Câu chuyện về Nam Soyoo - Blade & Soul Vietnam

Câu chuyện về Nam Soyoo

Bns Story Vol.02

Nam Soyoo, mỹ nữ làng Tre, sở hữu cho mình một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng câu chuyện đằng sau là…

Bns Story Vol.02

Bình luận: