Tính năng Archives - Page 3 of 10 - Blade & Soul Vietnam

Tính năng

Những tính năng mới trong bản cập nhật Di Tích Mirine

Những tính năng mới trong bản cập nhật Di Tích Mirine

Xin chào các Võ hiệp, Vào ngày 19.11.2019 này, bản Update Di Tích Mirine sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Cùng với đó sẽ là rất nhiều tính năng mới để các Võ hiệp khám phá. Sau đây là chi tiết về những tính năng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật. Chiến trường mới: Di Tích…

Xem thêm
Những tính năng mới trong bản cập nhật Sự kiện tháng 8

Những tính năng mới trong bản cập nhật Sự kiện tháng 8

Xin chào các Võ hiệp, Vào ngày 13.08.2019 này, bản mini Update Sự kiện tháng 8 sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Cùng với đó sẽ là rất nhiều tính năng mới để các Võ hiệp khám phá. Sau đây là chi tiết về những tính năng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật….

Xem thêm
Những tính năng mới trong bản cập nhật Đảo Xiềng Xích

Những tính năng mới trong bản cập nhật Đảo Xiềng Xích

Xin chào các Võ hiệp, Vào ngày 25.06.2019 này, bản Update Đảo Xiềng Xích sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Cùng với đó sẽ là rất nhiều tính năng mới để các Võ hiệp khám phá. Sau đây là chi tiết về những tính năng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật Đảo Xiềng…

Xem thêm
Những tính năng mới trong bản cập nhật Đoàn Quỷ Diện

Những tính năng mới trong bản cập nhật Đoàn Quỷ Diện

Xin chào các Võ hiệp, Vào ngày 21.05.2019 này, bản Update Đoàn Quỷ Diện sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Cùng với đó sẽ là rất nhiều tính năng mới để các Võ hiệp khám phá. Sau đây là chi tiết về những tính năng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật Đoàn Quỷ Diện….

Xem thêm
Những tính năng mới trong bản cập nhật Cuồng Huyết Đấu Sĩ

Những tính năng mới trong bản cập nhật Cuồng Huyết Đấu Sĩ

Xin chào các Võ hiệp, Vào ngày 17.01.2019 này, bản Big Update Cuồng Huyết Đấu Sĩ sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Cùng với đó sẽ là rất nhiều tính năng mới để các Võ hiệp khám phá. Sau đây là chi tiết về những tính năng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật Đại kỷ nguyên….

Xem thêm