Chi tiết bản cập nhật Thanh Âm Nhạc Sư - Blade & Soul Vietnam

Chi tiết bản cập nhật Thanh Âm Nhạc Sư

Xin chào các Võ Hiệp,

Hệ phái mới Nhạc sư và rất nhiều những tính năng hấp dẫn sẽ hạ cánh tới máy chủ Garena Blade & Soul Vietnam trong bản cập nhật tiếp theo.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết Siêu Cập Nhật ngay dưới đây nhé!

Nội dung

Hệ phái mới: Nhạc Sư

Hệ phái mới Nhạc Sư sẽ ra mắt trong bản cập nhật tiếp theo.

Tiên Ca

Đặc tính Tiên Ca

Kĩ năng nhánh Tiên Ca

Các kĩ năng có thể cường hóa

Nhạc phổ

Đặc tính Nhạc Phổ

Kĩ năng Nhánh Nhạc Phổ

Các kĩ năng có thể cường hóa

Phụ bản Phong Ma mới

Tàn Tích Hỗn Độn sẽ là phụ bản phong ma tiếp theo trong bản cập nhật mới.

Để tham gia phụ bản, các Võ Hiệp cần thực hiện nhiệm vụ sau trong thư nhiệm vụ (J)

Nhiệm vụ hàng ngày

Nhiệm vụ linh động

Vòng quay Thiên Tuế

Vé quay Vòng quay Thiên Tuế có thể nhận được khi chinh phục phụ bản Tàn Tích Hỗn Độn. Vé vòng quay Thiên Tuế có thể sử dụng tại vòng quay Thiên Tuế (Sảnh liên server F8) để nhận vật phẩm.

Các phần thưởng có thể nhận được tại Vòng Quay Thiên Tuế

 1. Rương Đá Đặc Trưng Tàn Tích Hỗn Độn
 2. Rương Huy Thạch Rực Lửa
 3. Đá Khởi Tạo Phần Thưởng Đặc Biệt Thiên Tuế
 4. Hộp Con Dấu Tàn Tích Hỗn Độn
 5. Rương 5 Kết Tinh Đá Thiên Tuế

Vật phẩm mới

Tinh cầu Thiên Quang

Tinh cầu Thiên Quang sẽ nhận được khi nâng cấp Tinh Cầu Nguyệt Quang hoàn thiện. Tinh cầu Thiên Quang có thể phong ấn để giao dịch.

Nâng cấp Tinh cầu Thiên Quang.

Nguyên liệu nâng cấp Tinh cầu Thiên Quang có thể nhận được khi hoàn thành Thử thách Tuần và sự kiện.

Trang sức Thiên Tuế

Nhẫn Thiên Tuế

Nhẫn Thiên Tuế có thể nhận được khi chinh phục phụ bản Tàn Tích Hỗn Độn.

Chỉ số Nhẫn Thiên Tuế

Kiếm Sư

Võ Sư

Pháp Sư

Cuồng Long

Sát thủ

Triệu hồi sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư

Xạ thủ

Đấu Sĩ

Cung thủ

Thiên Đạo Sư

Song kiếm sư

Nhạc Sư

Nâng cấp Nhẫn Thiên Tuế

Nhẫn Thiên Tuế +10 trở lên có thể cường hóa chắc chắn khi dùng Rương Đá Thiên Tuế Lấp Lánh

Có thể sử dụng Tinh hoa Thiên Tuế để thiết lập lại hiệu ứng Trang sức Thiên Tuế.

Trang sức Thiên Tuế có thể Luyện hóa từ Trang sức Thiên Đoạt (Trang sức Thiên Tuế khi đã cường hóa Nguyên khí sẽ không thể Luyện hóa)

Khuyên tai Thiên Tuế

Chỉ số Khuyên tai Thiên Tuế

Kiếm sư

Võ Sư

Pháp Sư

Cuồng Long

Sát thủ

Triệu hồi sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư

Xạ thủ

Đấu sĩ

Cung Thủ

Thiên Đạo Sư

Song kiếm sư

Nhạc Sư

Nâng cấp Khuyên tai Thiên Tuế

Khuyên tai Thiên Tuế +10 trở lên có thể cường hóa chắc chắn khi dùng Rương Đá Thiên Tuế Lấp Lánh.

Có thể sử dụng Tinh hoa Thiên Tuế để thiết lập lại hiệu ứng Trang sức Thiên Tuế.

Có thể luyện hóa Khuyên tai Thiên Tuế từ Khuyên tai Thiên Đoạt. (Trang sức Thiên Tuế khi đã cường hóa Nguyên khí sẽ không thể Luyện hóa)

Lưu ý:

Trang sức Thiên Tuế từ cấp 1 – 14 khi luyện hóa sẽ bị trừ 5 cấp.

