Thông báo Archives - Blade & Soul Vietnam

Thông báo

Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 11.06 từ 7h00 sáng

Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 11.06 từ 7h00 sáng

Xin chào các Võ hiệp, Vào sáng sớm ngày mai, máy chủ Blade & Soul sẽ tạm đóng lại để tiến hành bảo trì hệ thống theo định kỳ. Đây là lần bảo trì định kỳ, không cập nhật thêm tính năng mới. Thời gian bảo trì Dự kiến từ 07h00 – 10h30 ngày 11.06.2019 *Lưu…

Xem thêm
Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 04.06 từ 7h00 sáng

Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 04.06 từ 7h00 sáng

Xin chào các Võ hiệp, Vào sáng sớm ngày mai, máy chủ Blade & Soul sẽ tạm đóng lại để tiến hành bảo trì hệ thống theo định kỳ. Đây là lần bảo trì định kỳ, không cập nhật thêm tính năng mới. Thời gian bảo trì Dự kiến từ 07h00 – 11h00 ngày 04.06.2019 *Lưu…

Xem thêm
Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 29.05 từ 6h00 sáng

Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 29.05 từ 6h00 sáng

Xin chào các Võ hiệp, Vào sáng sớm ngày mai, máy chủ Blade & Soul sẽ tạm đóng lại để tiến hành bảo trì hệ thống theo định kỳ. Đây là lần bảo trì định kỳ, không cập nhật thêm tính năng mới. Thời gian bảo trì Dự kiến từ 06h00 – 10h00 ngày 29.05.2019 *Lưu…

Xem thêm
Hướng dẫn sử dụng bộ cài đặt đầy đủ Blade & Soul

Hướng dẫn sử dụng bộ cài đặt đầy đủ Blade & Soul

Xin chào các Võ hiệp, Trong bài viết này, chúng tôi xin được hướng dẫn các Võ hiệp cách sử dụng bộ cài đặt đầy đủ Blade & Soul. Tải về Các Võ hiệp vào đường dẫn sau đây (Link) và chọn Tải bộ cài đầy đủ như trong hình dưới. Sau khi quá trình tải…

Xem thêm
Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 14.05 từ 7h00 sáng

Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 14.05 từ 7h00 sáng

Xin chào các Võ hiệp, Vào sáng sớm ngày mai, máy chủ Blade & Soul sẽ tạm đóng lại để tiến hành bảo trì hệ thống theo định kỳ. Đây là lần bảo trì định kỳ, không cập nhật thêm tính năng mới. Thời gian bảo trì Dự kiến từ 07h00 – 12h00 ngày 14.05.2019 *Lưu…

Xem thêm