết Tinh Đá Thiên Lãng Đại Địa Kết Tinh Đá Thiên Lãng Sinh Mệnh Kết Tinh Đá Thiên Lãng Tự Nhiên Kết Tinh Đá Thiên Lãng Sấm Sét Vàng
0 → 1 100,00% 2 50 50 50 50 50 50 200
1 → 2 100,00% 2 50 50 50 50 50 50 250
2 → 3 100,00% 2 50 50 50 50 50 50 300
3 → 4 100,00% 4 100 100 100 100 100 100 700
4 → 5 100,00% 4 140 140 140 140 140 140 800
5 → 6 100,00% 16 200 200 200 200 200 200 1.000
6 → 7 100,00% 16 400 400 400 400 400 400 1.200
7 → 8 100,00% 16 600 600 600 600 600 600 1.400
8 → 9 100,00% 16 800 800 800 800 800 800 1.600
9 → 10 100,00% 20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
10 → 11 100,00% 40 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 2.400
11 → 12 100,00% 40 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 2.800
12 → 13 100,00% 40 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 3.200
13 → 14 100,00% 40 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.600
14 → 15 100,00% 40 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 4.000
15 → 16 100,00% 60 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 4.400
16 → 17 100,00% 80 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 5.000
17 → 18 100,00% 100 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 7.000
18 → 19 100,00% 200 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 9.000
19 → 20 100,00% 200 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 14.000

Chỉnh sửa chế độ phụ bản

Đoàn Du Mục Thiên Không và Xưởng Vũ Khí Ngầm sẽ trở thành phụ bản Anh Hùng kể từ bản cập nhật tiếp theo trở về sau.

  • Phụ bản Anh Hùng sẽ áp dụng cơ chế rơi đồ chung sau khi hạ gục boss và các thành viên tổ đội sẽ tham gia đấu giá để nhận vật phẩm.

Thêm điểm tích lũy khi nâng cấp trang bị

Trang bị khi nâng cấp sẽ có thêm điểm tích lũy. Khi điểm tích lũy đạt 100%, trang bị sẽ được nâng cấp chắc chắn.

Thử thách Ngày và Thử thách Tuần

Phần thưởng Thử thách Ngày được làm mới qua các mốc

Mốc Phần thưởng Số lượng
1
Kết tinh linh đơn 10
Kết tinh Tiên Đơn 10
2
Kết tinh linh thạch 100
Kết tinh nguyệt thạch 100
3
Hộp kho báu đen hiếm 5
Biểu tượng hồng môn 100
100 vàng 1
4
Nước thánh Hồng môn phán quyết 5
Nước thánh Hộ vệ phán quyết 5
5
Linh thạch 100
Nguyệt thạch 50
6
Hộp kho báu đen hiếm 5
Biểu tượng hồng môn 200
7
Gói 10 Tiên Đơn 1
Gói 10 Linh Đơn 1
200 vàng 1

Thử thách Ngày sẽ áp dụng cơ chế cộng dồn mỗi 2 ngày nếu không hoàn thành thử thách ngày. Các Võ Hiệp chỉ cần hoàn thành 1/7 thử thách ngay hôm nay sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng của 2 ngày trước đó (nếu 2 ngày trước đó các Võ Hiệp không hoàn thành thử thách ngày).

Phần thưởng Thử thách Tuần được làm mới qua các mốc

Mốc Phần thưởng Số lượng
1
Kết tinh linh đơn 50
Kết tinh Tiên Đơn 50
Kết tinh linh thạch 250
Kết tinh nguyệt thạch 250
3
Hộp kho báu đen hiếm 10
Biểu tượng hồng môn 350
100 vàng 2
Linh thạch 150
Nguyệt thạch 75
5
500 vàng 1
Gói 10 Tiên Đơn 3
Gói 10 Linh Đơn 3

Nâng cấp con dấu

Thay đổi giá nâng cấp con dấu.

Nâng cấp con dấu lên phẩm chất anh hùng

Nâng cấp con dấu lên phẩm chất huyền thoại

Nâng cấp con dấu lên phẩm chất cổ đại

Cửa hàng Thương Long

Xóa bỏ các vật phẩm trao đổi bằng Xu Vĩnh Hằng

Thêm các vật phẩm trao đổi bằng Hạt Cà Phê

Thêm các vật phẩm trong phần trao đổi

Cập nhật cửa hàng

Thương nhân KangCha tại Tháp Võ Thần

Xóa bỏ các vật phẩm trao đổi bằng Xu Thiên Lang

Thêm các vật phẩm trao đổi bằng Xu Chiến Hạm

Người trao đổi Kang Sang Young tại Tháp Võ Thần hoặc Chùa Công Đạo

Thương nhân tạp hóa Jin Seonghyeon tại Tháp Võ Thần hoặc Chùa Công Đạo

Mùa Thử thách Phong Ma Lục mới

Mùa thử thách Phong Ma Lục mới sẽ bắt đầu từ 07:00:00ngày 2022-09-07 và kết thúc vào 07:00:00 ngày 2022-10-05.

Mùa Thử thách Phong Ma Lục mới sẽ bao gồm 3 phụ bản Sảnh Khảo Thí Bang Namdo, Đền Danh Vọng Bang Namdo và Chính Điện Bang Thần Sơn.

Tiệc BNS và Bí Kíp Hồng Môn mùa mới

Tiệc BNS và Bí Kíp Hồng Môn mùa mới sẽ ra mắt cùng với bản cập nhật.