Trang sức Thiên Tuế từ cấp 15 – 20 khi luyện hóa sẽ bị trừ 4 cấp.

Đá trang sức Thiên Tuế

Đá Tam Tuyền Thiên Tuế

Đá Tam Tuyền Thiên Tuế là đá trang sức để gắn vào Nhẫn Thiên Tuế

Nâng cấp Đá Tam Tuyền Thiên Tuế

Đá Tam Tuyền Thiên Tuế có thể phong ấn và giao dịch được.

Đá Phong Trì Thiên Đoạt

Đá Phong Trì Thiên Đoạt là đá trang sức dùng để gắn vào Khuyên tai Thiên Tuế

Nâng cấp Đá Phong Trì Thiên Tuế

Đá Phong Trì Thiên Tuế có thể phong ấn và giao dịch

Nguyên khí Asorak

Nguyên khí Asorak có thể nhận được khi chinh phục phụ bản Tàn Tích Hỗn Độn

Nguyên khí Asorak có thể chuyển hóa thành Đại Nguyên Khí Asorak

Nâng cấp Đại Nguyên Khí Asorak

Đại Nguyên Khí Đan Hà

Đại Nguyên Khí Đan Hà có thể chuyển hóa từ Nguyên Khí Đan Hà trong Chuyển Hóa

Cửa hàng Thương Long

Xóa bỏ các vật phẩm trao đổi bằng Hạt Cà Phê

Thêm các vật phẩm trao đổi bằng Xu Thanh Thủy

Tính năng

Hướng dẫn trang bị

Hướng dẫn trang bị có thể dùng để kiểm tra chi tiết của thiết bị và các vật liệu Cộng hưởng và Nâng cấp

Hướng dẫn trang bị có thể tìm thấy ở dưới cùng của túi đồ (I)

Chi tiết hướng dẫn trang bị

Hệ thống Thú Cưỡi

Thú cưỡi có thể được đặt vào Túi đồ -> Ngoại hình.

Có thể sử dụng thú cưỡi bằng tổ hợp phím Shift + G

Các Võ Hiệp, không thể sử dụng thù cưỡi trong trạng thái chiến đấu. Khi sử dụng thú cưỡi, Võ Hiệp sẽ có khinh công vô hạn.

Sự kiện nâng cấp Trang sức Thiên Lang

Các Tinh hoa Thiên Lang sẽ trở thành đồ cũ và chuyển đổi sang 1 loại Tinh hoa duy nhất dùng để nâng cấp Trang sức Thiên Lang.

Trang sức Thiên Lang sẽ nâng cấp có tỉ lệ thất bại trong bản cập nhật tiếp theo

Trao đổi Trang sức Thiên Đoạt

Trao đổi Trang sức Thiên Đoạt tại cửa hàng thương nhân Kang Sang Hee sẽ không cần thành tựu từ bản cập nhật tiếp theo.

Tính năng Thẻ Bài

Tính năng thẻ bài có thể tìm thấy tại ESC -> Danh Sách Đồ

Khi thu thập thẻ bài, nhân vật sẽ được công thêm chỉ số.

Các thẻ bài đã thu thập được sẽ được lưu trữ trong Túi Hoa Đào

Trao đổi Thẻ Bài Hồng Môn tại Cửa hàng  Thương Nhân Doc Cheobi tại Chùa Công Đạo và Cửa hàng Thương Nhân Rồng Jeon Seo Bi tại Tháp Võ Thần


Tính năng phân tách nhanh

Tính năng phân tách nhanh sẽ được cải tiến để phân tách được tối đa 10 vật phẩm cùng lúc.

 

Tính năng lưu trữ vật phẩm nhanh trong kho đồ

Tính năng lưu trữ vật phẩm hàng loạt sẽ lưu trữ tất cả vật phẩm trùng lặp từ Túi đồ (I) sang Rương đồ nếu rương còn chỗ trống.

Cộng hưởng vật phẩm

Cộng hưởng vật phẩm sẽ ở trong tính năng Hướng dẫn trang bị.

