Từ 10.11 - 06.12: Sự Kiện Hành Trình Tái Xuất - Blade & Soul Vietnam

Từ 10.11 – 06.12: Sự Kiện Hành Trình Tái Xuất

Xin chào các Võ Hiệp,

Sự kiện Hành Trình Tái Xuất đã quay trở lại cùng với các vật phẩm hấp dẫn để hỗ trợ tới các Võ Hiệp rồi đây.

Chi tiết sự kiện các Võ Hiệp hãy xem bài dưới đây nhé!

Thời gian sự kiện

Sự kiện Hành Trình Tái Xuất – 5 Năm Đại Thử Thách sẽ diễn ra từ 13.09 – 04.10

Chi tiết sự kiện

Để tham gia sự kiện, các Võ Hiệp cần đăng nhập vào LINK

Sau khi đăng nhập vào trang sự kiện, các Võ Hiệp sẽ thấy những Combo như sau.

Gói Tân Binh Mới Nổi

Giá: Miễn Phí

Lưu ý:

  • Gói Tân Binh Mới Nổi được áp dụng cho tài khoản tạo nhận vật từ ngày 01.08.2021 và đã hoàn thành nhiệm vụ Cảnh 11 chương 15.
  • Võ Hiệp chỉ có thể mua gói này 1 lần trong suốt sự kiện.

Gói Cựu Binh Tái Xuất 

Giá: Miễn phí

Lưu ý:

  • Gói Cựu Binh Tái Xuất được áp dụng cho tài khoản tạo nhận vật từ ngày 25.08.2017 và đạt cấp 60 HM20.
  • Võ Hiệp chỉ có thể mua gói này 1 lần trong suốt sự kiện.

Gói Tân Binh Nhập Hội

Giá: Miễn Phí

Lưu ý:

  • Gói Tân Binh Nhập Hội được áp dụng cho tài khoản chưa đăng nhập vào Game từ 01.01.2020
  • Võ Hiệp chỉ có thể mua gói này 1 lần trong suốt sự kiện.

Gói Giang Hồ Thức Tỉnh

Giá: 55.000 Kim Cương

Lưu ý: Võ Hiệp chỉ được mua combo này tối đa 01 lần

Gói Giang Hồ Bừng Tỉnh

Giá: 55.000 Kim Cương

Lưu ý: Võ Hiệp chỉ được mua combo này tối đa 01 lần

Gói Siêu Tăng Cấp

Giá: 15.000 Kim Cương

Lưu ý: Võ Hiệp chỉ được mua combo này tối đa 01 lần

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang: https://napthe.vn/.
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/.