Từ 02.10 - 21.10: Ra Mắt Sự Kiện Cao Bồi Đấu Trí - Blade & Soul Vietnam

Từ 02.10 – 21.10: Ra Mắt Sự Kiện Cao Bồi Đấu Trí

Xin chào các Võ Hiệp,

Đấu súng bây giờ đã xưa rồi, giờ hãy cùng Garena Blade & Soul đấu trí thôi nào!

Chi tiết xin mời xem dưới đây!

Thời gian sự kiện

Sự kiện Cao Bồi Đấu Trí sẽ diễn ra từ 02.10 – 21.10.2022.

Chi tiết sự kiện

Để tham gia sự kiện, các Võ Hiệp cần đăng nhập vào LINK

Sau khi đăng nhập vào Link sự kiện, các Võ Hiệp sẽ thấy các nhiệm vụ sau.

 

Bảng nhiệm vụ sẽ lấy ngẫu nhiên 6 trong 12 nhiệm vụ sau đây:

Địa điểm Nhiệm vụ Lượt quay
Tự do Đăng nhập vào game 1 lần 1
Núi Sương Bạc Kho Băng Giá 2
Núi Sương Bạc Tế Đàn Thiên Mệnh
Thành phố Sát Thạch Vực Thần Khí
Thành phố Sát Thạch Điện Âm Phủ (Nhập môn/Cơ bản)
Làng Tiên Hà Rừng Thiên Thủy Kỳ Ảo
Đồng Bằng Thủy Nguyệt Căn Cứ Chi Viện Hỗn Loạn 3
Thành phố Sát Thạch Đền Danh Vọng Bang Namdo
Thành phố Sát Thạch Sảnh Khảo Thí Bang Namdo
Thành phố Sát Thạch Chính Điện Bang Thần Sơn
Thành phố Sát Thạch Đảo La Hán
Núi Sương Bạc Xưởng Vũ Khí Ngầm
Đồng Bằng Thủy Nguyệt Đoàn  Du Mục Thiên Không

Với mỗi nhiệm vụ hoàn thành các Võ Hiệp sẽ nhận được 1 lượt quay. Khi quay, các Võ Hiệp sẽ nhận được  ngẫu nhiên 1 con số từ 01 – 72.

Các con số trên bảng BINGO sẽ là ngẫu nhiên và được hệ thống đặt sẵn.

Nếu con số nhận được trùng với 1 con số trên bảng Bingo các Võ Hiệp sẽ nhận phần thưởng.

Khi đạt đủ 5 số cùng 1 hàng, Người chơi sẽ đạt mốc phần thưởng BINGO đầu tiên với phần thưởng sau:

Phần thưởng Số lượng
Nước Thánh Hộ Vệ Phán Quyết 20
Nước Thánh Hồng Môn Phán Quyết 20
Kết tinh Đá Thiên Định 15
Kết tinh Đá Ma Định 15
Túi Kết Tinh Đá Thiên Lãng 100

Khi tất cả các Số của BINGO được mở. Người chơi sẽ nhận được 1 phần thưởng đặc biệt.

Vật phẩm Số lượng
Trang phục Cowboy 1
Nón Cowboy 1

Lưu ý:

  • Mỗi số trên Bảng BINGO chỉ xuất hiện và nhận thưởng 1 lần duy nhất.
  • Số lượt quay sẽ reset khi sang ngày mới, hãy lưu ý sử dụng hết lượt quay của ngày hôm nay.
  • Phần thưởng BINGO đầu tiên và BINGO đặc biệt chỉ có thể nhận một lần duy nhất với mỗi tài khoản.

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và chuyển Sò ra Kim Cương tại trang: https://napthe.vn/.
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/.