Chỉnh sửa Giao diện

Một số giao diện sẽ được cải thiện

Bản đồ (M)

Mở rộng Bản Đá

Bản Đá giờ đây có 2 trang thay vì 1 như trước

Con Dấu

Giờ đây có thể mở rộng tối đa 8 Trang Dấu thay vì 5 như trước

Giá mở rộng trang dấu thứ 6

Chỉnh sửa phần thưởng Thử thách ngày và Thử thách tuần

Phần thưởng thử thách ngày

Mốc 3 nhiệm vụ hàng ngày

Mốc 4 nhiệm vụ hàng ngày

Mốc 5 nhiệm vụ hàng ngày

Phần thưởng thử thách tuần

Mốc 2 nhiệm vụ hàng tuần

Mốc 3 nhiệm vụ hàng tuần

Mốc 4 nhiệm vụ hàng tuần

Mốc 5 nhiệm vụ hàng tuần

Phần thưởng Phụ bản Đặc Biệt

Sau khi hoàn thành bất kì nhiệm vụ linh động, người chơi có thể nhận thêm phần thưởng phụ bản đặc biệt tùy theo phụ bản đã hoàn thành.

Phần thưởng phụ bản đặc biệt sẽ là ngẫu nhiên đối với mỗi nhiệm vụ

Những phụ bản có 3 lần tích lũy phần thưởng đặc biệt cơ bản mỗi ngày: Đoàn du mục Thiên Không, Xưởng Vũ Khí Ngầm, Căn Cứ Chi Viện Hỗn Loạn, Sảnh khảo thí bang Namdo, Đền Danh Vọng bang Namdo, Chính Điện Bang Thần Sơn, Tàn tích hỗn độn. Đền Thiên Thủ La Hán sẽ có 1 lần tích lũy phần thưởng đặc biệt cơ bản mỗi ngày.

Sau khi sử dụng hết lần tích lũy cơ bản, các Võ Hiệp có thể sử dụng Đá Khởi Tạo Phần Thưởng Đặc Biệt để nhận thêm phần thưởng đặc biệt. Mỗi phụ bản khác nhau sẽ có các loại đá khởi tạo khác nhau. Đá Khởi Tạo có thể nhận được khi hoàn thành thử thách ngày.

Tạm đóng Đồng Linh Thạch

Đồng Linh Thạch sẽ tạm đóng để chỉnh sửa.

Đóng Rương Kho Báu

Rương Kho Báu sẽ được đóng khi bản cập nhật tiếp theo ra mắt.

Bách hóa thần bí

Bách hóa 1

Bách hóa 2

Bách hóa 3

Bách hóa 4

Bách hóa 5

Bách hóa 6

Phiếu bách hóa nhận được từ Bách Hóa Thần Bí có thể sử dụng để đổi vật phẩm tại cửa hàng Thương nhân Kang Sang Hee tại Tháp Võ Thần hoặc Chùa Công Đạo

Cân bằng hệ phái

Ngự kiếm

 • Trong kỹ năng Đẩy Vai, thêm hiệu ứng ‘Thiệt Hại’.
 • Hiệu ứng Thiệt hại Đẩy Vai áp dụng giảm 30% hiệu quả khi áp dụng cho PVP.

