Thông báo Archives - Page 2 of 23 - Blade & Soul Vietnam

Thông báo

Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 06.08 từ 7h00 sáng

Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 06.08 từ 7h00 sáng

Xin chào các Võ hiệp, Vào sáng sớm ngày mai, máy chủ Blade & Soul sẽ tạm đóng lại để tiến hành bảo trì hệ thống theo định kỳ. Đây là lần bảo trì định kỳ, không cập nhật thêm tính năng mới. Thời gian bảo trì Dự kiến từ 07h00 – 11h00 ngày 06.08.2019 *Lưu…

Xem thêm
Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 30.07 từ 7h00 sáng

Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 30.07 từ 7h00 sáng

Xin chào các Võ hiệp, Vào sáng sớm ngày mai, máy chủ Blade & Soul sẽ tạm đóng lại để tiến hành bảo trì hệ thống theo định kỳ. Đây là lần bảo trì định kỳ, không cập nhật thêm tính năng mới. Thời gian bảo trì Dự kiến từ 07h00 – 11h00 ngày 30.07.2019 *Lưu…

Xem thêm
Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 16.07 từ 7h00 sáng

Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 16.07 từ 7h00 sáng

Xin chào các Võ hiệp, Vào sáng sớm ngày mai, máy chủ Blade & Soul sẽ tạm đóng lại để tiến hành bảo trì hệ thống theo định kỳ. Đây là lần bảo trì định kỳ, không cập nhật thêm tính năng mới. Thời gian bảo trì Dự kiến từ 07h00 – 11h00 ngày 16.07.2019 *Lưu…

Xem thêm
Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 09.07 từ 7h00 sáng

Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 09.07 từ 7h00 sáng

Xin chào các Võ hiệp, Vào sáng sớm ngày mai, máy chủ Blade & Soul sẽ tạm đóng lại để tiến hành bảo trì hệ thống theo định kỳ. Đây là lần bảo trì định kỳ, không cập nhật thêm tính năng mới. Thời gian bảo trì Dự kiến từ 07h00 – 11h00 ngày 09.07.2019 *Lưu…

Xem thêm
Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 02.07 từ 7h00 sáng

Bảo trì Định kỳ máy chủ ngày 02.07 từ 7h00 sáng

Xin chào các Võ hiệp, Vào sáng sớm ngày mai, máy chủ Blade & Soul sẽ tạm đóng lại để tiến hành bảo trì hệ thống theo định kỳ. Đây là lần bảo trì định kỳ, không cập nhật thêm tính năng mới. Thời gian bảo trì Dự kiến từ 07h00 – 11h00 ngày 02.07.2019 *Lưu…

Xem thêm