Download - Blade & Soul Vietnam

CÀI ĐẶT QUA GARENA PC hoặc GARENA PLUS


Bước 01: Mở Garena PC/Garena Plus, chọn mục Blade & Soul trong giao diện chương trình

Bước 02: Chọn mục Install để tiến hành cài đặt trò chơi

Bước 03: Chọn “OK” để bắt đầu cài đặt trò chơi. Thư mục mặc định của BnS là “C:\Garena\Games\”, bạn có thể thay đổi thư mục bằng cách chọn mục “Change” và chọn thư mục mình muốn

Bước 04: Sau đó trò chơi sẽ bắt đầu được tải về

Bộ cài đặt đầy đủ