Pháp Sư

Siêu Nhiệt

 • Trong khi sử dụng Sóng Xung Kích[1] Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Kỹ năng Khí Thượng, đã khắc phục để hủy bỏ kỹ năng nếu bị tấn công bất ngờ bởi các kỹ năng khác.
 • Trong khi sử dụng Sóng Xung Kích[1] Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Kỹ năng Khí Thượng, đã khắc phục để không thể sử dụng các kỹ năng khác.”
 • Khắc phục sự cố không thao tác được kỹ năng tóm phía sau Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Đơn giản hóa > Hỏa Ảnh
 • Khắc phục sự cố kỹ năng Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Context > Vùng Lửa chậm hơn trong context cao hơn so với kỹ năng Hỏa Thảo
 • Chỉnh sửa thời gian hồi chiêu của Pháp Sư > Chung > Trói Hồn(3-1) thành 60 giây (khi sử dụng Vệ hồn là 45 giây)
 • Đã chỉnh sửa lỗi không xuất hiện bình thường của Pháp Sư > Siêu Nhiệt/Cực Hàn > Biểu diễn kỹ năng ngoại hình.
 • Đã tăng sát thương của Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Lửa Bùng Nổ(1-2) / Lửa Bùng Nổ(1-3)
  – Lửa Bùng Nổ(1-2): 400 –> 800
  – Lửa Bùng Nổ(1-3): 350 –> 600″
 • Đã Thay đổi hệ số PVP/Tiêu chuẩn của Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Lửa Bùng Nổ
  – PVP: 0.3 / Tiêu chuẩn: 0.5″
  Đã tăng chỉ số sát thương cộng thêm của Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Các vũ khí dưới đây.
 • Đã thay đổi một phần chức năng của Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Hồn hiệu Cửu Thiên, Phong Thổ, Vũ Dương.
  – Hiện Có : Giảm 1 giây thời gian hồi chiêu Thảm Lửa, Mưa sao Băng mỗi khi đánh chính xác Sóng Nổ Nhiệt
  – Thay Đổi : Giảm 2 giây thời gian hồi chiêu Thảm Lửa, Mưa sao Băng mỗi khi đánh chính xác Sóng Nổ Nhiệt”
 • Đã chỉnh sửa lỗi bị phản lại thêm 1 lần với mỗi lần xuất chiêu võ công Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Sóng Nổ Nhiệt
 • Đã thêm chức năng 600 sát thương cộng thêm khi đánh chính xác Pháp Sư > Siêu Nhiệt > 5 lần liên tiếp.
 • Đã thay đổi để cho phép thiết lập lại thời gian hồi chiêu của võ công Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Mưa Thiên Thạch.
 • Đã Thay đổi chức năng của Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Sốc Lửa
  – Hiện Có : Có thể thi triển Hoả Cầu ngay lập tức khi đánh chính xác kẻ địch đang ở trạng thái Bỏng
  – Thay Đổi : Có thể thi triển Hoả Cầu ngay lập tức khi đánh chính xác kẻ địch”
 • Đã Thay đổi chức năng của võ công Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Hoả Cầu
  – Hiện Có : Lập tức thi triển mà không tiêu hao Nội lực 1 lần khi đánh chính xác
  – Thay Đổi : Lập tức thi triển mà không tiêu hao Nội lực 1 lần khi đánh chính xác trong Sơn Hỏa”
 • Đã Thay đổi chức năng của võ công Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Thảm Lửa
  – Xóa bỏ: Xoá bỏ hiệu ứng Bỏng
  – Thêm:
  1) Giảm 5 giây thời gian hồi chiêu Hoả Cầu khi sử dụng
  2) Kéo dài 1 giây Bỏng mỗi khi đánh trúng địch ở trạng thái Bỏng”
  Đã Thay đổi chức năng của võ công Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Mưa Sao Băng.
  – Xóa bỏ: Xoá bỏ chức năng cường hoá khi cộng dồn 5 Hoả Khí
  – Thêm:
  1) Khi không có mục tiêu thì thi triển ở 30m phía trước và không bay lên không trung
  2) 15 giây Bỏng lên kẻ địch khi đánh trúng”
 • Đã Thay đổi võ công Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Sóng Nhiệt như sau.
  – 2-1: Thay đổi chức năng của võ công ‘Sóng Nhiệt’ khi lựa chọn đặc tính ‘Ngòi Nổ Lớn’ từ ‘Hất Ngã 3 gấy’ thành ‘ Choáng 2 giây’”
 • Đã chỉnh sửa lỗi ngăn cản sử dụng nội dung Sóng Nhiệt do hiện nút Giải trừ Sơn Hoả lên đầu tiên trong chế độ Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Đơn Giản Hoá.
 • Đã loại bỏ võ công ‘Hoả Cầu’, ‘Sốc Lửa’ ra khỏi danh sách kỹ năng Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Đơn Giản Hoá.
 • Đã Thay đổi để có thể sử dụng võ công Hoả Cầu trong Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Tự động Chiến đấu.
 • Đã Thay đổi để có thể sử dụng võ công Sóng Nổ Nhiệt trong Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Tự động Chiến đấu.
 • Thay đổi hiệu ứng Hồn hiệu Tội Lỗi
  Giảm 20 giây thời gian phục hồi Mưa Thiên Thạch Với tỷ lệ nhất định khi sử dụng Thảm Lửa, Mưa Sao Băng
 • Thay đổi hiệu ứng Hồn hiệu Địch thủ
  Hiệu ứng Đối thủ trong 5 giây khi sử dụng Mưa Thiên Thạch
  Sát thương cộng thêm tương đương 400% Lực Tấn Công khi đánh trúng bằng Hỏa Long Chưởng, Hỏa Long Chưởng Tối Thượng trong hiệu ứng Đối thủ
  Sát thương cộng thêm tương đương 600% Lực tấn công khi đánh trúng Lửa Bùng Nổ trong hiệu ứng Đối thủ
 • Thay đổi hiệu ứng Hồn hiệu vô hạn
  Giảm 10 giây thời gian phục hồi Sốc Lửa khi sử dụng Thảm Lửa, Mưa Sao Băng
  Giảm 10 giây thời gian phục hồi Thảm Lửa, Mưa Sao Băng khi sử dụng Hỏa Long Công
  Hiệu ứng Đối thủ trong 5 giây khi sử dụng Mưa Thiên Thạch”
  Đã thay đổi điều kiện giảm thời gian hồi phục Hỏa Cầu của kỹ năng Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Thảm Lửa từ ‘khi sử dụng’ thành ‘khi đánh trúng’
  Trong hiệu ứng Pháp Sư > Siêu Nhiệt > Trân Mộc/ Vô Địch/ Hồn hiệu Vô Thiên

