Từ 12.11 - 18.11: Siêu Khuyến Mãi Xu Bách Hóa - Blade & Soul Vietnam

Từ 12.11 – 18.11: Siêu Khuyến Mãi Xu Bách Hóa

Xin chào các Võ Hiệp,

Cùng đồng hành với bản cập nhật Thanh Âm Nhạc Sư và sự trở lại của tính năng Bách Hóa Thần Bí, Garena Blade and Soul Việt Nam xin gửi tới các Võ Hiệp các Gói Siêu Khuyến Mãi Xu Bách Hóa siêu hấp dẫn.

Chi tiết sự kiện hãy xem bài dưới đây nhé!

Thời gian sự kiện

Siêu Khuyến Mãi Xu Bách Hóa được mở bán từ 12.11 – 18.11.2022.

Chi tiết sự kiện

Địa điểm bán: Cửa hàng Kim Cương F9.

Khi vào cửa hàng Kim Cương F9, các Võ Hiệp sẽ thấy các Gói Khuyến Mãi Xu Bách Hóa được bán như sau.

Gói 25 Xu Bách Hóa

Giá: 7,500 Kim Cương

Lưu ý: Các Võ Hiệp chỉ có thể mua combo này tối đa 10 lần 

Gói 55 Xu Bách Hóa

Giá: 14,500 Kim Cương

Lưu ý: Các Võ Hiệp chỉ có thể mua combo này tối đa 5 lần 

Gói 125 Xu Bách Hóa

Giá: 32,500 Kim Cương

Lưu ý: Các Võ Hiệp chỉ có thể mua combo này tối đa 2 lần 

Gói Xu Bách Hóa và Phiếu Vào Lại Xu Bách Hóa

Giá: 137,500 Kim Cương

Lưu ý: Các Võ Hiệp chỉ có thể mua combo này tối đa 1 lần 

Gói Xu Bách Hóa thường

Gói Xu Bách Hóa được mở bán từ 11.11 – 14.12.2022.

Gói 100 Xu Bách Hóa

Giá: 35,000 Kim Cương

Lưu ý: Các Võ Hiệp chỉ có thể mua combo này không giới hạn

Xu Bách Hóa

Giá: 350 Kim Cương

Lưu ý: Các Võ Hiệp chỉ có thể mua combo này không giới hạn

Phiếu Vào Lại Bách Hóa

Giá: 500 Kim Cương

Lưu ý: Các Võ Hiệp chỉ có thể mua combo này không giới hạn

 

  • Các liên kết cần thiết

    • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang: https://napthe.vn/
    • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/