Tính năng Archives - Page 2 of 9 - Blade & Soul Vietnam

Tính năng

Những tính năng mới trong bản cập nhật Cuồng Long Song Nguyệt

Những tính năng mới trong bản cập nhật Cuồng Long Song Nguyệt

Xin chào các Võ hiệp, Tháng 04.2020 này, bản Big Update Cuồng Long Song Nguyệt sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Cùng với đó sẽ là rất nhiều tính năng mới để các Võ hiệp khám phá. Sau đây là chi tiết về những tính năng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật. -*- Cuồng…

Xem thêm
Những tính năng mới trong bản cập nhật Kho Số 0

Những tính năng mới trong bản cập nhật Kho Số 0

Xin chào các Võ Hiệp, Ngày 24.03.2020 này, bản cập nhật Kho Số 0 sẽ chính thức ra mắt, cùng với đó là rất nhiều tính năng mới để các Võ hiệp khám phá. Sau đây là chi tiết về những tính năng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật. -*- Phụ bản anh hùng mới:…

Xem thêm
Những tính năng mới trong bản cập nhật Ảo Cảnh Hắc Long

Những tính năng mới trong bản cập nhật Ảo Cảnh Hắc Long

Xin chào các Võ hiệp, Ngày 19.02.2020 này, bản Update Ảo Cảnh Hắc Long sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Cùng với đó sẽ là rất nhiều tính năng mới để các Võ hiệp khám phá. Sau đây là chi tiết về những tính năng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật. -*- Phụ bản…

Xem thêm
Những tính năng mới trong bản cập nhật Thức Tỉnh

Những tính năng mới trong bản cập nhật Thức Tỉnh

Xin chào các Võ hiệp, Tháng 01.2020 này, bản Big Update Thức Tỉnh sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Cùng với đó sẽ là rất nhiều tính năng mới để các Võ hiệp khám phá. Sau đây là chi tiết về những tính năng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật. -*- Kiếm Sư: Ngự Kiếm…

Xem thêm
Siêu Tính Năng: Con Đường Hồng Môn!

Siêu Tính Năng: Con Đường Hồng Môn!

Xin chào các Võ hiệp, Năm mới 2020 đã tới rất gần đánh dấu 1 thập kỉ mới, Blade & Soul rất hân hạnh được mang tới cho các Võ hiệp 1 tính năng hoàn toàn mới có tên gọi: Con Đường Hồng Môn! Đây là 1 tính năng vô cùng đồ sộ mà chúng…

Xem thêm
Những tính năng mới trong bản cập nhật Thung Lũng Lôi Âm

Những tính năng mới trong bản cập nhật Thung Lũng Lôi Âm

Xin chào các Võ hiệp, Vào ngày 17.12.2019 này, bản Update Thung Lũng Lôi Âm sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Cùng với đó sẽ là rất nhiều tính năng mới để các Võ hiệp khám phá. Sau đây là chi tiết về những tính năng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật. -*- Phụ bản…

Xem thêm
Những tính năng mới trong bản cập nhật Di Tích Mirine

Những tính năng mới trong bản cập nhật Di Tích Mirine

Xin chào các Võ hiệp, Vào ngày 19.11.2019 này, bản Update Di Tích Mirine sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Cùng với đó sẽ là rất nhiều tính năng mới để các Võ hiệp khám phá. Sau đây là chi tiết về những tính năng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật. Chiến trường mới: Di Tích…

Xem thêm