Cực Hàn

 • Khi sử dụng Sóng Xung Kích Pháp Sư > Bom Nội Năng > Điều kiện sử dụng đã được Thay Đổi.
  Thay Đổi thành phím F khi sử dụng Pháp Sư > Bom Nội Năng .
  Thay Đổi bằng 0.5 giây thời gian sử dụng kĩ năng Bom Nội Năng.
  Thêm hiệu ứng Hoại Tử trong 4 giây.
  Thay Đổi Pháp Sư > Bom Nội Năng > Vô Hợp Xướng thành Nổ Khí
 • Hệ số PVP kỹ năng Sương Giá : 0.25 -> 0.05
 • Hệ số PVP kỹ năng Băng Xoáy : 0.2 -> 0.03
 • Hệ số PVP kỹ năng Thảm Băng : 0.2 -> 0.03
 • Sát thương của kỹ năng Pháp Sư > Cực Hàn > Bạch Băng/Bạch Băng Tối Thượng giảm
 • Sát thương của kỹ năng Pháp Sư > Cực Hàn > Mưa Băng/Mưa Băng Tối Thượng giảm
 • Sát thương của kỹ năng Pháp Sư > Cực Hàn > Băng Cầu/Băng Cầu Tối Thượng giảm
 • Giảm 10 giây  -> 5 giây thời gian hồi chiêu Cường Hàn Khí khi phản công thành công
 • Giảm thời gian hồi chiêu chung của võ công Pháp Sư > Cực Hàn > Mãnh Hàn(1-2) > Mưa Băng, Mưa Băng Tối Thượng : 1 giây -> 0,7 giây
 • Đã thay đổi hệ số tiêu chuẩn của võ công Pháp Sư > Cực Hàn > Mãnh Hàn(1-2) > Mưa Băng, Mưa Băng Tối Thượng 0.5 – 1
 • Đã thay đổi lượng nội lực tiêu hao của các võ công Pháp Sư > Cực Hàn > Mãnh Hàn(1-2) > Mưa Băng, Mưa Băng Tối Thượng. Tiêu hao 2 nội lực -> 1 nội lực
 • Đã thay đổi lượng nội lực tiêu hao của các võ công Pháp Sư > Cực Hàn > Mãnh Hàn(1-2) > Mưa Băng, Mưa Băng Tối Thượng. Tiêu hao 2 nội lực -> 1 nội lực
 • Đã thay đổi hệ số tiêu chuẩn của võ công Pháp Sư > Cực Hàn > Thảm Băng(5-1) > Thảm Băng từ 1 thành 0.1
 • Đã thay đổi hệ số tiêu chuẩn của võ công Pháp Sư > Cực Hàn > Hàn Khí Địa Cực(5-2), Bão Tuyết(5-3) > Băng Xoáy từ 1 thành 0.2
 • Vùng Băng Giá đặc tính 1-1: Đã xóa hiệu ứng Kéo về trung tâm trong 5 giây
 • Vùng Băng Giá đặc tính 3-3: Đã xóa hiệu ứng Tê Cóng trong 5 giây

Âm Dương

 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Nộ Vân : 0.35 -> 0.32
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Sét Liên Hoàn : 0.37 -> 0.34
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Nộ Hồn : 0.12 -> 0.115
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Pháo Sáng : 0.2 -> 0.185
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Trường Điện Lực : 0.5 -> 0.46
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Bão Sét từ 0,15 thành 0,095.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Sóng Bộc Phá từ 0,14 thành 0,095.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Lôi Tụ Cước từ 0,17 thành 0,125.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Lôi Tụ Cước Tối Thượng từ 0,17 thành 0,125.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Trường Lôi Tụ từ 0,27 thành 0,21.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Trường Lôi Tụ Tối Thượng từ 0,27 thành 0,21.

Cuồng Long

Hắc Ám

 • Đã thay đổi hệ số PVP của võ công Cuồng Long > Hắc Ám > ‘Hành Quyết’ từ 0,1 thành 0,07.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của võ công Cuồng Long > Hắc Ám > ‘Cuồng Phong’ từ 0,4 thành 0,2.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của võ công Cuồng Long > Hắc Ám > ‘Cuồng Phong Tối Thượng’ từ 0,4 thành 0,2.

Thái Sơn

 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng ‘Tàn Phá’ từ 0,15 thành 0,105.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng ‘Thịnh Nộ’ từ 0,5 thành 0,25.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng ‘Bổ Rìu’ từ 0,4 thành 0,28.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng ‘Bổ Rìu Tối Thượng’ từ 0,4 thành 0,28.

Song Nguyệt

 • Đã thay đổi hệ số cá nhân của võ công Cuồng Long > Song Nguyệt > ‘Dồn Dập’ từ 0,2 thành 0,16.
 • Đã thay đổi hệ số cá nhân của võ công Cuồng Long > Song Nguyệt > ‘Phun Trào’ từ 0,35 thành 0,28.

Triêu Hồi Sư

Thiên Nhiên

 • Đã thay đổi hệ số PVP của kỹ năng Triệu Hồi Sư > Thiên Nhiên > ‘Hoa Hướng Dương’ từ 0,25 thành 0,2.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kỹ năng Triệu Hồi Sư > Thiên Nhiên > ‘Siêu Hoa Hướng Dương’ từ 0,25 thành 0,2.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kỹ năng Triệu Hồi Sư > Thiên Nhiên > ‘Hoa Hướng Dương Tối Thượng’ từ 0,25 thành 0,2.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kỹ năng Triệu Hồi Sư > Thiên Nhiên > ‘Tia Sáng Mặt Trời’ từ 0,3 thành 0,21.

Ảo Ảnh

 • Thay thế icon đặc trưng ‘Đập Vỡ’ bằng icon kỹ năng ‘Sừng Sộ’
 • Đã thâm hiệu ứng Tích Tụ 1800 Kìm Hãm trong kĩ năng Bong Bóng Ném.
 • Đã thay đổi thời gian hồi chiêu võ công Bong bóng ném từ 9 giây thành 45 giây.
 • Đã loại bỏ hiệu ứng Tích Tụ cực lớn chỉ số Kìm Hãm trong hiệu ứng võ công Mèo Mìn.
 • Đã thêm mục Luyện tập Tiếp sức võ công ‘Mèo Mìn’ làm đặc tính thứ 5.
 • Kĩ năng ‘Mèo Mìn’ khi luyện tập đặc tính ‘Cải thiện sức nổ’ được thay đổi thành Kĩ năng có thể thi triển trong khi bị Kìm Hãm.
 • Đã điều chỉnh tăng sát thương Kĩ năng ‘Mèo Mìn’ mang đặc tính ‘Cái thiện sức nổ’ từ 3000>30000%.
 • Tiếp thu võ công ‘Mèo Mìn’ ở hình thái Hiện Có khi luyện tập đặc tính ‘Nghiên Cứu Đạn Dược / Dính Chặt’.
 • Đã thêm hiệu ứng hồi phục 1 Nội năng vào Kĩ năng Vèo Vèo.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kỹ năng Triệu Hồi Sư > Ảo Ảnh > ‘Nhanh Như Chớp’ từ 0,2 thành 0,14.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kỹ năng Triệu Hồi Sư > Ảo Ảnh > ‘Sừng Sộ’ từ 0,16 thành 0,12.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kỹ năng Triệu Hồi Sư > Ảo Ảnh > ‘Mèo Mìn’ từ 0,4 thành 0,24.

Thuật Sư

Thần Chú

 • Đã khắc phục sự cố Người Thi Triển của kỹ năng Thuật Sư > Thần Chú > Hấp Thụ Chính Khí có thể di chuyển.

Khí Công Sư

Tuần Hoàn

 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Khí Công Sư > Tuần Hoàn > ‘Băng Luân’ từ 0,25 thành 0,175.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Khí Công Sư > Tuần Hoàn > ‘Bão Băng’ từ 0,3 thành 0,24.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Khí Công Sư > Tuần Hoàn > ‘Vụ Nổ Băng Hà’ từ 0,2 thành 0,13.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Khí Công Sư > Tuần Hoàn > ‘Băng Xoáy’ từ 0,35 thành 0,26.

Xạ Thủ

Hỏa Lực

 • Đã thay đổi hệ số PVP của kỹ năng Xạ thủ > Hỏa Lực > ‘Bắn Liên Hoàn’ từ 0,3 thành 0,18.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kỹ năng Xạ thủ > Hỏa Lực > ‘Bắn Liên Hoàn Tối Thượng’ từ 0,3 thành 0,18.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kỹ năng Xạ thủ > Hỏa Lực > ‘Đạn Khuếch Tán’ từ 0,25 thành 0,125.
 • Đã thay đổi hệ số cá nhân của võ công Xạ thủ > Hỏa Lực > ‘Nổ Bung’ từ 0,23 thành 0,184.

Ma Đạn

 • Thay Đổi hiệu ứng của Hồn hiệu Tuyệt Tác.
 • Khi đánh trúng Đạn Vực Thẳm, Thay Đổi hiệu ứng bằng cách tăng 4 giây hiệu ứng Tâm Liên, hiệu ứng Siêu Vực Sâu
 • Các hiệu ứng Vô Thượng, Vô Thế, Hồn hiệu Vô Địch cũng thay đổi theo
 • Đã thay đổi hệ số PVP của võ công Xạ thủ > Ma Đạn > ‘Tốc Xạ’ từ 0,25 thành 0,15.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của võ công Xạ thủ > Ma Đạn > ‘Tốc Xạ Tối Thượng’ từ 0,25 thành 0,15.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của võ công Xạ thủ > Ma Đạn > ‘Mộng Tưởng’ từ 0,25 thành 0,175.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của võ công Xạ thủ > Ma Đạn > ‘Mộng Tưởng Tối Thượng’ từ 0,25 thành 0,175.

Phản Chiếu

 • Hiệu ứng Xạ thủ > Phản Chiếu> Hồn hiệu Sinh Diệt đã được thay đổi.
  Tăng 1 giây Choáng khi đánh chính xác Phát Bắn Nở Rộ
  Tăng 1 giây Hất Ngã khi đánh chính xác Nổ Liên Kết”
 • Đã thay đổi hệ số cá nhân của võ công Xạ thủ > Phản Chiếu > ‘Pháo Nhật Quang’ từ 0,15 thành 0,075.
 • Đã thay đổi hệ số cá nhân của võ công Xạ thủ > Phản Chiếu > ‘Pháo Nhật Quang Tối Thượng’ từ 0,15 thành 0,075.
 • Đã thay đổi hệ số cá nhân của võ công Xạ thủ > Phản Chiếu > ‘Pháo Nhật Quang Ảo Ảnh’ từ 0,15 thành 0,075.
 • Đã thay đổi hệ số cá nhân của võ công Xạ thủ > Phản Chiếu > ‘Pháo Nhật Quang Tối Thượng Ảo Ảnh’ từ 0,15 thành 0,075.
 • Đã thay đổi hệ số cá nhân của võ công Xạ thủ > Phản Chiếu > ‘Bắn Liên Hoàn’ từ 0,06 thành 0,03.
 • Đã thay đổi hệ số cá nhân của võ công Xạ thủ > Phản Chiếu > ‘Bắn Liên Hoàn Tối Thượng’ từ 0,06 thành 0,03.
 • Đã thay đổi hệ số cá nhân của võ công Xạ thủ > Phản Chiếu > ‘Bắn Liên Hoàn Ảo Ảnh’ từ 0,06 thành 0,03.
 • Đã thay đổi hệ số cá nhân của võ công Xạ thủ > Phản Chiếu > ‘Pháo Nhật Quang Ảo Ảnh’ từ 0,06 thành 0,03.
 • Đã thay đổi hệ số cá nhân của võ công Xạ thủ > Phản Chiếu > ‘Oanh Tạc Đường Quyền’ từ 0,05 thành 0,035.
 • Đã thay đổi hệ số cá nhân của võ công Xạ thủ > Phản Chiếu > ‘Súng Xạ Kích’ từ 0,12 thành 0,084.
 • Đã thay đổi hệ số cá nhân của võ công Xạ thủ > Phản Chiếu > ‘Súng Xạ Kích Tối Thượng’ từ 0,12 thành 0,084.

Đấu sĩ

Huyết Khí

 • Đã thay đổi hệ số cá nhân của võ công Đấu Sĩ > Huyết Khí > ‘Thế Đơn’ từ 0,25 thành 0,175.
 • Đã thay đổi hệ số cá nhân của võ công Đấu Sĩ > Huyết Khí > ‘Thế Đơn Tối Thượng’ từ 0,25 thành 0,175.

Thiên Kiếm

 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Đấu Sĩ > Huyết Khí > ‘Múa Kiếm’ từ 0,45 thành 0,33.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Đấu Sĩ > Huyết Khí > ‘Thiên Kiếm Thuật’ từ 0,4 thành 0,32.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Đấu Sĩ > Thiên Kiếm > ‘Nguyệt Dạ’ từ 0,25 thành 0,2.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Đấu Sĩ > Thiên Kiếm > ‘Nguyệt Dạ Tối Thượng’ từ 0,25 thành 0,2.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Đấu Sĩ > Thiên Kiếm > ‘Quang Kiếm’ từ 0,35 thành 0,09.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Đấu Sĩ > Thiên Kiếm > ‘Nhật Nguyệt Kiếm Khí’ từ 0,2 thành 0,14.

Viêm Đế

 • Khi áp dụng đặc trưng Đặc trưng của thần[1-1] >, được Thay Đổi để kỹ năng Tàn Lửa hiển thị trong danh sách kỹ năng Thay Đổi.
 • Hiệu ứng kỹ năng Viêm Địa Chấn được Thay Đổi. Hiệu ứng Hoại Tử trong 4 giây
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng ‘Kiếm Khí Đế Vương’, ‘Kiếm Khí Quân Vương’ từ 0,07 thành 0,05.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Đấu Sĩ > Viêm Đế > ‘Vũ Điệu Rồng Thiêng’, ‘Vũ Điệu Rồng Thiêng’ từ 0,035 thành 0,024.
 • Đấu Sĩ > Viêm Đế > ‘Viêm Đế: Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Chấp Niệm’ từ 0,035 thành 0,024.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Đấu Sĩ > Viêm Đế > ‘Liên Hoa Kích’ từ 0,07 thành 0,05.
 • Đã thay đổi hệ số PVP của kĩ năng Đấu Sĩ > Viêm Đế > ‘Liên Hoa Kích’ Lôi Quang’ từ 0,07 thành 0,05.

Cung thủ

Cuồng Phong

 • Đã thay đổi hệ số cá nhân hiện có của võ công Cung Thủ > Cuồng Phong > <X>Oanh Tạc từ 0,1 thành 0,065.
 • Đã thay đổi hệ số cá nhân hiện có của võ công Cung Thủ > Cuồng Phong > <F>Đại Phong từ 0,3 thành 0,12.
 • Đã thay đổi hệ số cá nhân hiện có của võ công Cung Thủ > Cuồng Phong > <F>Chuyên Gia từ 0,3 thành 0,12.
 • Đã thay đổi hệ số cá nhân hiện có của võ công Cung Thủ > Cuồng Phong > <F>Bắn Tịnh Tiến từ 0,2 thành 0,1.
 • Đã thay đổi thời gian hồi chiêu của võ công Cung Thủ > Cuồng Phong > Bom Khói > <Tab>Bom Khói thành 45 giây.
 • Đã thay đổi thời gian hồi chiêu của võ công Cung Thủ > Cuồng Phong > Bom Khói > <Tab>Bom Khói thành không thể khởi tạo.
 • Đã điều chỉnh hệ số năng lực cân bằng võ công Cung Thủ > Cuồng Phong > Bắn Ba Lần Tối Thượng0.6, thành 0.25

Thiên Đạo Sư

Ngân Hà

 • Thêm kỹ năng Thiên đạo sư > Ngân Hà > Tinh Quang
 • Hiệu ứng Thiệt Hại trong 15 giây
 • Xuyên Phòng Thủ, Phản Đòn
 • Không thể làm mới thời gian hồi
 • Điều kiện sử dụng: Trong khi sử dụng Lá Chắn Thời Không

Bão Sấm

 • Thêm kỹ năng Thiên Đạo Sư > Bão Sấm > ‘Phóng Lao Sét’
  Hiệu ứng Hoại Tử trong 4 giây
  Xuyên Phòng Thủ, Phản Đòn
  Không thể làm mới thời gian hồi
  Điều kiện sử dụng: Trong khi sử dụng Lôi Nhãn

Những lỗi trong bản cập nhật

 • Một số ngoại hình vũ khí không thể chuyển đổi sang Ngoại hình vũ khí của hệ phái Nhạc Sư.
 • Lỗi hình ảnh một số ngoại hình vũ khí của Nhạc Sư
 • Cửa hàng Nghĩa Hiệp Đoàn và Cửa hàng Trao đổi Xu Phụ bản Huyền Thoại đang tạm đóng để hoàn thiện
 • Phụ bản sự kiện Giải Đấu Khinh Công Thiên Hạ Tối Thượng đang tạm đóng để hoàn thiện
 • Hiển thị lỗi một số thành tựu của hệ phái Nhạc Sư
 • Đá Thiên Lãng mới không thể chuyển hóa thành Kết tinh Đá Thiên Lãng mới

Để sử dụng Đá Thiên Lãng cũ sang Kết Tinh Đá Thiên Lãng mới, các Võ Hiệp cần đổi từ Đá Thiên Lãng Cũ sang Kết tinh Đá Thiên Lãng Cũ

Sau đó, đổi từ Kết tinh Đá Thiên Lãng Cũ sang Kết tinh Đá Thiên Lãng mới.

Nếu Võ Hiệp sở hữu Đá Thiên Lãng mới, hãy đợi cho tới bản vá tiếp theo.